Helt uforpliktende og kostnadsfritt for deg

Fitjar Kraftlag

Fitjar kraftlag ble etablert i 1935. Selskapet ble et deleierlag i 1951, før det i 2008 ble et samvirkelag. Selskapet leverer kun strøm til Fitjar kommune, men også noen områder i Stord kommune og Bømlo kommune. Alt i Hordaland fylke.

Formålet den gang kraftlaget ble etablert var å bygge kraftverk og medfølgende overføringslinjer. I dag ønsker de å blant annet fremme interessene til innbyggere og virksomheter i konsesjonsområdet, eie akser i selskaper som driver med strømnettet og andre virksomheter som har en naturlig tilknytning til formålet. Alt i tillegg til salg av strøm.

Selskapet har siden 2011 drevet med utbygging av vindkraft i området.

Strøm og avtaler hos Fitjar kraftlag SA

Kraftlaget tilbyr to ulike strømavtaler til sine kunder. Den første er en fastprisavtale med 12 måneders bindingstid. Det går ut på, som navnet sier, at man får den samme prisen målt i øre/kWh gjennom et år. Dette er passende for de som ønsker seg en mer forutsigbar pris å betale på strømregningen sin.

Avtalen er bindende for begge parter, så man er skånet mot store svingninger i strømprisene. Dette er en god trygghet å ha, særlig på vintertid når oppvarming ofte øker forbruket betraktelig. Men da får man heller ikke de laveste prisene når markedet er mest gunstig.

Den andre strømavtalen til Fitjar kraftlag SA tilbyr er noe de kaller en standard variabel pris. Her er prisen flytende gjennom året. Den endres dermed i takt med markedet til enhver tid. På hjemmesiden, som du finner under her, kan du se tidligere priser og prøve å regne deg fram til hvilken avtale som er mest gunstig for deg.

Fitjar kraftlag SA tilbyr også strøm til bedrifter. I tillegg er de leverandør av Altibox og fiberbredbånd.

Medlemskap

Som lokalt samvirkelag, tilbyr Fitjar kraftlag medlemskap for de med bostedsadresse i konsesjonsområdet deres. Overskuddet går først og fremst til videreutvikling av selskapet og allmennyttige tiltak som kommer lokalsamfunnet og medlemmene til gode. Dernest vil overskuddet bli utdelt som kjøpsutbytte til medlemmene. Summen du får er basert på hvor mye du har handlet hos dem.

Medlemmene har også mulighet til å påvirke selskapets retning ved å være med på årsmøter. Alle stemmene veier like mye, og man kan stemme om eksempelvis hva kraftlaget skal satse på i fremtiden, eller hvem som skal sitte i styret.

For å bli medlem betaler man en engangskontingent. Denne får man tilbake om man skulle velge å melde seg ut igjen.

Kontakt Fitjar kraflag SA

Fitjar kraftlags kundeservice er åpent på tlf: +4753457600 mellom 08:00-15:00 mandag til fredag. Du kan også ta kontakt på e-post: [email protected]. De har adresse i Sandvikvågvegen 45. 5419 FITJAR. Du kan også besøke www.fitjar-kraftlag.no for mer info. Her har de også et kontaktskjema du kan fylle ut for eventuelle hendvendelser.

Som kunde også logge inn på «min side» for å få oversikt og kontroll på forbruket eller detaljer rundt fakturaen din.

Dette tar ikke mer enn 2 minutter av din tid
La flere strømselskaper konkurrere om å gi deg den beste strømavtalen.

Dette tar ikke mer enn 2 minutter av din tid

La flere strømselskaper konkurrere om å gi deg den beste strømavtalen.