cmyk_SB1_SMN_verti_bw_pos
Helt uforpliktende og kostnadsfritt for deg

Solør Bioenergi

Solør bioenergi er et selskap som produserer og leverer fjernvarme, prosessdamp og strøm til næringsbygg og bedrifter.

Selskapet sier selv at deres visjon er «Vi skal være en ledende leverandør av bioenergi».

Alle produktene til selskapet er laget av trevirke, og energien er fornybar. Selskapets kjernevirksomhet dreier seg om energigjenvinning av impregnert trevirke, produksjon av biobrensel i form av trebriketter og produksjon av fjernvarme og prosessdamp.

Solør Energi leverer fjernvarme til kommuner og bedrifter på følgende steder; Asker, Brummundal, Grødaland, Haslemoen, Jessheim, Kirkenær, Kjeller, Rena og Vinstra.

Du kan lese mer om selskapet på deres hjemmeside.

Adresse:

Postboks 46

N-2261 KIRKENÆR

Telefon: +47 97 59 70 00

Fax: +47 62 94 74 55

[email protected]

Dette tar ikke mer enn 2 minutter av din tid
La flere strømselskaper konkurrere om å gi deg den beste strømavtalen.

Dette tar ikke mer enn 2 minutter av din tid

La flere strømselskaper konkurrere om å gi deg den beste strømavtalen.
Vurder tjenesten vår
Vurder denne tjenesten ved å klikke på antall stjerner du synes vi fortjener.