Helt uforpliktende og kostnadsfritt for deg

Agva Kraft

Agva Kraft AS er en norsk kraftleverandør som tilbyr fornybar strøm til privatmarkedet.

Selskapet er del av en større satsning på fornybar energi, og er eid av Telinet Energi AS.

Selskapet ble stiftet i 2015, og holder til på Lysaker i Bærum.

Det som skiller Agva Kraft fra mange andre strømselskaper, er at strømmen de kjøper utelukkende er fra fornybare kilder.

I 2017 inngikk Agva Kraft en støtteavtale med WWF - verdens naturfond. Avtalen innebærer økonomisk støtte til organisasjonen som jobber for å bremse klimaendringer.

Produkter

Agva Variabelpris er produktet for deg som vil ha mer moderate prisendringer i løpet av året.

Prisen på Agva Variabel følger markedsutviklingen, men endres ikke like ofte som en spotpris.

Avtalen faktureres forskuddsvis, og Agva kan endre prisene med 14 dagers varsel.

Du betaler ikke månedlig gebyr på avtalen, og avtalen har heller ingen bindingstid.

Spotpris

Agva tilbyr kunder en spotprisavtale med 14,90 øre i påslag.

Spotprisen er den prisen leverandøren kjøper strømmen for, og eneste tillegg i prisen er påslaget på 14,90 øre pr Kwh.

Du betaler ikke månedlig gebyr på avtalen, og avtalen har heller ingen bindingstid.

I følge Statistisk Sentralbyrå er spotprisen den rimeligste avtalen, basert på statistikk fra de 10 siste årene.

Fastpris

Agva Fastpris passer deg som vil ha en forutsigbar strømpris. Med fast strømpris er det strømbruken som styrer totalprisen.

Agva forplikter seg til å levere avtalt pris, uansett hvor store prissvingningene er i avtaleperioden.

Du som kunde er bundet til Agva, men har muligheten til å tre ut av avtalen. Vil du som kunde avslutte avtalen mot et bruddgebyr.

Avtalen har ett års bindigstid, som medfører bruddgebyr på 1000kr. Du betaler ikke månedlig gebyr på avtalen, og avtalen har heller ingen bindingstid.

Hvorfor velge Agva?

Er du opptatt av miljø og fornybar energi, er kanskje denne strømleverandøren noe for deg. Selskapet kjøper bare inn strøm fra fornybare kilder, og støtter i tillegg verdens naturfond.

Kontakt & Kundeservice

Agva holder til ved Strandveien 50, 1366 Lysaker. Ønsker du å kontakte Agva Kraft, kan du ringe 67 11 44 66, eller sende en mail til [email protected]

Adresse: Strandveien 50, 1366 Lysaker

Telefon: 67 11 44 66

Mail: [email protected]

Nettside

På https://www.agva.no/fornybar/ kan du lese mer om Agva og strømavtalene de tilbyr.

Dette tar ikke mer enn 2 minutter av din tid
La flere strømselskaper konkurrere om å gi deg den beste strømavtalen.

Dette tar ikke mer enn 2 minutter av din tid

La flere strømselskaper konkurrere om å gi deg den beste strømavtalen.