cmyk_SB1_SMN_verti_bw_pos
Helt uforpliktende og kostnadsfritt for deg

Få tilbud på takstmann i Troms og Finnmark

 • Spar tid, energi og penger
  Takstmenn konkurrerer med hverandre om deg som kunde, og du slipper å lete på egenhånd
 • Motta tilbud fra flere takstmenn
  Sammenlign hvor mye takseringen kommer til å koste deg hos ulike aktører
 • Velg det beste tilbudet
  Velg deretter løsningen som passer deg best, til en lavest mulig pris
Få priser på takstmann i %location% som du kan sammenligne.

Få riktig verdi på eiendommen din nå

Få tilbud fra flere takstmenn i Troms og Finnmark med ett, enkelt skjema. Tjenesten er helt gratis og uforpliktende.

 • Spar tid, energi og penger
  Takstmenn konkurrerer med hverandre om deg som kunde, og du slipper å lete på egenhånd
 • Motta tilbud fra flere takstmenn
  Sammenlign hvor mye takseringen kommer til å koste deg hos ulike aktører
 • Velg det beste tilbudet
  Velg deretter løsningen som passer deg best, til en lavest mulig pris

Takstmann Troms og Finnmark

Det å taksere betyr å verdsette – og som takstmann setter man da altså verdien på noe. Kort og greit: en takstmann hjelper deg med å finne ut hvor mye en ting er verdt i penger.

Når du selger en bolig er det takstmannen som avgjør verdien på boligen ved å lage en verditakst. I dag er det anbefalt at du ber takstmann om å få en tilstandsrapport som forteller hvilken tilstand eiendommen er i.

Videre kan du lese mer om takstmenn, tjenester en takstmann tilbyr, pris og hva du må tenke på hvis du holder til i Troms og Finnmark.

Hva gjør en takstmann?

Alt fra løsøre til tomt og bolig, bil, kunst, båt og mye mer kan gis en verdi - eller takst.

De fleste takstmenn jobber innenfor analyse av boliger og eiendomsbransjen.

En takstmann vil også kunne avgjøre hvilken verdi en eventuell skade har på en bil, bolig eller båt. Hvis det skulle oppstått en konflikt mellom to bileiere kommer ofte en takstmann inn i bildet som en tredjeperson. Dette er for å avgjøre hvor stort omfanget av skadene er.

Er du på jakt etter å finne takst på bolig? Da burde du hyre en sertifisert takstmann - helst med erfaring fra objektet du ønsker verdi på. Og når det gjelder bolig burde takstmann også ha god kjennskap til områdene og boligmarkedet i Troms og Finnmark.

Takstmannen må også ha god oversikt og veldig gode kunnskaper om regler og lover innen feltet det er snakk om - uansett om det gjelder båt, bil eller eiendom.

Ulike tjenester en takstmann ofte tilbyr - eksempel bolig:

 • Verdivurdering (vurdering av dagens verdi av bolig)
 • Tomtetakst (verditakst av ubebygd tomt for bolig og næringsbygg)
 • Verditakst (av bolig/fritidsbolig)
 • Boligsalgsrapport
 • Eierskifterapport (dokument som påpeker synlige skader, feil eller mangler på eiendom)
 • Tilstandsrapport (dokument som viser til synlige skader, feil og mangler på eiendom. Mer omfattende og detaljert enn eierskifterapport)
 • Forhåndstakst (anslått fremtidig verdi av bolig - typisk under bygging eller utvidelser)

Få verdivurdering av takstmann

Trenger du hjelp til taksering vil du finne en takstmann i Troms og Finnmark som hjelper deg. En takstmann vet hvilke kriterier som er viktige og hvor han/hun skal lete for å finne verdien på objektet.

Når det gjelder salg av bolig er markedsverdi en viktig faktor. Det betyr at en flink takstmann alltid vil være oppdatert på markedet og kan deretter fastsette verditaksten etter hva markedsverdien er.

Dersom du skal så riktig verditakst som mulig, må du oppgi all den informasjon og dokumenter du har på objektet til takstmannen. Alt fra oppussing eller fiksing av skader på båt eller bil til tilstandsrapporter er relevant.

Om det gjelder taksering av en bil kan det være smart å fortelle om ting du har rettet på fra EU-kontroll, hvor nye dekkene er, når ble siste oljeskift utført og lignende informasjon.

Taksering av bolig - Hva er boligen verdt?

Hva ser en takstmann etter i en verdivurdering av bolig? Hva boligen din er verdt påvirkes av mange ulike faktorer, som blant annet:

 • Størrelse på bolig
 • Hvordan prisnivået i markedet generelt er i Troms og Finnmark
 • Hvilken standard den holder
 • Utsikt
 • Solforhold
 • Beliggenhet
 • Nærhet til skoler, kollektivmuligheter og butikker

Boligmarkedet i Troms og Finnmark

Markedet i Troms og Finnmark har en del å si for hva du faktisk får for boligen din.

I noen tilfeller går boligen for langt under det en takstmann har satt, mens andre ganger går den for en mye høyere pris. Derfor er det viktig å finne en takstmann som klarer å sette den mest riktige taksten på boligen din. For å finne en takstmann som klarer dette, må du finne en takstmann som er godt kjent med ditt boligområde i Troms og Finnmark.

Du må også huske å legge med all nødvendig og relevant informasjon om oppussing og vedlikehold som du har forbedret. Med oppussing og vedlikehold mener vi alle småting som for eksempel et malingsstrøk på veggene til et større og mer omfattende arbeid som skiftning av kjøkken, bad og lignende.

