cmyk_SB1_SMN_verti_bw_pos
Helt uforpliktende og kostnadsfritt for deg

Nesset Kraft

Nesset Kraft er en lokal produsent og leverandør av strøm. Selskapet leverer strøm til sluttbrukere i Nesset Kommune. Nesset Kraft eier, driver og bygger ut strømnettet i kommunen.

I 1973 ble det vedtatt at partslaget P/L Nesset kraftverk og Eresfjord og Vistdal kommunale kraftlag skulle slås sammen under navnet Nesset Kommunale Kraftverk.

I 1999 ble det vedtatt at organisasjonsformen skulle endres, og at et nytt selskap skulle stiftes. Fra og med januar 2000 ble Nesset Kommunale Kraftverk omgjort til eget selskap under navnet Nesset Kraft AS.

Nesset Kommune eier 150 aksjer i selskap, som utgjør hundre prosent av eierandelen.

Strømavtale - Nesset Kraft

Nesset Kraft tilbyr en strømavtale på vegne av konsesjonseier Nesset Kommune. Innbyggerne i kommunen har tilbud om å tegne en gunstig fastprisavtale for 2019.

Kundene får en svært god fastpris, som trolig utkonkurrerer mange andre alternativer på pris. I tillegg til fastprisen pr kWh betaler kundene et fastbeløp på 39 kroner.

Med fastpris er kundene sikret forutsigbarhet i hele avtaleperioden. Dermed slipper de store overraskelser som kan komme når man følger spotprisen

Fastprisavtale 1 år:

Pris pr kWh 45,75 øre + kr. 39 pr. mnd.

inkl. mva og andre offentlige avgifter

Avtalen er gjensidig bindende, og har bindingstid på ett år. Dette betyr at strømleverandør plikter å levere strøm til avtalt pris, mens kunden plikter å betale avtalt pris for strømforbruk gjennom hele avtaleperioden.

Skal avtalen avsluttes før den tid, kreves det et bruddgebyr pålydende 1000 kroner.

Kundene kan også velge andre alternativer enn fastpris.

Spotpris

Dette er en ren markedspris hentet fra kraftbørsen NordPool. Kundene får alltid markedsriktig strømpris og følger svingningene i prisen time for time.

Prisen på denne avtalen varierer i stor grad, og er ofte lav om sommeren og høy på vinteren.

Spotprisen er svært væravhengig, der temperatur og nedbør spiller en viktig rolle. Leveringsforhold vil også være en faktor for prisen kundene betaler for produktet.

Kundene betaler markedspris for strøm, men i tillegg til dette kommer kostnader for elsertifikat og leverandørens påslag.

Hva som lønner seg av fastpris og spotpris er ikke mulig å svare på før etter den aktuelle perioden er over. Historisk sett har spotprisen vært billigste strømavtale, men kundene i Nesset Kommune får en svært gunstig fastprisavtale

Hvorfor velge Nesset Kraft?

Selskapet har en samfunnsansvarlig profil, og ønsker å være en viktig del av utviklingen av lokalsamfunnet.

Nesset Kraft gjør det de kan for å opprettholde den beste servicen for kundene sine. Dette både i form av kundeservice ved behov, samt tilbud på strømprodukter til sluttbrukere.

Nesset Kraft jobber for å ha ha en rasjonell, sunn og miljømessig forsvarlig utnyttelse av vannkraftressurser.

Nesset Kraft - Kundeservice og kontakt

Har du spørsmål eller ønsker å bestille/avbestille strøm, kan du kontakte Nesset Kraft på telefon eller mail.

Kontakt:

Telefon - 71 23 16 00

Mail - [email protected]

Adresse:

Nesset Kraft AS

Kråkholmvegen 22

6460 Eidsvåg

Daglig Leder - Arild Flåhammer

Telefon: 41 46 46 58

Bestilling av strøm - Olaf Andre Eide

Telefon: 97 15 02 13

Dette tar ikke mer enn 2 minutter av din tid
La flere strømselskaper konkurrere om å gi deg den beste strømavtalen.

Dette tar ikke mer enn 2 minutter av din tid

La flere strømselskaper konkurrere om å gi deg den beste strømavtalen.
Vurder tjenesten vår
Vurder denne tjenesten ved å klikke på antall stjerner du synes vi fortjener.