Helt uforpliktende og kostnadsfritt for deg

Nord-Salten Kraft

Nord-Salten Kraft har kontorer i Ulvsvåg på Hamarøy. Aksjeselskapet NSK er en videreføring av Nord Salten Kraftlag SL, som ble stiftet i 1946.

Kraftlaget ble omdannet til aksjeselskap i 2010, og eies i dag av kommunene Hamarøy, Steigen, Sørfold, og Tysfjord, Salten Kraftsamband og private investorer.

Nord-Salten Kraft er et energiselskap med egen nettvirksomhet, kraftproduksjon og bredbånd.

Nettvirksomheten har konsesjon i kommunene Hamarøy, Tysfjord og Steigen, samt den nordre delen av Sørfold kommune.

Kraftproduksjonen foregår på fem kraftstasjoner; Sagfossen, Rekvatn, Forsanvatn, Slunkajavrre og Forsanvatn minikraftverk.

I dag har Nord-Salten Kraft rundt 50 ansatte fordelt på kontorer i Bogøy, Kjøpsvik og Ulvsvåg.

Nord-Salten Kraft - Strømavtaler

Fra og med 1.juli 2019 står NSK på egne ben som strømleverandør med egne produkter. Selskapet har avsluttet forhandleravtalen med SKS, og gir nå kundene mulighet til å kjøpe strøm lokalt.

Kunder på gamle avtaler, blir fra og med 1.oktober overført til Nord-Salten Krafts egne avtaler.

NSK tilbyr nå tre helt egne strømavtaler - Lokalkraft, Spotpris og Fastpris.

Lokalkraft

Lokalkraft er en mellomting av Spot- og Fastprisavtale. Strømavtalen er enkel, oversiktlig og konkurransedyktig strømavtale. Prisen endres gjennom året, og gir mer forutsigbarhet og mykere svingninger enn en spotavtale.

Med lokalkraft får du :

 • Mykere prissvingninger
 • Ingen månedsgebyr
 • Ingen forskuddsbetaling eller bindingstid
 • Nettleie og strøm på samme regning

Spotpris

Dette er avtalen for de mest prisbevisste kundene, som ønsker å følge merkedsprisen på strøm til enhver tid.

Med avtalen fra Nord-Salten Kraft betaler kundene spotpris og elsertifikater + et lite påslag

Med spotpris fra NSK får du:

 • Alltid markedsriktig pris på strøm
 • Ingen forskuddsbetaling eller månedsgebyr
 • Ingen bindingstid
 • Nettleie og strøm på samme regning

Fastpris

Med Fastpris er kundene garantert samme pris på strømmen over en periode på ett eller tre år. Kundene velger selv om de vil binde seg i ett år, eller tre år.

Fordelen med fastpris er at kundene får en forutsigbar strømregning i lang tid. Avtalen passer best for de som vil unngå store prissvingninger, og helst vil ha trygge og forutsigbare utgifter til strøm.

Fastprisen inkluderer elsertifikater, og faktureres etter bruk hver mnd.

Med Fastpris fra NSK får du:

 • Samme strømpris hele året
 • Ingen forskuddsbetaling eller månedsgebyr
 • Strøm og nettleie på samme regning

Hvorfor velge Nord-Salten Kraft

NSK er en lokal strømleverandør som nylig har skilt seg fra tidligere leverandør av strømavtaler, og dermed tilbyr egne, lokale strømavtaler.

NSK tilbyr nå tre allsidige avtaler, alle uten forskuddsbetaling eller månedsgebyr.

Dette gir kundene frihet til å bytte mellom avtaler, eller til andre strømleverandører.

I tillegg kan kundene enklere vurdere sitt behov og dermed teste forskjellige strømprodukter uten å være bundet i lengre tid.

Nord-Salten Kraft er også en svært viktig støttespiller for lokalmiljøet. NSK forvalter store samfunnsverdier i Nord-Salten, i form av naturressurser og distribusjon av energi, samt de økonomiske verdien i selskapet.

I tillegg til å gjøre sitt ytterste for å levere strøm og andre produkter på en effektiv og sikker måte, støtter NSK lokal idrett, kultur, utdanning og ideelle organisasjoner.

Bedriften ønsker å bidra positivt til lokalmiljøet i kommunen, og vil gi trygge og gode oppvekstvilkår for barn og unge.

NSK - Kundeservice og Kontakt

Kundeservice svarer på henvendelser på telefon, 75 77 10 00 eller mail, [email protected].

Kontakt:

Vakttelefon - 75 77 16 07

Telefon - 75 77 10 00

Mail - [email protected]

Adresse:

Strandveien 2

8276 Ulvsvåg

Dette tar ikke mer enn 2 minutter av din tid
La flere strømselskaper konkurrere om å gi deg den beste strømavtalen.

Dette tar ikke mer enn 2 minutter av din tid

La flere strømselskaper konkurrere om å gi deg den beste strømavtalen.