Helt uforpliktende og kostnadsfritt for deg

Suldal Elverk

Den 1.januar 2019 fusjonerte Suldal Elverk med Haugaland Kraft. De som var kunder i Suldal Elverk ble automatisk overført til Haugaland kraft.

Hjemmesiden til Suldal Elverk legges snart ned, og det henvises videre til hjemmesiden til Haugaland kraft.

Suldal Elverk var et kommunalt selskap som solgte og distribuerte kraft, i hovedsak i Suldal kommune.

Haugaland Kraft

Haugaland kraft leverer tjenester innen strøm, tv, internett, alarm og solkraft.

Selskapet er et konsern, og eies av flere kommuner samt flere selskaper. Eierkommuner er;

  • Karmøy, Haugesund, Tysvær, Vindafjord, Sveio, Bokn, Utsira, Suldal

Selskapene som er med og eier Haugaland Kraft er;

I dag har selskapet om lag 430 ansatte. De ble etablert i 1998, etter fusjonen av Karmsund Kraftlag og Haugesund Energi.

Haugaland Kraft konsern har tre datterselskaper; Haugaland kraft nett AS, Haugaland kraft fiber AS og Haugaland kraft energi AS. Selskapet er eier også størsteparten av de to selskapene Sunnhordaland Kraftlag AS og Afiber AS.

Strømavtaler

Felleskraft, er ifølge selskapet selv deres mest populære strømavtale. Prisen følger markedet, og du betaler et fastledd hver måned. Avregningen skjer etterskuddsvis hver måned. Her er prisen mer stabil enn feks ved en Spotpris avtale.

Blåkraft er en strømavtale med 100% fornybar energi garanti. Du betaler markedspris for strømmen, et fastledd per måned og påslag per kilowattime.

Følg markedet er en avtaler der du som kunde til enhver tid betaler markedspris for strømmen. Dette betyr større svingninger på strømprisen, og du får med deg både topper og bunner på strømprisen. Det tilkommer et fastledd hver måned, pluss påslag per kilowatt.

Variabel kraftpris er en strømavtale med mer forutsigbarhet. Du betaler en fast pris per kilowattime, og et fastledd hver måned. Prisendringer varsles i forkant.

Fastpris er en avtale for deg som vil ha full forutsigbarhet på strømregningen. Du får en fast pris per kilowattime i avtaleperioden, som er ett år av gangen. Avtalen kan ikke sies opp i avtaleperioden. Det tilkommer et fastledd hver måned.

Hyttekraft er for deg som eier hytte, eller kanskje du leier på åremål og må stå for strømutgiftene selv. Du må ha en strømavtale fra Haugaland Kraft i din primærbolig for å tegne denne avtalen. Du betaler innkjøpspris for strømmen, pluss et fastledd.

Variabel lavpris er en avtale med mindre svingninger, da du betaler en gjennomsnittspris ut i fra markedsprisen. Du er derfor mer sikret mot de store prisøkningene hvis strømmen er dyr, for eksempel på vinteren. Det tilkommer et fastledd per måned. Denne avtalen forutsetter betaling med avtalegiro eller efaktura.

Solkraftavtalen er en avtale for deg som produserer egen strøm med hjelp av solcellepanel. Haugaland kraft kjøper overskuddsstrømmen din. Hvis du ikke klarer å produsere den strømmen du trenger selv, kan du kjøpe av selskapet. Du betaler markedspris for strømmen, pluss et påslag per kilowattime og et fastledd.

Merverdiavgift og el-sertifikater er inkludert i alle avtalene. Nettleie kommer i tillegg.

Informasjon og kundeservice

Du kan lese mer om selskapet på deres hjemmeside.

Du kan også ringe de på 987 05 270 eller bruke kontaktskjemaet som finnes på hjemmesiden.

Nettsiden har også en chatfuksjon der du kan snakke med en kunderådgiver.

Adresse:

Haukelivegen 25

Postboks 2015, 5504 Haugesund

Eksisterende kunder kan logge seg inn på “min side” for å få oversikt over strømforbruk og fakturaer.

Selskapet har profil på Facebook, Instagram, YouTube, LinkdIn og issuu.

Det finnes en appløsning som du kan laste ned i for eksempel AppStore eller GooglePlay.

Dette tar ikke mer enn 2 minutter av din tid
La flere strømselskaper konkurrere om å gi deg den beste strømavtalen.

Dette tar ikke mer enn 2 minutter av din tid

La flere strømselskaper konkurrere om å gi deg den beste strømavtalen.