cmyk_SB1_SMN_verti_bw_pos
Helt uforpliktende og kostnadsfritt for deg

Notodden Energi Kraft / Rallarkraft

Selskapet Notodden Energi leverer både strøm, nettverk samt drifter nettet i området. For kraft har de et eget selskap som heter Rallarkraft. Det leverer kraft til kunder i Notodden og områder rundt her.

Rallarkraft er en viktig bedrift i det lokale samfunnet og leverer strøm til de fleste kunder i Notodden. I tillegg har de gode avtaler på strøm som de selv mener har så gode vilkår at de ikke krever bindingstid for sine kunder.

Selskapet tilbyr i dag hele 4 forskjellige avtaler til markedet. Det er Rallarkraft Enkel, Rallarkraft Familie, Rallarkraft Sponsor og til slutt Rallarkraft bedrift. Med andre ord burde de fleste klare å finne en avtale som passer til seg her. I tillegg har de en spesiell avtale som heter Plusskunde.

Rallarkraft Enkel

Det her er avtalen for deg som ikke bruker så veldig mye strøm, for eksempel under 14000 kWh hvert år. Her følger man spotprisen i markedet, som skal være det billigste alternativet. Det betyr at prisen endrer seg fra time til time ut ifra utviklingen i markedet.

Her får du ingen bindingstid og man betaler på etterskudd. Det finnes heller ikke noe fast beløp i måneden.

Rallarkraft Familie

Denne avtalen passer for de husholdningene som bruker litt mer strøm. Det kan være familier med flere medlemmer i husstanden og kanskje et større hus. Her får man også spotpris som vil si at man betaler markedspris.

I tillegg kommer et lite, fast beløp per dag som man betaler hver måned. Men det er ingen bindingstid.

Rallarkraft Sponsor

Hvis du ønsker å bidra til å støtte ditt lokale samfunn, burde du velge Sponsor avtalen. Her velger du nemlig selv ut en organisasjon som du ønsker å støtte. Ditt lag får en viss sum hvert år, og denne summen er du som bidrar til å samle inn.

Her får du spotpris, pluss en liten fast pris hver dag. Du betaler samlet hver måned og det er ingen bindingstid på denne avtalen.

Rallarkraft bedrift

Til slutt har vi avtalen for bedrifter. Men denne avtalen får du spotpris, som jo er den beste og billigste prisen som finnes på markedet. Påslaget vil variere noe og beregnes ut ifra bedriftens forbruk av strøm.

Denne avtalen for bedrifter kommer i «Small», «Medium» og «Large». Sammen med Rallarkraft kan du selv lage en avtale som passer for din bedrift.

Plusskunde

I tillegg har Rallarkraft et veldig godt tilbud til deg som ønsker å produsere din egen strøm. Det vil si at du har montert solceller, eller en annen energikilde, på ditt hus. Da kan du selge den strømmen du selv ikke bruker til ditt hus, altså overskuddet.

Dersom du i perioder ikke klarer å produsere nok strøm til eget forbruk, kjøper du kraft av Rallarkraft. Dermed er dette en vinn-vinn-avtale. Både du og leverandøren får en god avtale. Samtidig som dere gjør en innsats for miljøet med fornybar energi.

Hvorfor burde du velge Rallarkraft som leverandør?

Hvis du bor i Notodden og skal velge en leverandør for kraft, er Rallarkraft et godt valg. Da får du en god avtale med rimelige priser. I tillegg er du indirekte med på å bidra til ditt lokale samfunn.

Rallarkraft gir mye tilbake til miljøet rundt seg, både gjennom sponsor-avtaler og andre gaver. Det kan være til ulike lag og foreninger, både innenfor kultur og sport og for alle aldre. Dermed kan du trygt vite at dine penger går tilbake til folk og foreninger som trenger det.

Min Side

På Rallarkraft sin hjemmeside kan alle kunder logge inn på «Min Side» ved hjelp av brukernavn (e-post) og passord. Inne på Min Side kan du få en oversikt over avtalen din, og blant annet se forbruk og fakturaer. Eller man kan endre kontaktinformasjon og melde flytting.

Kontakt

Dersom du ønsker å komme i kontakt med Notodden Energi, kan du kontakte selskapet på telefonnummer 35 02 50 50. Eller man kan sende en e-post til [email protected].

Dersom et akutt problem oppstår med strøm eller nett, kan du ringe til vakttelefon på et av disse numrene: 40 40 57 00 eller 40 40 57 01.

Adresse til Notodden Energi

Besøksadresse

Lienveien 39

3678 Notodden

Postadresse

Postboks 103

3671 Notodden

Hvis du vil kontakte Rallarkraft, kan de nås på telefonnummer 35 02 50 60. Eventuelt kan du sende en e-post til [email protected].

Dette tar ikke mer enn 2 minutter av din tid
La flere strømselskaper konkurrere om å gi deg den beste strømavtalen.

Dette tar ikke mer enn 2 minutter av din tid

La flere strømselskaper konkurrere om å gi deg den beste strømavtalen.
Vurder tjenesten vår
Vurder denne tjenesten ved å klikke på antall stjerner du synes vi fortjener.