Helt uforpliktende og kostnadsfritt for deg

Selbu Energiverk

Selbu energiverk ble etablert tilbake i mai 1923. Selskapet eies i sin helhet av Selbu kommune.

Selskapet tilbyr ikke noen strømavtaler, og driver utelukkende med produksjon av kraft.

De har tre heleide kraftverk; Rensjø kraftverk, Slind kraftverk og Julskaret kraftverk. De har en omtrentlig årsproduksjon på 122 GWh.

De har også driftsansvar og ettersyn med 4 andre kraftverk og ett trafoanlegg, hos sine samarbeidspartnere.

Kontaktinfo

Postadresse:

Postboks 23, 7581 Selbu

Besøksadresse:

Gjelbakken 10, 7580 Selbu

Telefon:

Ring: 73 81 80 00

E-post:

[email protected]

[email protected]

Du kan lese mer om selskapet på deres hjemmeside.

Dette tar ikke mer enn 2 minutter av din tid
La flere strømselskaper konkurrere om å gi deg den beste strømavtalen.

Dette tar ikke mer enn 2 minutter av din tid

La flere strømselskaper konkurrere om å gi deg den beste strømavtalen.
INNHOLDSFORTEGNELSE