Helt uforpliktende og kostnadsfritt for deg

Fosen Nett

Fosen Nett ble etablert på nyåret i 2015. Det var Fosenkraft AS og Rissa Kraftlag SA som gikk sammen om å skape nettselskapet. De eier henholdsvis 75 og 25 prosent hver.

Med sine 20 ansatte og omkring 1 600 kilometer lange distribusjonsnett er Fosen Nett Trøndelags tredje største nettaktør. De har 750 nettstasjoner fordelt over Ørland, Bjugn og Indre Fosen, og kan nå skilte med rundt 12 000 kunder.

Hovedeieren i Fosen Nett, Fosenkraft, er et konsern med over 80 års fartstid. Fosenkraft begynte som et interkommunalt organisert selskap. I 2001 skiftet de imidlertid organisasjonsform til aksjeselskap og endret navnet til det de har i dag. Foruten moderselskapet består Fosenkraft av fem datterselskap.

Fosen Nett – et nettselskap

Fosen Nett er et nettselskap, ikke en strømleverandør. Det betyr at du som privat strømkunde helst ikke skal kjøpe strøm direkte fra dem. Det gjør du via en strømleverandør. Denne arbeidsfordelingen er grunnen til at du får to strømregninger: En for nettleie og en for forbruk.

Den eneste grunnen til å betale strømforbruket direkte til nettselskapet, er hvis du ikke har noen avtale med en strømleverandør. Fosen Nett og andre nettselskaper er nemlig leveringspliktige. På den måten skal du aldri stå uten strøm. Dette er imidlertid en dyr løsning. Sørg derfor for at et eventuelt opphold mellom to strømavtaler blir så kort som mulig.

Forskjellen på et nettselskap og en strømleverandør er kort fortalt at førstnevnte bygger ut, drifter og vedlikeholder strømnettet. Mens en strømleverandør er det selskapet du kjøper strømmen din fra. Det finnes en mengde strømleverandører på markedet, men innenfor et gitt område selger alle samme strøm fra samme nettselskap.

Rydding og anleggsarbeid nær strømnettet

På nettsidene sine har Fosen Nett en hel del informasjon til deg som lurer på noe angående strømnettet. Slike spørsmål kan dukke opp i mange ulike sammenhenger.

Grunneiere lurer av og til på hvilke plikter de har i forbindelse med rydding rundt kraftlinja. Hytte- og boligeiere spør fra tid til annen om hvordan de kan koble seg på strømnettet. Og maskinførere som skal utføre anleggsarbeid nær strømnettet, er opptatt av sikkerhet.

La oss si at du har oppdaget et tre som vokser faretruende nært strømlinja. På nettsidene sine skriver Fosen Nett at du gjerne må ta det selv. Skulle det imidlertid oppstå usikkerhet, kan du ringe dem og få gratis bistand.

For arbeid med gravemelding og kabelpåvisning har Fosen Nett et samarbeid med firmaet Geomatikk.

Plusskunde

Har man solcellepanel eller andre energikilder tilknyttet boenheten sin, kan det å bli såkalt Plusskunde være aktuelt. En Plusskunde er en sluttbruker som produserer energimengder som er lavere enn eget forbruk.

Plusskunden har likevel perioder med overskudd, som kan føres inn i det lokale strømnettet. Som Plusskunde selger man ikke strømmen selv, men gjennom en strømleverandør. Les mer om det å bli Plusskunde på www.fosennett.no.

Kundeservice og kontakt

Fosen Nett har kontorer i Bjugn, nærmere bestemt Emil Schanches gate 10. Her kan du besøke dem mellom 07:30 og 15:00 alle hverdager.

Ønsker du å ringe dem, kan du nå dem på telefon 72 52 96 00 innen samme tidsrom.

Skriftlige henvendelser rettes til [email protected]. Du kan eventuelt benytte deg av kontaktskjemaet på nettsidene deres.

Dette tar ikke mer enn 2 minutter av din tid
La flere strømselskaper konkurrere om å gi deg den beste strømavtalen.

Dette tar ikke mer enn 2 minutter av din tid

La flere strømselskaper konkurrere om å gi deg den beste strømavtalen.