Group 2 768 - Logo Logo/white Copy 9

Finn

Varmepumpe
i Tromsø

1. Fyll ut skjema
nedenfor

2. Velg hvilke du vil sammenligne

3. Få beste
tilbud

Tar ca. 2 minutter, lykke til!

Få leverandørene til å konkurrere om å gi deg det beste tilbudet!

Tjenesten er helt gratis og uforpliktende.

Varmepumpe i Tromsø

Spar energi og penger med en varmepumpe. En slik type oppvarming er både miljøvennlig og bra for lommeboka. Boligen din vil bli enda bedre å leve i, samtidig som du gjør en innsats for klimaet.

Hvordan fungerer en varmepumpe?

I en varmepumpe brukes elektrisitet for å hente ut varme fra luft, vann, fjell eller jord. En varmepumpe transporterer varme fra en lavere til en høyere temperatur. Varmen blir fordelt over hele rommet og huset. På denne måten kan du få flere ganger mer varme enn energien som brukes. Med en varmepumpe vil du senke de faktiske kostnadene fordi du bruker mindre elektrisitet/olje på oppvarmingen.

Hovedkravet som stilles til nye boliger (teknisk forskrift av 2010) er at omtrent halvparten av energibehovet til oppvarming av vann og bolig skal dekkes av annen energiforsyning enn strøm, olje og gass. En varmepumpe kan bidra til at dette kravet oppfylles.

Forskjellige typer varmepumper

Det finnes flere typer varmepumper; luft/luft-varmepumpe, luft/vann-varmepumpe, væske/vann-varmepumpe (jordvarme og bergvarme) og avtrekksvarmepumpe.

Energien i luft, jord, sjø og fjell kan utnyttes til å varme opp boliger. Dette til tross for at temperaturen i utgangspunktet er lavere enn den du ønsker inne i boligen. Med andre ord er det ange typer varmepumper å velge mellom i Tromsø. Forhør deg derfor med fagfolk i Tromsø for å finne ut hvilken som er best egnet for din bolig. Ellers kan det også være lurt å sjekke hvilken varmepumpe som er best i test.

Luft/luft-varmepumpe

En hovedregel er at dess lengre fyringssesong du har i Tromsø, dess mer gunstig vil en luftvarmepumpe være.
Alle luft til luft-varmepumper har en del som er montert på utsiden av huset. Denne utedelen kan du skjule med et varmepumpehus.

En luft/luft-varmepumpe i Tromsø passer bra for deg som:
- Har bruk på over 15 000 kWh per år
- Bor i et område med lang fyringssesong eller milde vintre
- Har en åpen planløsning slik at varmen lett fordeles til de rommene du ønsker å varme opp
- Bor i en bolig der det ikke er aktuelt å bytte vinduer eller etterisolere
- Har andre alternative varmekilder til de kaldeste periodene

Luft/vann-varmepumpe

En luft til vann-varmepumpe henter varmen fra ute- eller avtrekksluft. Varmen blir deretter distribuert i boligen via vannbåren gulvvarme eller radiatorer. Varmen brukes som oftest til å oppvarme tappevann og oppvarming av selve boligen via et vannbåret system.

Bedre varmedistribusjon og jevnere temperatur er to fordeler med vannbåren varme. Bruk av varmepumpe til oppvarming av vann gir lavere energiforbruk enn direkte bruk av strøm til boligen.
En luft/vann-varmepumpe består av en inndel som er tilknyttet varmtvannsberederen og en utedel. Disse er knyttet sammen med kjølerør og elektrisk kabel. Din varmepumpemontør vil foreslå en best mulig plassering.

En luft/vann-varmepumpe i Tromsø passer bra for deg som:
- Har et totalt energiforbruk på over 25 000 kWh per år
- Bor i en bolig med vannbåren varmefordeling
- Bor i et område med lang fyringssesong eller milde vintre
- Har annen kilde til oppvarming i tillegg (for eksempel vedovn, pelletskamin eller panelovn)
- Har stort forbruk av tappevann

Væske/vann-varmepumpe

En væske/vann-varmepumpe henter varme fra sjøvann, jord eller fjell. Deretter blir denne varmen distribuert i boligen via vannbåren gulvvarme eller radiatorer.

