Advokat
5 min lesetid
Sist oppdatert: 30 april 2024

Skadet på jobb – Arbeidsgivers plikt

Arbeidsgiver er ansvarlig ved yrkesskade, yrkessykdom og arbeidsulykke, og kan bli straffet med bøter eller fengsel dersom det er mangel på yrkesskadeforsikring eller det ikke meldes i fra om en ansatt har blitt skadet på jobb. Trenger du hjelp med å få erstatning? Advokater innen forsikringsrett kan gi deg juridisk bistand og hjelpe deg med din skadesak.
Mann holder arm I fatle med gul byggehjelm på hodet, har blir skadet på jobb
Skadet på jobb? Da kan du ha rett på erstatning av arbeidsgiver. Alle ansatte skal være yrkesskadeforsikret på arbeidsplassen.

Du har rett på yrkesskadeerstatning dersom du har blitt skadet på jobb. Alle arbeidsgivere er lovpålagt til å forsikre sine arbeidstakere med yrkesskadeforsikring.

Dersom arbeidsgiver ikke har yrkesskadeforsikring for sine ansatte, vil arbeidsgiver være erstatningsansvarlig for skaden eller sykdommen som har oppstått på jobb i arbeidstiden.

Advokater innen forsikringsrett kan gi deg juridisk bistand og hjelpe deg med din skadesak, det er ikke alltid du kan stole på forsikringsselskapene – så det kan være lurt å forhøre seg om dine rettigheter i forbindelse med skaden du har blitt påført på jobb, så du får best mulig erstatning. 

Skadet deg på jobb?
Få hjelp fra dyktige advokater som kan personskade og forsikringsrett
Informasjonen din sendes kun til advokatene du mottar tilbud fra, og brukes ikke til noe annet.

En yrkesskadeforsikring gir økonomisk erstatning på:

 • Yrkesskade

 • Yrkessykdom

 • Arbeidsulykke

Kravet for erstatning er at arbeidstakeren skal ha blitt skadet på jobb, altså skal hendelsen ha oppstått på arbeidsstedet i arbeidstiden, for at erstatning skal gjelde. Skaden skal registreres i en skademelding til NAV.

Det kan i noen tilfeller være vanskelig å vite sikkert om du kan ha krav på erstatning ved en personskade. Da er det lurt å komme i kontakt med en advokat som kan hjelpe deg med skadesaker og eventuelt bistå med å fremsette bevis. 

Det er ingen forskjell på fysisk eller psykisk personskade eller skadens eventuelle størrelse. 

Du kan få hjelp fra yrkesadvokater med blant annet skade og sykdom som: 

 • Fallskader
 • Hørselsskader
 • Vold og ran
 • Klemskader
 • Amputasjoner
 • Skader i forsvaret
 • Trafikkulykker
 • Ryggskader
bilder av personer som er på lager stabler kasser med gule vester og holder på å falle
Yrkesskadeforsikringen er lovpålagt og skal gi økonomisk erstatning til arbeidstaker ved yrkesskade, yrkessykdom eller arbeidsulykke. 

Yrkesskade, yrkesskadeforsikring og yrkesskadeerstatning

Alle arbeidsgivere pålagt etter yrkesskadeforsikringsloven å tegne yrkesskadeforsikring for sine ansatte, de har nemlig krav på yrkesskadeerstatning dersom de har fått påført seg en skade på jobb i løpet av arbeidstiden. Forsikringen skal kompensere for det økonomiske tapet arbeidstakeren får påført som følge av skaden eller sykdommen. 

For å få yrkesskadeerstatning må tre vilkår være oppfylt: 

 • Du har vært utsatt for en yrkesskade, arbeidsulykke eller yrkessykdom.

 • Det foreligger en årsakssammenheng

 • Skaden har medført et økonomisk tap for deg som arbeidstaker.

