Helt uforpliktende og kostnadsfritt for deg

Arendals Fossekompani

30.januar 1896 ble Arendals Fossekompani stiftet. Bakgrunnen for stiftelsen var å nyttiggjøre seg av vannkraften i Arendalsområdet, og selskapet kjøpte flere vannfall.

Frem til 1960-tallet drev selskapet kun med kraftproduksjon. Fra 60åra og utover har de også investert i både børsnoterte og ikke-børsnoterte selskaper rundt om i verden.

På 1990-tallet ble datterselskapet Markedskraft AS stiftet. Markedskraft AS er en tilbyder av elektriske tjenester både i Norden og Europa.

I dag omsetter selskapet for i overkant av 5 milliarder kroner i året, hvorav vannkraft utgjør kun 3% av omsetningen. Hovedvekten av omsetningen kommer fra investeringen i forskjellige selskaper rundt om i verden.

Datterselskap og andre investeringer

Selskapet har i dag flere datterselskap; Cogen energia, EFD induction, NSSL Global, Powel, Markedskraft AS, Scanmatic, Tekna og Wattsight.

Hovedvekten av vannkraften kommer fra kraftstasjonene Bøylefoss og Flatenfoss. I tillegg har selskapet to prosjekter i Kilandfoss og Glomsdam.

Arendals Fossekompani eier også mange eiendommer. For eksempel er de hovedeiere i Arendal lufthavn Gullknapp, Vindholmen eiendom, Steinodden eiendom og Bedriftsveien 17.

Selskapet har blant annet investert i Norselab, som et er medgunderselskap. De har også investert i NorSun som lager solcellepaneler.

Kontaktinformasjon og hjemmeside

Du kan finne mer informasjon om selskapet på deres hjemmeside, eller ved å ringe 37 23 44 00. Du kan også ta kontakt på epost [email protected].

Beøksadresse:

Arendals Fossekompani ASA

Langbryggen 9, 4841 Arendal

Postadresse

Arendals Fossekompani ASA

Postboks 280, 4803 Arendal

Investorkontakt:

Lars Peder Fensli

Økonomidirektør

[email protected]

+47 953 63 670

Dette tar ikke mer enn 2 minutter av din tid
La flere strømselskaper konkurrere om å gi deg den beste strømavtalen.

Dette tar ikke mer enn 2 minutter av din tid

La flere strømselskaper konkurrere om å gi deg den beste strømavtalen.