En varmepumpe får navnet sitt etter hvor varmen hentes fra. En varmepumpe med bergvarme henter solenergi som er lagret fra fjellet via et 80-200 meter dypt borehull. Hullet er gjerne plassert 2 til 3 meter fra grunnmuren. I borehullet plasseres en kollektorslange fylt med frostvæske.

En varmepumpe med jordvarme henter solenergi lagret fra jord eller myr. En kollektorslange fylt med frostvæske graves ned på 0,6 til 1,5 meter dybde – avhengig av deledybden. Avstand mellom sløyfene bør være 1,5 meter da kortere avstand kan medføre at man kan hente ut mindre energi. For å ha denne typen varmepumpe bør du ha et disponibelt uteareal på 250 til 600 m2.

En sjøvarmepumpe derimot henter energien som er lagret i havet. Her blir kollektorslanger i trommel eller sløyfe fylt med frostvæske. De legges gjerne i bunnslammet siden temperaturen der er litt høyere enn i vannet. Kollektorslange i sløyfe forankres gjerne til bunnen med betonglodd.

En væske/vann-varmepumpe i Tromsø passer best for deg som:
- Har et totalt energiforbruk på over 30 000 kWh per år
- Bor i en bolig med vannbåren varme
- Har stort forbruk av tappevann

Avtrekksvarmepumpe

En avtrekksvarmepumpe består av et ventilasjonsaggregat og en varmepumpe i en felles enhet. Noen blir levert med integrert balansert ventilasjon med forvarming av tilluften, eller bare med avtrekksventilasjon og frisklufttilførsel via veggventiler.

Hvordan fungerer egentlig avtrekksvarmepumpen? En avtrekksvarmepumpe gjenvinner energien fra avtrekksluften – en luft som normalt er oppvarmet til over 20oC. Den fungerer med andre ord som en varmegjenvinner og du unngår å sende ut den varme luften og tape masse energi.

Avtrekksvarmepumpe er best egnet til ettermontering i bygg med kun avtrekksventilasjon. Har du en balansert ventilasjon med gjenvinner vil det være lite varme igjen til avtrekksvarmepumpen. Med andre ord vil det ikke være økonomisk lønnsomt å koble en avtrekksvarmepumpe på et slikt system. Denne type varmepumpe er avhengig av at det alltid går luft gjennom varmepumpen slik at den kan fungere stabilt.

Hvor mye strøm bruker en varmepumpe?

Dette avhenger selvfølgelig av type varmepumpe og størrelse på boligen den installeres i.
Varmepumper kan styres på en effektiv måte som gir økt besparelse. De som har tidsstyring og temperaturkontroll gir også lavere strømforbruk en de som har termostat. I tillegg kommer de fleste varmepumpene med innebygd kjølefunksjon, eller aircondition.

Mer om Tromsø

Tromsø er en by i Tromsø kommune som ligger i Troms fylke. I Tromsø kommune er det hele 73480 antall innbyggere. Disse er fordelt på 2520.78 km², som betyr 29.1 innbyggere per km². Av disse er 50.6 % menn og 49.4 % kvinner. Det er 39889 sysselsatte personer i Tromsø kommune, hvorav gjennomsnittlig bruttoinntekt er på 418700 kroner. Videre er gjennomsnittlig gjeld på 771200 norske kroner.

Få dekket kostnader til ny varmepumpe

Vurderer du å bytte til varmepumpe? Det finnes ulike støtteordninger avhengig av hvilken type oppvarming du bytter fra og hvilken type varmepumpe du velger. Her finner du litt hjelp på veien, i tillegg kan du innhente og sammenligne tilbud fra flere varmepumpeleverandører.

Oljefyr og forbud: Fjerning av oljetank

Dersom din varmeløsning per i dag består av oljefyr eller oljetank er det på tide å vurdere noe nytt. Det vil nemlig lønne seg veldig å få byttet det ut i løpet av 2018.

Slik gjør du et kupp på varmepumpe

Vi er godt ut i vintermånedene og høysesongen for kjøp av varmepumpe har roet seg. Vi viser deg hvordan du kan gjøre gode kupp på varmepumpe nå!