Helt uforpliktende og kostnadsfritt for deg

Få tilbud på varmepumpe i Lillestrøm

 • Få varmepumpe som passer din bolig og ditt klima
  Få råd og tips på befaring fra fagpersoner og spar mest mulig penger på oppvarming.
 • Få tilbud fra flere selskaper
  Slipp å samle tilbud selv! Siden varmepumpeleverandørene konkurrerer om deg, vil du få deres beste priser.
 • Uforpliktende og gratis å hente tilbud
  Du velger selv om du vil takke ja til et av tilbudene, eller avslå alle
Få tilbud på varmepumpe i %location% fra flere selskaper

Spar penger på strøm med varmepumpe nå

Spar mellom 60-90% av oppvarmingskostnadene. Sammenlign tilbud på varmepumpe fra flere leverandører her.

 • Få varmepumpe som passer din bolig og ditt klima
  Få råd og tips på befaring fra fagpersoner og spar mest mulig penger på oppvarming.
 • Få tilbud fra flere selskaper
  Slipp å samle tilbud selv! Siden varmepumpeleverandørene konkurrerer om deg, vil du få deres beste priser.
 • Uforpliktende og gratis å hente tilbud
  Du velger selv om du vil takke ja til et av tilbudene, eller avslå alle

KUN KJENTE MERKER

Varmepumpe Lillestrøm

Varmepumpe i Lillestrøm

Spar energi og penger med en varmepumpe. En slik type oppvarming er både miljøvennlig og bra for lommeboka. Boligen din vil bli enda bedre å leve i, samtidig som du gjør en innsats for klimaet.

Hvordan fungerer en varmepumpe?

I en varmepumpe brukes elektrisitet for å hente ut varme fra luft, vann, fjell eller jord. En varmepumpe transporterer varme fra en lavere til en høyere temperatur. Varmen blir fordelt over hele rommet og huset. På denne måten kan du få flere ganger mer varme enn energien som brukes. Med en varmepumpe vil du senke de faktiske kostnadene fordi du bruker mindre elektrisitet/olje på oppvarmingen.

Hovedkravet som stilles til nye boliger (teknisk forskrift av 2010) er at omtrent halvparten av energibehovet til oppvarming av vann og bolig skal dekkes av annen energiforsyning enn strøm, olje og gass. En varmepumpe kan bidra til at dette kravet oppfylles.

Forskjellige typer varmepumper

Det finnes flere typer varmepumper; luft/luft-varmepumpe, luft/vann-varmepumpe, væske/vann-varmepumpe (jordvarme og bergvarme) og avtrekksvarmepumpe.

Energien i luft, jord, sjø og fjell kan utnyttes til å varme opp boliger. Dette til tross for at temperaturen i utgangspunktet er lavere enn den du ønsker inne i boligen. Med andre ord er det ange typer varmepumper å velge mellom i Lillestrøm. Forhør deg derfor med fagfolk i Lillestrøm for å finne ut hvilken som er best egnet for din bolig. Ellers kan det også være lurt å sjekke hvilken varmepumpe som er best i test.

 • Luft/luft-varmepumpe

En hovedregel er at dess lengre fyringssesong du har i Lillestrøm, dess mer gunstig vil en luftvarmepumpe være.
Alle luft til luft-varmepumper har en del som er montert på utsiden av huset. Denne utedelen kan du skjule med et varmepumpehus.

En luft/luft-varmepumpe i Lillestrøm passer bra for deg som:

 • Har bruk på over 15 000 kWh per år
 • Bor i et område med lang fyringssesong eller milde vintre
 • Har en åpen planløsning slik at varmen lett fordeles til de rommene du ønsker å varme opp
 • Bor i en bolig der det ikke er aktuelt å bytte vinduer eller etterisolere
 • Har andre alternative varmekilder til de kaldeste periodene

Luft/vann-varmepumpe

En luft til vann-varmepumpe henter varmen fra ute- eller avtrekksluft. Varmen blir deretter distribuert i boligen via vannbåren gulvvarme eller radiatorer. Varmen brukes som oftest til å oppvarme tappevann og oppvarming av selve boligen via et vannbåret system.

