Helt uforpliktende og kostnadsfritt for deg

Meierifossen Kraftverk

Meierifossen Kraftverk

Meierifossen Kraftverk ligger i Jølster kommune, mer eller mindre midt i Sogn og Fjordane. Jølster er ikke blant de største kraftkommunene, hverken i landet eller fylket for øvrig. Rangert etter årsproduksjon havner de på en 8. plass i fylket og en 74. plass på landsbasis.

Kraftproduksjonen her er likevel ikke ubetydelig. Hvert år produseres det i underkant av 500 GWh strøm av de til sammen 18 kraftverkene i kommunen. Og på grunn av det dramatiske vestlandslandskapet er det mange naturlige vannfall, der det største er på hele 775 meter.

Meierifossen Kraftverk AS ble etablert i 2004, og Leon Årdal står oppført som både leder og største aksjonær.

Beliggenhet

Vannfallet som Meierifossen Kraftverk benytter seg av, finner vi i Årdalselva. Det har ikke en fallhøyde på mer enn 33 meter, men tillater verket å produsere over fem gigawattimer i året.

Årdalselva har sitt utspring i fjellene nord for vannet den munner ut i, Jølstravatnet.

Teknisk

Meierifossen Kraftverk benytter seg av en vertikal kaplanturbin. Dette er en av de mest brukte turbintypene ved lave fallhøyder. Ved mellomstore og store fallhøyder ser man helst francis- eller peltonturbiner.

Ellers kan det nevnes at ytelsen er på 1,4 MW og slukeevnen 4,7 kubikkmeter i sekundet.

Kundeservice og kontakt

Meierifossen Kraftverk har dessverre ingen hjemmeside for øyeblikket. Men ønsker du å kontakte dem, kan de nås på telefon 57 72 68 08.

Skriftlige henvendelser kan rettes i form av e-post til adresse [email protected].

Sjekk om du kan spare penger
Flere strømleverandører konkurrerer om å gi deg billigere strøm. Tjenesten er uforpliktende og gratis.