Arbeidsgiver er erstatningsansvarlig for personskader på arbeidsplassen 

Enhver arbeidsgiver er erstatningsansvarlig for sine ansatte. Skulle uhellet oppstå og en arbeidstaker blir skadet på jobb, har arbeidsgiver ansvaret for å varsle forsikringsselskapet og sende skademelding om yrkesskaden eller yrkessykdommen til NAV.

Trenger du advokat?
Via Tjenestetorgets skjema får du en advokat som kan hjelpe deg med erstatning med for yrkesskade.
Informasjonen din sendes kun til advokatene du mottar tilbud fra, og brukes ikke til noe annet.

Dersom arbeidsgiver ikke har yrkesskadeforsikring 

Har ikke arbeidsgiver tegnet en personforsikring, eller den lovpålagte yrkesskadeforsikringen, er det Yrkesskadeforsikringsforeningen (YFF) som hjelper deg med erstatning og utbetaling. Arbeidsgiver er fortsatt erstatningsansvarlig og YFF vil kreve tilbakebetaling av arbeidsgiver. 

Arbeidstakere er dermed sikret for skade på jobb; yrkesskade, yrkessykdom eller arbeidsulykke. Så selv arbeidstakere uten yrkesskadeforsikring er sikret, men det betyr ikke at arbeidsgiver kan unngå den lovpålagte forsikringen, eller kan slippe billig unna. 

VISSTE DU AT... Straffen for arbeidsgiver ved brudd på loven, forsettelig eller uaktsomt, er inntil 3 måneders fengsel i tillegg til eventuelle bøter, ref. § 19. Ansatte er uansett dekket for det økonomiske tapet ved skade på jobb, selv om arbeidsgiver er uforsikret.

Yrkesskadeforsikringsloven

Yrkesskadeforsikringsloven og dets forskrifter fremsetter en minstestandard av rettigheter ved yrkesskade. 

De ansatte skal være økonomisk dekket for uforutsette hendelser som yrkesskade, yrkessykdom, ulykker eller andre skader som kan ha oppstått på arbeidsplassen i arbeidstiden.

Loven inkluderer også at arbeidsgiver ikke kan avtale at arbeidstaker, som har blitt skadet på jobb, selv må stå for ansvaret ved eventuelle ulykker.

Arbeidsgiver står fritt til å utvide yrkesskadeforsikringen med en eventuell personalforsikring som kombinerer både personalforsikring og en pensjonsordning.

pasient som hilser på helsearbeider
Yrkesskader er som regel dekket dekket under arbeidsgivers yrkesskadeforsikring. Du kan ha krav på erstatning og få utgiftene i forbindelse med skaden dekket.

Har du blitt skadet på jobb?

Dersom du har blitt skadet eller syk på grunn av arbeidet i arbeidstiden skal arbeidsgiveren din ha:

 • sendt skademelding til forsikringsselskapet 

 • registrert skademelding hos NAV.

Har ikke arbeidsgiver gjort dette, er det viktig å melde fra om det selv. 

Det er viktig at begge punktene gjøres, ellers risikerer arbeidsgiver eventuelle bøter ved manglende melding om hendelen. Skade på jobb, eller sykdom, skal meldes i fra uavhengig om den ansattes arbeidsulykke medfører sykefravær eller ikke. 

Yrkesskade?
En yrkesadvokat som kan forsikringsrett kan hjelpe deg med din personskadesak
Informasjonen din sendes kun til advokatene du mottar tilbud fra, og brukes ikke til noe annet.

Alle personskader som oppstår under utførelse av arbeid skal registreres av arbeidsgiver, ref. Arbeidsmiljølovens § 5–1. Registeret skal være tilgjengelig for arbeidsmiljøutvalget, bedriftshelsetjenesten, verneombudet og Arbeidstilsynet.

Det er kun skrubbsår og smårifter som ikke må meldes i fra. Alvorlige skader skal meldes i fra til politiet og Arbeidstilsynet.

skadet ansatt med fatle og hode nakkeskade håndhilser på sjefen med smil
Få hjelp fra en dyktig advokat som kan bista deg i alt du lurer på angående din skadesak. 

