Group 2 Date icon Flag - Denmark Copy 2 Icon input - Get Location Icon input - Email # Icon input - Phone Icon input - Place Group 6 ICON BLUE 768 - Logo Logo/white Copy 9 Group 14 Faa-tilbud-paa-forsikringer-Tjenestetorget Brukt-av-mer-enn-800000-fornoeyde-brukere-Tjenestetorget
Helt uforpliktende og kostnadsfritt for deg

Få tilbud på billig strømavtale fra Hjartdal Elverk

Motta tilbud på strøm fra Hjartdal Elverk og flere strømselskaper, helt uforpliktende og gratis.

Hjartdal Elverk

Får du ofte høye uforutsette strømregninger? Dette er noe Hjartdal Elverk ønsker å gjøre noe med. De vet hvor mye en strømregning kan påvirke din økonomi, og ønsker derfor å gi deres kunder den billigste strømmen over tid. Få tilbud fra Hjartdal Elverk og sjekk hvor mye du kan spare på å bytte.

Få tilbud på strøm fra Hjartdal Elverk og andre selskaper

Hjartdal Elverk

Hjartdal elverk har tre forretningsområder: salg av kraft, nettvirksomhet og bredbånd. Selskapet bygger også ut VA-anlegg i Kovstulheia gjennom datterselskapet i Russmarken VA AS.

Nettvirksomhet er Hjartdal elverks kjernevirksomhet, og består av bygging og drift av distribusjonsnett for transport av strøm til kundene i Hjartdal kommune.

I 2003 ble HE - Hjartdal elverk gjort om til aksjeselskap. Hjartdal kommune eier 100 prosent av aksjene i selskapet.

Strømproduktet til Hjartdal elverk heter HjartdalKraft.

Hjartdalkraft - en strømavtale

Foreløpig selger Hjartdal Elverk strøm til kunder i Hjartdal kommune. Hjartdal Elverk har bare en strømavtale, og det er Hjartdalkraft.

Hjartdalkraft er en spotprisavtale, og følger dermed prisene i markedet. Det betyr at prisene vil variere fra dag til dag, og de sesongmessige variasjonene kan bli ganske store.

I følge Hjartdal elverks egne nettsider, har avtalen ingen oppstartsgebyr, og en fast månedspris på 52,08 kroner.

Hjartdal elverk - Nett

Elverket har snart 100 års erfaring med distribusjon av strøm. Erfaringen Hjartdal elverk sitte med er den beste garantien for trygg levering til boliger, næring og hytter i kommunen.

Fra og med 2019 får ikke nettkundene i Hjartdal Elverk tildelt tariffstøtte.

Elverket har fått en vesentlig økning i nettleie til regionalnettet, samtidig som inntektsrammen for 2019 har økt. Totalt sett for 2019, medfører dette en økning i nettleien på 2,84 øre pr kWh.

Hjartdal elverk - Kundeservice og kontakt

Har du spørsmål du ikke finner svar på angående virksomhetsområdene til Hjartdal Elverk, kan du ta kontakt på telefon, 35 49 98 60 (Hjartdalkraft) eller mail [email protected]

Adresse:

Hjartdal Elverk AS

3692, Sauland

Kontakt:

Hjartdal Elverk AS

Tlf. kraft: 35 49 98 60

Tlf. nett: 35 49 98 50

Epost: [email protected]

Få tilbud på billig strømavtale fra Hjartdal Elverk

Motta tilbud på strøm fra Hjartdal Elverk og flere strømselskaper, helt uforpliktende og gratis.
Vurder tjenesten vår
Vurder denne tjenesten ved å klikke på antall stjerner du synes vi fortjener.
Helt uforpliktende og kostnadsfritt for deg