cmyk_SB1_SMN_verti_bw_pos
Helt uforpliktende og kostnadsfritt for deg

Finn beste advokat i Personskade

 • 1
  Beskriv ditt behov
  Ved hjelp av et enkelt skjema forteller du kort hva du er ute etter
 • 2
  Få tilbud fra flere selskaper
  Jo flere selskaper du sammenligner, jo lettere er det å finne det beste tilbudet
 • 3
  Velg det beste tilbudet
  Velg deretter løsningen som passer deg best, til en lavest mulig pris
Advokat

Dette tar ikke mer enn 2 minutter av din tid

Sammenlign tilbud fra flere dyktige advokater med ett skjema. Det er gratis og helt uforpliktende å be om pristilbud gjennom Tjenestetorget.

Informasjonen din sendes kun til advokatene du mottar tilbud fra, og brukes ikke til noe annet.
 • 1
  Beskriv ditt behov
  Ved hjelp av et enkelt skjema forteller du kort hva du er ute etter
 • 2
  Få tilbud fra flere selskaper
  Jo flere selskaper du sammenligner, jo lettere er det å finne det beste tilbudet
 • 3
  Velg det beste tilbudet
  Velg deretter løsningen som passer deg best, til en lavest mulig pris

Finn advokat innen Personskade

Er du blitt utsatt for personskade?

Er du blitt utsatt for en personskade og skal fremme erstatningskrav mot skadevolder eller forsikringsselskap?

Mange er ikke klar over hvilken erstatning de har krav på, og gode personskadeadvokater vil kunne oppdage dette raskt, i tillegg til å hjelpe deg med å fremlegge bevis for skaden.

Ulike personskadesaker

Når vi snakker om en personskade som begrep, omfatter det både fysisk og psykisk skade på en person. Det er ikke noe krav til hvor stor eller omfattende personskaden skal være.

Personskadeadvokater kan bistå i ulike personskadesaker. Som for eksempel ved:

Trafikkskade

Personskade skjer ofte i forbindelse med trafikkulykker. Dersom du er utsatt for en trafikkulykke, vil du være dekket av den ansvarsforsikringen - som er lovpålagt alle som eier og kjører bil.

I ulykker hvor bilansvarsforsikring er fraværende, vil erstatningskravet rettes mot Trafikkforsikringsforeningen.

Erstatningsbeløpene ved personskade kan ruinere økonomien din om du ikke har tegnet ansvarsforsikring. Les mer om dette her.

Voldsofferskade

Er du blitt utsatt for en voldshandling, kan du ha krav på erstatning fra den som begikk volden. I disse tilfellene vil du som oftest ha krav på oppreisning. Oppreisning gjelder for skader som ikke er av økonomisk tap.

Normalt kreves det at skadevolder har opptrådt forsettlig eller grovt uaktsomt, men det finnes enkelte regler som gir oppreisning ved alminnelig uaktsomhet.

Yrkesskade

Som arbeidstaker har du et særlig erstatningsrettslig vern for personskade som oppstår på grunn av arbeidet.

Akkurat som enhver sjåfør er lovpålagt å ha bilansvarsforsikring, har arbeidsgivere plikt til å forsikre arbeidstakerne sine.

Hvis du skades på jobb i en bedrift som ikke har yrkesskadeforsikring, kan du rette kravet mot Yrkesskadeforsikringsforeningen.

Pasientskade

En type personskade som forekommer ofte er pasientskader. Det er Norsk Pasientskadeerstatning som behandler saker knyttet til erstatning for feilbehandling i norsk helsevesen.

Det er et vilkår for erstatning at:

 • Det har skjedd en behandlingssvikt
 • Skadelidte har hatt et økonomisk tap på over 10 000

Dersom tapet er under 10 000 kan du henvende deg direkte til behandlingsstedet.

I noen særskilte tilfeller kan man ha krav på erstatning dersom en personskade er usedvanlig stor eller uventet, til tross for at det ikke foreligger en behandlingssvikt.

Krav på erstatning ved personskade

Når du blir utsatt for trafikkskade, pasientskade, yrkesskade eller andre personskader, kan du ha krav på erstatning.

For eksempel kan det være snakk om å få erstatning for rimelige og nødvendige utgifter til:

 • Behandling
 • Advokatutgifter
 • Sykefravær
 • Lav restarbeidsevne
 • Tapt arbeidsinntekt

Beregningen av erstatning etter skade varierer fra omfanget og livssituasjon. Har du en jobb du nå må slutte i og må ta en mindre betalt jobb som følge av skaden? Da kan det være snakk om fremtidig inntektstap flere år fremover.

Det trenger ikke alltid å være et økonomisk tap som følge av skaden:

 • Dersom skaden er det som regnes som varig og betydelig, kan du ha krav på menerstatning. Menerstatning omfatter erstatninger utover økonomisk tap, som varige ulemper som begrenser livsutfoldelsen. Dette er aktuelt for både varige fysiske eller psykiske men.
 • I tilfeller hvor skadevolder har handlet grovt uaktsomt eller forsettlig, kan skadelidte ha krav på oppreisningserstatning. Dette gjelder som nevnt i tilfeller hvor du er offer for vold.

Ulykkesforsikring

Selv om du ikke blir påført en personskade i trafikken eller på jobb, kan det hende det dekkes av ulykkesforsikring gjennom arbeidsgiveren din. Dette er det mange som rett og slett ikke er klar over, så om ulykken skulle være ute, bør du høre med din arbeidsgiver om du har en slik forsikring.

Også reiseforsikringen kan omfatte ulykker og personskader som skjer utenfor hjemmet.

Foreldelse av krav om erstatning

Når du er skadet bør du handle så raskt du kan og eksempelvis komme deg til legen. Både fordi du må dokumentere så godt som mulig, men også fordi erstatningskrav kan foreldes.

Vanligvis er det snakk om en frist på 1 år for å melde inn selve ulykken til forsikringsselskapet.

Man skiller også mellom tidspunkt for ulykken og det tidspunktet man burde være klar over at man har krav på erstatning etter skade. Vanligvis er det frist på 3 år fra man blir klar over kravet at det foreldes.

For å være på den sikre siden, bør du kontakte en advokat så tidlig som mulig for din sak. Da vil du få hjelp til å dokumentere skadene, og det eventuelle økonomiske tapet ditt.

Deretter kan du få hjelp med å fremme krav mot forsikringsselskapet eller skadevolderen.

Er du usikker på om kravet er foreldet allerede, vil det også være noe du kan få svar på ved vurdering av din sak.

Personskade - andre områder

I tillegg til erstatningsloven, vil en personskadeadvokat gjerne også kunne ha kompetanse innenfor andre juridiske felt, som:

 • Forsikringsrett: I saker med personskade er det ofte flere faktorer involvert. For eksempel vil dette også kunne være en forsikringssak, hvor det ofte handler om store verdier.
 • Trygderett

Personskadeadvokater kan vurdere saken din

Det handler om tid om du skal kreve erstatning etter en personskade. Når det kan være snakk om potensielt økonomisk tap er det viktig for din egen fremtid at du får det du har krav på.

Ta kontakt med en advokat for å sikre at du får hjelpen du trenger til å kreve erstatning.

Dersom du ønsker å sammenligne tilbud fra flere advokater samtidig, kan du fylle ut informasjon i skjemaet, så sender vi den til flere advokater slik at du kan velge den beste.

Å benytte seg av vår anbudstjeneste er gratis og uforpliktende.

Vurder tjenesten vår
Vurder denne tjenesten ved å klikke på antall stjerner du synes vi fortjener.