Hva er lovpålagt for arbeidsgiver å ha?

Arbeidsgivere bør ha både:

 • yrkesskadeforsikring

 • tjenestepensjon

 • eventuell ansvarsforsikring for firmakjøretøy

Yrkesskadeforsikring

Yrkesskadeforsikringen dekker utgifter og tap som følge av sykdom, men belastningsskader dekkes ikke. Advokater innen forsikringsrett kan hjelpe ansatte å kreve sin rettmessige erstatning for skade på jobb, dersom uhellet har vært ute. 

Det kan være lurt av arbeidsgiver å ha flere bedriftsforsikringer som dekker sine ansatte, som for eksempel behandlingsforsikring. Denne forsikringen er til det beste for både arbeidsgiver og arbeidstaker. Forsikringen gir arbeidstaker rett til raskere hjelp og behandling. 

VISSTE DU AT... Behandlingsforsikring er en helseforsikring som dekker avklaring og gir raskere behandling ved sykdom eller skade.

Tjenestepensjon

Tjenestepensjon er også obligatorisk for arbeidsgivere å ha for sine ansatte. Alle ansatte skal være med i ordningen.

Minimumskravet er 2 % av arbeidstakers lønn.

I tilknytning til tjenestepensjonen må det tegnes en obligatorisk forsikringsdekning kalt innskuddsfritak, som betyr at ansatte kan fortsette sparingen selv om yrkesskaden kan føre til at medarbeideren er helt eller delvis ufør etter 1 år med sykemelding.

Få hjelp av en dyktig advokat

Arbeidsulykker som påføres arbeidstakere er alltid dekket av yrkesskadeforsikringen. Dersom arbeidsgiver ikke har en slik forsikring vil alle forsikringsselskapene være ansvarlig for å dekke dine skader. Forsikringene krever deretter gjerne regress fra din arbeidsgiver som ikke har fulgt pliktene sine. 

Selv om yrkesskadeforsikringen er lovpålagt er det dessverre noen arbeidsgivere som ikke har denne forsikringen i orden. 

Advokatbistand kan bli nærmest gratis for deg siden du er dekket av yrkesskadeforsikringen. Denne forsikringen dekker også tapte inntekter og merutgifter. 

Ved påførelse av en varig medisinsk skade kan du ha krav på menererstatning, og i tillegg kan du ha krav på erstatning fra folketrygden.

Men, regelverket kan være litt kronglete og komplisert, så det er alltid lurt at skadelidte tar kontakt med en advokat i slike yrkesskadesaker. 

Blitt skadet på jobb?
Da kan du ha rett på yrkesskadeerstatning fra forsikringsselskapet og nav. Få hjelp av en advokat.

Kristine Margrethe Piñanez
Kristine Margrethe Piñanez
Kristine er innholdsprodusent hos Tjenestetorget. Hun har en master i journalistikk fra Oslomet. Hun har jobbet som innholdsprodusent i Scandinavian Technology Institute (STI) og som innholdsrådgiver i Opplysningskontoret for frukt og grønt (OFG). Hun skriver artikler om blant annet bredbånd og eiendomsmegler.

Blitt skadet på jobb?

Da kan du ha rett på yrkesskadeerstatning fra forsikringsselskapet og nav. Få hjelp av en advokat.

Få flere tilbud uforpliktende og gratis

 • Beskriv ditt behov
  Ved hjelp av et enkelt skjema forteller du kort hva du er ute etter
 • Få tilbud fra flere selskaper
  Jo flere selskaper du sammenligner, jo lettere er det å finne det beste tilbudet
 • Velg det beste tilbudet
  Velg deretter løsningen som passer deg best, til en lavest mulig pris
Blitt skadet på jobb?
Da kan du ha rett på yrkesskadeerstatning fra forsikringsselskapet og nav. Få hjelp av en advokat.