Helt uforpliktende og kostnadsfritt for deg

Årdal Energi

Årdal energi har områdekonsensjon for levering av strøm i Årdal kommune. De drifter altså strømnettet, og er netteiere i området. De har også ansvar for å bygge ut og vedlikeholde strømnettet i kommunen.

Selskapet ble i sin tid stiftet i 1933, og har under flere navn hatt ansvar for strømnettet i området.

Årdal Energi har i dag 17 ansatte. De er opptatt av å levere gode og bærekraftige tjenester til kommunens innbyggere.

Hvis du er bosatt utenfor Årdal kommune, har du ikke anledning til å kjøpe kraft fra selskapet. Dette da de kun har konsensjonsrett i Årdal.

Selskapet er heleid av Årdal kommune. De har et eget styre valgt av kommunestyret.

Strømmen som selskapet leverer kommer fra 100% fornybar og lokal vannkraft.

Selskapet er delt inn i Årdal Energi og Årdal Energi Nett, slik at selskapet leverer både strømtjenester og nettleie.

Strømavtaler

Selskapet tilbyr en strømavtale til sine kunder, Standard variabel kraftpris. Denne er inkludert el-sertifikat og merverdiavgift.

I tillegg må du betale nettleie til lokale nettselskap.

Du kan betale fakturaene som avtalegiro eller efaktura, dette setter du selv opp i din nettbank.

Informasjon og kundeservice

Du kan lese mer om Årdal Energi på deres hjemmeside.

Du kan ta kontakt på telefon 57 64 86 00 eller epost [email protected].

Hjemmesiden har ikke noen chatfunksjon, og selskapet har heller ikke noen appløsning for sine kunder. Det finnes heller ikke noen “min side” for eksisterende kunder.

Postadresse:

Utladalsvegen 1,

6884 Øvre Årdal

Dette tar ikke mer enn 2 minutter av din tid
La flere strømselskaper konkurrere om å gi deg den beste strømavtalen.

Dette tar ikke mer enn 2 minutter av din tid

La flere strømselskaper konkurrere om å gi deg den beste strømavtalen.