cmyk_SB1_SMN_verti_bw_pos
Helt uforpliktende og kostnadsfritt for deg

Krødsherad Everk

Krødsherad Everk drifter og vedlikeholder strømnettet i Krødsherad kommune. Elektrisitetsverket har nesten 3000 nettkunder og leverer strøm til innbyggerne i Krødsherad Kommune.

Nettet Krødsherad Everk drifter består av 90 km med høyspentlinjer, 50km høyspentkabel, 160 km lavspentlinje, 180km lavspentkabel og 201 nettstasjoner.

Everket er 100% eid av Krødsherad kommune og har som høyeste prioritet at kundene i kommunen skal ha sikker strømforsyning til enhver tid.

Krødsherad Everk - Strømavtaler

Krødsherad Everk leverer en standard variabel avtale til kundene sine.

Med en standard variabel-avtale følger strømprisen de sesongmessige variasjonene i strømprisen. Med en slik strømavtale unngår kundene ofte de høyeste pristoppene om vinteren, og får en jevnere strømregning hele året.

Prisendringer blir varslet 14 dager før endringen trer i kraft.

Kommunen har avtaler for husholdninger, fritidsboliger og næringsdrivende / bedrifter. Everket leverer kun strøm til kunder innenfor Krødsherad kommune.

Alle avtalene har 0,00 kroner i månedsgebyr, og betaling skjer etterskuddsvis.

Prisoversikt

Husholdning:

Standard Variabel pris

Gjeldende kraftpris (juli 2019): 50,00 øre/kWh.

Betales etterskuddsvis

Fritidsbolig / hytter:

Standard Variabel pris

Gjeldende kraftpris (juli 2019) : 50,00 øre/kWh.

Næring:

Standard Variabel pris

Gjeldende kraftpris: 50,00 øre/kWh.

Hvorfor velge Krødsherad Everk

Krødsherad Everk har konsesjon i kommunen, og er derfor det eneste strømselskapet som kan levere strøm til kundene i krødsherad kommune.

Everket har retningslinjer for hvor mye de kan selge strømmen for, og dette sørger for at kunder i konsesjonsområder får gode strømavtaler.

Krødsherad Everk- Kundeservice og kontakt

Dersom du har spørsmål, kan du ta kontakt med kundeservice på telefon, 32 14 94 77, eller på mail: [email protected].

Kudeservice er åpent mandag til fredag fra 07:30 til 15:00.

Det er spesielle åpningstider i romjulen og onsdagen før påske. Du kan lese mer om disse på nettsiden til Krødsherad Everk.

Adresse:

Krødsherad Everk

Norefjellvegen

3536 Noresund

Kontakt:

Telefon: 32 14 94 77

Mail: [email protected]

Dette tar ikke mer enn 2 minutter av din tid
La flere strømselskaper konkurrere om å gi deg den beste strømavtalen.

Dette tar ikke mer enn 2 minutter av din tid

La flere strømselskaper konkurrere om å gi deg den beste strømavtalen.
Vurder tjenesten vår
Vurder denne tjenesten ved å klikke på antall stjerner du synes vi fortjener.