Helt uforpliktende og kostnadsfritt for deg

Hjartdal Elverk

Hjartdal elverk har tre forretningsområder: salg av kraft, nettvirksomhet og bredbånd. Selskapet bygger også ut VA-anlegg i Kovstulheia gjennom datterselskapet i Russmarken VA AS.

Nettvirksomhet er Hjartdal elverks kjernevirksomhet, og består av bygging og drift av distribusjonsnett for transport av strøm til kundene i Hjartdal kommune.

I 2003 ble HE - Hjartdal elverk gjort om til aksjeselskap. Hjartdal kommune eier 100 prosent av aksjene i selskapet.

Strømproduktet til Hjartdal elverk heter HjartdalKraft.

Hjartdalkraft - en strømavtale

Foreløpig selger Hjartdal Elverk strøm til kunder i Hjartdal kommune. Hjartdal Elverk har bare en strømavtale, og det er Hjartdalkraft.

Hjartdalkraft er en spotprisavtale, og følger dermed prisene i markedet. Det betyr at prisene vil variere fra dag til dag, og de sesongmessige variasjonene kan bli ganske store.

I følge Hjartdal elverks egne nettsider, har avtalen ingen oppstartsgebyr, og en fast månedspris på 52,08 kroner.

Hjartdal elverk - Nett

Elverket har snart 100 års erfaring med distribusjon av strøm. Erfaringen Hjartdal elverk sitte med er den beste garantien for trygg levering til boliger, næring og hytter i kommunen.

Fra og med 2019 får ikke nettkundene i Hjartdal Elverk tildelt tariffstøtte.

Elverket har fått en vesentlig økning i nettleie til regionalnettet, samtidig som inntektsrammen for 2019 har økt. Totalt sett for 2019, medfører dette en økning i nettleien på 2,84 øre pr kWh.

Hjartdal elverk - Kundeservice og kontakt

Har du spørsmål du ikke finner svar på angående virksomhetsområdene til Hjartdal Elverk, kan du ta kontakt på telefon, 35 49 98 60 (Hjartdalkraft) eller mail [email protected].

Adresse:

Hjartdal Elverk AS

3692, Sauland

Kontakt:

Hjartdal Elverk AS

Tlf. kraft: 35 49 98 60

Tlf. nett: 35 49 98 50

Epost: [email protected]

Dette tar ikke mer enn 2 minutter av din tid
La flere strømselskaper konkurrere om å gi deg den beste strømavtalen.

Dette tar ikke mer enn 2 minutter av din tid

La flere strømselskaper konkurrere om å gi deg den beste strømavtalen.