cmyk_SB1_SMN_verti_bw_pos
Helt uforpliktende og kostnadsfritt for deg

Kvikne-Rennebu Kraftlag

Kvikne-Rennebu Kraftlag AS er et tidligere samvirkeforetak i Sør-Trøndelag. De har røtter som strekker seg helt tilbake til 1952, men fikk sitt nåværende navn først i 1976. Da slo nemlig Kvikne Kraftlag seg sammen med Rennebu Kraftlag.

At de var et samvirkeforetak betyr i praksis at nettkundene selv var medeiere av selskapet. Videre gikk deler av overskuddet mer eller mindre som en selvfølge tilbake til lokalsamfunnet i Rennebu og Kvikne.

I 2017 solgte imidlertid Kvikne-Rennebu Kraftlag strøm- og bredbåndsvirksomheten sin til TrønderEnergi. Og allerede året etter endret de selskapsform til aksjeselskap.

I dag driver Kvikne-Rennebu Kraftlag først og fremst med eiendomsutleie, drift av produksjonsanlegg og elektroinstallasjon.

Kraftlagsmidlene

Til tross for endringer hva gjelder tjenester og organisering, er Kvikne-Rennebu Kraftlag på ingen måte ugjenkjennelig. Viktigst av alt er det kanskje at deler av overskuddet fremdeles går tilbake til lokalsamfunnet.

Dette skjer gjennom de såkalte “Kraftlagsmidlene”, en årlig pengeutdeling til lokale og allmennyttige formål. Hvor mye penger det dreier seg om, avgjøres av hvor godt Kraftlaget har gjort det det foregående året. Og hvem pengene går til, er en beslutning som tas av generalforsamlingen etter anbefaling fra styret.

Kvikne-Rennebu Kraftlag ønsker at midlene skal gå til “prosjekter som sprer glede og aktivitet i Rennebu og Kvikne”. De inviterer alle lag, foreninger og andre virksomheter med tilknytning til Rennebu eller Kvikne å søke.

Kraftlaget Rise Elektro AS

I 2018 kjøpte Kvikne-Rennebu Kraftlag opp Rise Elektro og slo det sammen med sitt eget firma Kraftlaget Installasjon. Det nyetablerte datterselskapet hadde ved oppstart til sammen 27 ansatte og seks lærlinger.

Kraftlaget Rise Elektro AS tilbyr tjenester til både privat- og bedriftsmarkedet. De hjelper til med alt fra frostsikring av vannrør til elbillading. Og påtar seg dessuten større oppdrag, som installasjon og vedlikehold av el-anlegget i borettslag.

Mange hytteeiere har etter hvert lært seg å bli glad i tjenesten “Ring hytta varm”. Er du lei av å komme til en kald hytte i Kvikne-/Rennebu-området, kan Kraftlaget Rise hjelpe deg med hyttekomforten.

Hvorfor velge Kvikne-Rennebu Kraftlag?

For beboere i Kvikne eller Rennebu har Kraftlaget lenge vært et av de åpenbare valgalternativene hva gjelder kraftselskap. At de i tillegg har vært et samvirkeforetak med fokus på nærmiljøet, har nok appellert til mange.

Kvikne-Rennebu Kraftlag tilbyr riktignok ikke strøm- og bredbåndstjenester lenger. Men profilen som en lokal aktør med et ønske om å gi tilbake til lokalmiljøet har de videreført.

Er dette noe du som privat- eller bedriftskunde kan kjenne deg igjen i, vil Kvikne-Rennebu Kraftlag være et naturlig valg.

Ellers har Kraftlaget etter hvert opparbeidet seg et renommé som en pålitelig markedsaktør. Selv om de ikke er blant de billigste på markedet, så vet du at du får det du betaler for. Hos dem settes nemlig kvalitet og gode relasjoner til lokalmiljøet i høysetet.

Kundeservice og kontakt

Ønsker du å besøke dem i egen person, har Kvikne-Rennebu Kraftlag sitt hovedkontor på Rennebu, nærmere bestemt i Postmyrveien 21.

Vil du henvende deg skriftlig, kan du sende et brev til samme adresse eller en e-post til [email protected]. Og går du inn på nettsidene deres, www.krk.no, finner du e-postadressene til ulike nøkkelpersoner i bedriften.

Det samme gjelder for øvrig telefonnumre. Vet du derimot ikke hvem du skal henvende deg til, kan du ringe sentralbordet på: 72 42 80 00. Åpningstidene er fra 07:30 til 15:00 alle hverdager.

Dette tar ikke mer enn 2 minutter av din tid
La flere strømselskaper konkurrere om å gi deg den beste strømavtalen.

Dette tar ikke mer enn 2 minutter av din tid

La flere strømselskaper konkurrere om å gi deg den beste strømavtalen.
Vurder tjenesten vår
Vurder denne tjenesten ved å klikke på antall stjerner du synes vi fortjener.