Helt uforpliktende og kostnadsfritt for deg

Trønderenergi Marked

TrønderEnergi AS har sin historie tilbake til etableringen av Sør-Trøndelag Elektrisitetsverk i 1950.

I dag er selskapet et konsern, med flere datterselskap. Selskapet eies i dag av 24 kommuner i Trøndelag fylke, KLP og Nordmøre Energiverk AS.

Datterselskapene til TrønderEnergi AS er; TrønderEnergi Nett, TrønderEnergi Invest AS, TrønderEnergi Kraft AS, Malvik Everk, Agua Imara AS og TrønderPower Ltd.

Som konsern har selskapet tre fokusområder; distribusjon av elektrisk kraft, produksjon av vann- og vindkraft og utvikling av fremtidsrettede energirelaterte tjenester.

Selskapet har i dag åtte deleide og 14 heleide kraftverk, av disse er fire vindkraftverk.

Adresse:

Klæbuveien 118, Lerkendal

Gå inn på selskapets hjemmeside for å lese mer, og finne mer informasjon om de ulike datterselskapene.

Dette tar ikke mer enn 2 minutter av din tid
La flere strømselskaper konkurrere om å gi deg den beste strømavtalen.

Dette tar ikke mer enn 2 minutter av din tid

La flere strømselskaper konkurrere om å gi deg den beste strømavtalen.