Helt uforpliktende og kostnadsfritt for deg

Kvam Kraftverk

Kvam var en av de første bygdene i Hordaland som fikk eget elektrisitetsverk. Kraftverket på Kaldestad og linjenettet vart igangsatt i 1913. Mellom 1913 og 1934 ble linjenettet utvidet og det ble behov for et større kraftverk. Det nye kraftverket stod klart to år senere i 1936.

Strandebarm hadde tidligere eget kraftverk, men ved heradsreguleringen i 1964 ble de to kraftverkene slått sammen til det som i dag utgjør Kvam Kraftverk AS.

I dag driver Kvam Kraftverk AS virksomhet på flere områder : Nettdrift, kraftproduksjon, kraftomsetning, entrepenørtjenester, bredbånd og varmepumper.

I løpet av et normalår produserer kraftverket rundt 50 GWH i kraftstasjonene i Strandebarm og Norheimsund.

Kvam Kraftverk - Strømavtaler.

Kvam Kraftverk sine kunder kan velge mellom fire avtaler: Spotpris, Fastpris, Variabel og ekunde.

Spotpris

Spotprisen baserer seg på Kvam Kraftverk sin innkjøpspris i spotmarkedet. Prisen på strømmen er timebasert og varierer i takt med tilbud og etterspørsel. I tillegg til spotprisen betaler du som kunde et lite påslag. Påslaget dekker blant annet elsertifikater til levering av strøm. I tillegg betaler kundene et lite fast månedsbeløp for avtalen

Over tid er dette den beste strømprisavtalen.

Kundene som velger denne avtalen har ingen bindingstid, 0 kroner i fakturagebyr og får tilgang til MinSide.

Fastpris

Velger du en fastpris-avtale får du samme pris på strømmen i hele avtaleperioden. Du kan velge å binde deg i ett, to eller tre år. Prisene på fastpris blir rapportert inn til kon konkurransetilsynet, og kundene kan sammenligne prisen med andre strømleverandører.

Fastpris passer best for kunder som ønsker en forutsigbar strømpris, og de kan selv velge hvor lenge de ønsker en fast strømpris.

I tillegg til fastprisen betaler kundene et fastbeløp på 10 kroner i måneden for avtalen.

Variabel

Prisen på avtalen svinger i takt med de sesongmessige variasjonene. Variabel er i grunnen en mellomting av Spotpris og Fastpris. Du får med deg de lave prisene når strømprisen er lav, men slipper unna de verste prisstigningene.

Kundene får 14 dagers varsel ved prisendringer.

Velger du Variabel får du konkurransedyktige priser, 0 kroner i fakturagebyr, ingen bindingstid og tilgang til Min Side.

eKunde

Velger du eKunde som din strømavtale, får du samme vilkår som Variabel, men til litt lavere pris. Dette er fordi avtalen forutsetter betaling med efaktura. Dette sparer Kvam Kraftverk for administrative kostnader, og du får dermed en bedre strømpris.

Velger du ekunde får du konkurransedyktige priser, 0 kroner i fakturagebyr, ingen bindingstid og tilgang til Min Side.

Bedriftsavtaler

Kvam Kraftverk tilbyr også strømavtaler til bedrifter. Du kan lese mer om bedriftstavtalene på nettsidene til Kvam Kraftverk.

Hvorfor velge Kvam Kraftverk

Strømkundene kan velge en avtale som passer eget forbruk. Enten du er opptatt av pris eller forutsigbarhet, har Kvam Kraftverk en avtale som passer deg.

Kundene får konkurransedyktige priser, avtaler uten fakturagebyr og bindingstid og tilgang til Min Side.

Kvam Kraftverk- Kundeservice og kontakt

Er det noe du lurer på? For å få svar på dine spørsmål kan du ta kontakt med kundeservice på telefon, 56 55 33 10, eller på mail: [email protected].

Kundeservice er åpent alle hverdager fra 07:30 til 15:00.

Adresse

Kvam kraftverk AS

Postboks 64, 5601 Norheimsund

Kaldestad 40, 5600 Norheimsund

Dette tar ikke mer enn 2 minutter av din tid
La flere strømselskaper konkurrere om å gi deg den beste strømavtalen.

Dette tar ikke mer enn 2 minutter av din tid

La flere strømselskaper konkurrere om å gi deg den beste strømavtalen.