Helt uforpliktende og kostnadsfritt for deg

Sør Aurdal Energi

Selskapet ble etablert allerede tilbake i 1947. De skulle både bygge nett og sikre leveranse av elektrisk kraft.

I 2010 ble selskapet et AS og eies i dag av både kommunale og private aktører. Det er total 1100 eier av selskapet. Sør-Aurdal kommune er den største eieren per dags dato.

Selskapet har konsesjonsområde i Sør-Aurdal kommune, og drifter og vedlikeholder strømnettet her. Som innbyggere i Sør-Aurdal betaler du altså nettleie til selskapet.

Selskapet er delt inn i Sør Aurdal Nett, Sør Aurdal Kraft og de leverer også bredbåndstjenester.

Strømavtaler

Sør Aurdal kraft tilbyr to strømavtaler til sine kunder;

SAE Spotpris er en avtale der du som kunde betaler innkjøpspris for strømmen. Prisen regnes ut hver måned, alt etter hva selskapet har kjøpt inn strømmen for. Prisen følger NordPool børsen. Det tilkommer et fastledd hver måned, og påslag per kilowattime.

SAE Fastpris er en avtale som du inngår med selskapet for ett år av gangen. Ved inngåelse av avtalen får du en fast pris per kilowattime, som gjelder i hele avtaleperioden. Du betaler også et fastledd hver måned.

Begge avtalene er inkludert merverdiavgift og el-sertifikat. Nettleie kommer i tillegg.

Informasjon og kundeservice

Du kan lese mer om selskapet på deres hjemmeside.

Adresse og kontaktinformasjon:

Valdresvegen 1129, 2936 BEGNADALEN

Telefon: 61 34 74 00

Epost: [email protected]

Som eksisterende kunde kan du logge inn på “min side” for oversikt over fakturaer og strømforbruk.

De har også profil på Twitter. Selskapet har ingen appløsning.

Dette tar ikke mer enn 2 minutter av din tid
La flere strømselskaper konkurrere om å gi deg den beste strømavtalen.

Dette tar ikke mer enn 2 minutter av din tid

La flere strømselskaper konkurrere om å gi deg den beste strømavtalen.