Bedre varmedistribusjon og jevnere temperatur er to fordeler med vannbåren varme. Bruk av varmepumpe til oppvarming av vann gir lavere energiforbruk enn direkte bruk av strøm til boligen.
En luft/vann-varmepumpe består av en inndel som er tilknyttet varmtvannsberederen og en utedel. Disse er knyttet sammen med kjølerør og elektrisk kabel. Din varmepumpemontør vil foreslå en best mulig plassering.

En luft/vann-varmepumpe i Lillestrøm passer bra for deg som:

 • Har et totalt energiforbruk på over 25 000 kWh per år
 • Bor i en bolig med vannbåren varmefordeling
 • Bor i et område med lang fyringssesong eller milde vintre
 • Har annen kilde til oppvarming i tillegg (for eksempel vedovn, pelletskamin eller panelovn)
 • Har stort forbruk av tappevann

Væske/vann-varmepumpe

En væske/vann-varmepumpe henter varme fra sjøvann, jord eller fjell. Deretter blir denne varmen distribuert i boligen via vannbåren gulvvarme eller radiatorer.

En varmepumpe får navnet sitt etter hvor varmen hentes fra. En varmepumpe med bergvarme henter solenergi som er lagret fra fjellet via et 80-200 meter dypt borehull. Hullet er gjerne plassert 2 til 3 meter fra grunnmuren. I borehullet plasseres en kollektorslange fylt med frostvæske.

En varmepumpe med jordvarme henter solenergi lagret fra jord eller myr. En kollektorslange fylt med frostvæske graves ned på 0,6 til 1,5 meter dybde – avhengig av deledybden. Avstand mellom sløyfene bør være 1,5 meter da kortere avstand kan medføre at man kan hente ut mindre energi. For å ha denne typen varmepumpe bør du ha et disponibelt uteareal på 250 til 600 m2.

En sjøvarmepumpe derimot henter energien som er lagret i havet. Her blir kollektorslanger i trommel eller sløyfe fylt med frostvæske. De legges gjerne i bunnslammet siden temperaturen der er litt høyere enn i vannet. Kollektorslange i sløyfe forankres gjerne til bunnen med betonglodd.

En væske/vann-varmepumpe i Lillestrøm passer best for deg som:

 • Har et totalt energiforbruk på over 30 000 kWh per år
 • Bor i en bolig med vannbåren varme
 • Har stort forbruk av tappevann

Avtrekksvarmepumpe

En avtrekksvarmepumpe består av et ventilasjonsaggregat og en varmepumpe i en felles enhet. Noen blir levert med integrert balansert ventilasjon med forvarming av tilluften, eller bare med avtrekksventilasjon og frisklufttilførsel via veggventiler.

Hvordan fungerer egentlig avtrekksvarmepumpen? En avtrekksvarmepumpe gjenvinner energien fra avtrekksluften – en luft som normalt er oppvarmet til over 20oC. Den fungerer med andre ord som en varmegjenvinner og du unngår å sende ut den varme luften og tape masse energi.

Avtrekksvarmepumpe er best egnet til ettermontering i bygg med kun avtrekksventilasjon. Har du en balansert ventilasjon med gjenvinner vil det være lite varme igjen til avtrekksvarmepumpen. Med andre ord vil det ikke være økonomisk lønnsomt å koble en avtrekksvarmepumpe på et slikt system. Denne type varmepumpe er avhengig av at det alltid går luft gjennom varmepumpen slik at den kan fungere stabilt.

Hvor mye strøm bruker en varmepumpe?

Dette avhenger selvfølgelig av type varmepumpe og størrelse på boligen den installeres i.

Varmepumper kan styres på en effektiv måte som gir økt besparelse. De som har tidsstyring og temperaturkontroll gir også lavere strømforbruk en de som har termostat. I tillegg kommer de fleste varmepumpene med innebygd kjølefunksjon, eller aircondition.

Spar penger på strøm med varmepumpe nå

Spar mellom 60-90% av oppvarmingskostnadene. Sammenlign tilbud på varmepumpe fra flere leverandører her.