Helt uforpliktende og kostnadsfritt for deg

Kraftinor

Kraftinor slo seg sammen med Salten kraftsamband på nyåret i 2018, og endret navn til Polar Kraft AS.

Polar Kraft er en lokal strømleverandør i Nord-Norge som driver med omsetning av strøm.

Kraftselskapene Nordkraft AS, Salten Kraftsamband og Lofotkraft Holding eier 33% hver av selskapet.

I tillegg til levering av strøm til forbrukere, skal selskapet også være åpent for samarbeid, og deltagelse i andre selskaper med lignende virksomhet.

Polar Kraft har sitt hovedkontor i Narvik, men har også avdelinger i, Sortland, Svolvær, Ballangen, Harstad, Myre, Fauske og Bodø.

Stort utvalg av strømavtaler

Hos Polar Kraft kan kundene velge mellom hele 9 forskjellige avtaler. Avtalene er forskjellige varianter av spoprits, Fastpris og Standard Variabel.

Polar Krafts store utvalg gjør det enklere for kundene å finne en passende avtale, enten det er forutsigbarhet eller pris som er tungen på vektskålen.

Polar Bolig

Kundene som velger Polar Bolig slipper å ta stilling til om de bør binde strømprisen eller ta risikoen med flytende markedspris.

Gjennom fordelaktige innkjøp gir Polarkraft kundene gode priser på strøm i lavprisperioder, samt en stabil og gunstig fastpris når prisen er høy.

På Polarkraft sine nettsider kan kundene se de månedsvise strømprisene for avtalen. Prisen inkluderer elsertifikat. I tillegg til dette betales det et lavt månedlig beløp for avtalen.

Polar Fast 1 år

Polar Fast 1 år er en fastprisavtale, og er favoritten av de tre fastprisavtalene Polar Kraft tilbyr. Kundene betaler en fast strømpris gjennom hele avtaleperioden. Kundene er dermed sikret forutsigbarhet i 12 måneder, og slipper overraskende dyre strømregninger på vinteren.

Prisen for avtalen inkluderer påslag for bl.a. elsertifikat. I tillegg kommer et lite månedlig fastbeløp.

Bindingstiden på avtalen er 12 måneder.

Polar Fast 3 år

Navnet på avtalen forklarer egentlig kort og godt hva kundene får. Avtalen har samme vilkår som Polar Fast 1 år, men en av forskjellene er at prisen er låst i hele 3 år.

Det som er verdt å merke er at den gjeldende prisen sommeren 2019, er lavere for 3 år enn for 1 år.

Med en fast avtale på 3 år, er kundene sikret en forutsigbar strømpris i lang tid.

Bindingstid på avtalen er 3 år.

Polar Fast 5 år

Polar Fast 5 år er den lengste fastprisavtalen Polar Kraft har. Kundene får samme strømpris i hele 5 år.

En avtale med så lang bindingstid gir trygghet i form av en stabil og forutsigbar strømpris over lang tid.

Sommeren 2019 ligger prisen på avtalen midt mellom 3 år og 1 år, og i tillegg til strømprisen kommer et fast lite månedsbeløp.

Polar Spot Lavpris

Spot Lavpris er en avtale som forutsetter at kundeforholdet er helelektronisk. Produktet forutsetter bruk av e-faktura og avtalegiro.

Avtalen følger prisene i markedet, og kundene får med det alltid prisen strømmen handles for på Nord Pool. Kundene betaler spotpris + et svært lavt påslag på avtalen.

Spotprisavtaler har vært anbefalt strømavtale i flere år, ettersom det gir lavest pris på lang sikt. Med Spot Pris kan variasjonene være store, men tåler du svingningene i prisen får du som regel billigere strøm over tid.

Avtalen har ingen bindingstid, og kundene betaler et fast lavt månedsbeløp for avtalen.

Polar Spot

Spot er omtrent helt lik Spot Lavpris. Det som skiller de to avtalene, er faktureringen i avtalen. Betaling med e-faktura og avtalegiro gir gunstigere pris for kundene ettersom det sparer tid og penger for selskapet som fakturerer.

Spot følger markedsprisen for strøm, og sørger for at kundene alltid får markedsriktig pris på strømmen. For vanlig Spot er påslaget i avtalen litt dyrere enn Spot Lavpris.

I likhet med Spot Lavpris har avtalen ingen bindingstid, og det faste månedsbeløpet er det samme.

Polar Spot Mobil

Polar Spot Mobil er en strømavtale for mobilbrukere. Med avtalen får kundene spotpris på strøm, som bestilles og håndteres i Polar Krafts app: MinStrøm.

Inne i appen kan kundene følge med på strømprisen, samt registrere eget forbruk - enkelt og greit.

For å bestille avtalen må kundene gjøre følgende:

  • Ha en iPhone eller Android-telefon (smarttelefon)
  • Installere MinStrøm
  • Bestille strøm fra mobilappen

Avtalen har ingen bindingstid og kommer med et svært lavt påslag. I motsetning til de andre avtale fra Polar Kraft, har ikke avtalen et fast månedsbeløp!

Idrettsstrøm

Denne avtalen er en variabel strømprisavtale. Prisen varierer mindre enn spotpris, men følger samtidig de sesongmessige variasjonene.

Bestiller du idrettsstrøm går 1 øre pr kWh du bruker, til det idrettslaget du velger å støtte.

Strømavtale for Bedrifter

Polar Kraft har også svært mange forskjellige strømavtaler til bedrifter. I tillegg til Variabel, Spot og Fast, tilbyr de porteføljeforvaltning til sine aller største kunder.

Utover dette har bedriften en avtale som støtter den lokale idretten, samt to avtaler som gir gunstige vilkår til medlemmer i forskjellige organisasjoner.

Hvorfor velge Polar Kraft

Polar Kraft har et stort utvalg av avtaler, og gjør det enklere for kundene å finne den riktige avtalen for dem.

De mange variantene av Spot-, Fast og Variabel Pris, gjør at kundene i større grad kan velge hvor forutsigbar eller billig de vil at avtalen skal være.

Strømselskapet har noe for enhver smak, enten det er fast pris i 5 år, eller en svært billigspotpris-avtale via Polar Krafts egen App.

Polar Kraft - Kundeservice og kontakt

Trenger du hjelp, eller har spørsmål angående strømavtalen din, kan du kontakte kundeservice på telefon, 987 02006, eller mail: [email protected]

Kundeservice er åpent mandag til fredag, fra 08:00 til 15:00.

Kontaktinformasjon:

Telefon: 987 02 006

[email protected]

[email protected]

Kontoradresse:

Polarkraft AS har kontoradresse i Narvik, Sortland, Svolvær, Fauske, Bodø, Harstad, Ballangen og Myre. På nettsiden deres finner du adressen til alle de åtte kontorene.

Narvik:

Postboks 54

8501 Narvik

Teknologiveien 2

Sortland:

Postboks 140

8401 Sortland

Nordre Frydenlund allé 6C

Svolvær:

Postboks 800

8305 Svolvør

Vorsetøyveien 31

Dette tar ikke mer enn 2 minutter av din tid
La flere strømselskaper konkurrere om å gi deg den beste strømavtalen.

Dette tar ikke mer enn 2 minutter av din tid

La flere strømselskaper konkurrere om å gi deg den beste strømavtalen.