Tilstandsrapport

Om du velger å få en tilstandsrapport teller det positivt - du stiller reduserer sjansene for fremtidig konflikt mellom deg og kjøper. For eksempel vedrørende potensiell mangelfull informasjon på boligens tilstand.

I tilstandsrapporten finner du grundige og detaljerte beskrivelser av boligens status. Der har man sett på vedlikehold som har blitt gjennomført og de tekniske tilstandene. Samtidig blir også eventuelle avvik fra forventet tilstand etter en normal bruk slitasje og foreldelse og bestemte referansenivåer som byggeforskriftene beskrevet.

Reklamasjonsrapport

En reklamasjonsrapport en lignende tilstandsrapport, men her er oppgaven å vurdere ulike forhold ved et eierskifte av boligen som man kan klage på. Da vil takstmannen gjøre en befaring i den gjeldene boligen og vurdere den tekniske dokumentasjonen og ut i fra befaringen.

Boligsalgsrapport

Boligsalgsrapport skal gi både trygghet for selger og kjøper når det skjer et eiendomsskifte. Rapporten skal være veldig grundig med nøyaktige beskrivelser etter gjennomgang av boligen, som vil gi en detaljert informasjon om tilstanden av boligen.

Grunnen til at man gjør dette er å slippe konflikter og misforståelser rundt salget. Den beste måten å gjøre dette på er at takstmannen går igjennom en sjekkliste som er detaljert. Samtidig som han vurderer mulige behov for fornyelse, reparasjoner og generelle vedlikeholdsbehov når verdien av boligen settes.

Finne verditakst

Ønsker du å finne verditaksten på boligen din, er det kalkulatorer på nettet som er enkle å bruke. Kalkulatorene vil gi deg et estimat på boligens verdi ut ifra boligtype, beliggenhet, eierform, byggeår, areal og om garasje følger med. På denne måten kan en kalkulator gi deg en pekepinn, men den holder ikke om du faktisk skal ha en verdivurdering.

Skal du ha en så riktig takst som mulig, må du kontakte en eiendomsmegler eller takstmann i Troms og Finnmark.

Eiendomsmeglere tilbyr gjerne gratis verdivurdering hvis du skal selge bolig. Husk at vi snakker kun om verdivurdering her - tilstandsrapporter osv, må du regne med å betale for.

Om du vil ha en takstmann til en rimelig pris kan du benytte skjemaet vårt for å finne dette. Da er det heller ikke noen forpliktelser.

Hva koster en takstmann?

Skal du ha en boligtakst i Troms og Finnmark vil prisene variere etter størrelsen på boligen. Det er ikke så ulogisk da det tar mindre tid å gå gjennom en liten leilighet enn et stort hus. Prisen på tilstandsrapporter ligger på rundt 8500 kr opp mot 10.000 kroner. Lånetakst og verditakst ligger på en pris fra 5200 kr til 6000 kr. Etter det kan man regne med flere tjenester og tilleggspriser som blir lagt tid, for eksempel timepris, kjørelengde, konsulenttjenester, ekstra kopier av papir og mer.

Boligsalgsrapport, boligtakst og tilstandsrapport av bolig

En sertifisert takserer kan gjennomføre tre forskjellige type boligtakster i Troms og Finnmark. Det er boligrapport, verditakst og tilstandsrapport. Når det gjelder det elektriske har man også noe som heter el-taksering.

1. Verditakst pris

Med en verditakst får du svar på verdien av boligen, verdien på boligen fastsettes ut ifra konkrete forhold, i form av:

 • boligens vedlikehold
 • boligens størrelse
 • bruksrettigheter
 • beliggenhet
 • hvor i Troms og Finnmark boligen er

Med en verditakst får du kun vite verdien til boligen, ikke den reelle tilstanden/standarden.

Verditaksten er ikke en inngående detaljert rapport om alle forhold ved boligen. Da må du isåfall få en tilstandsrapport.

Ønsker du opplåning på eksisterende lån eller å refinansiere lånet ditt med boligen som pant, kan du bruke en verditakst.

Trenger du en verdifastsettelse ved et arveoppgjør kan du også bruke en verditakst.

En verditakst koster normalt rundt 1200 kr til 2500 kr. Men husk, en verditakst er ikke det samme som en verdivurdering som en eiendomsmegler setter.

Eiendomsmeglers verdivurdering kan variere fra megler til megler. 

Takstmannens verditakst derimot, fastsettes ut fra mye mer målbare forhold, og uansett hvilken takstmann du hyrer inn, bør verdien være relativt den samme.

2. Boligsalgsrapport pris

Som boligeier har du ansvar for eventuelle feil av din egen bolig ved et salg. Dette betyr at man burde ha god oversikt over sin egen bolig, så du slipper å handle i en tvist med din fremtidige boligkjøper. Selv om du ikke kjente til feilen vil du stå ansvarlig.

Ønsker du å unngå dette kan du bruke en boligsalgsrapport, denne gir en mer detaljert oversikt over standarden til boligen. Da vil en takstmann fra Troms og Finnmark området gå grundig gjennom en normalisert sjekkliste for å se etter feil, deretter skrive en bra boligsalgsrapport som vil gi en detaljert oversikt over den faktiske standen til boligen.

Med denne type boligrapport blir det enklere å sammenligne verdien mot andre sine boliger i Troms og Finnmark. En boligsalgsrapport har en viss gyldighetsvarighet, det betyr at du burde ha et behov for en boligsalgsrapport med klare planer om selge i nærmeste fremtid.

Eventuelle behov for fornyelse, vedlikeholdsarbeid eller reparasjoner vil komme frem i en boligsalgsrapport. Soverom, bad, kjeller, loft og kjøkken er rommene som det sees spesielt på. Dette betyr ikke at man må pusse opp loftet eller lignende men rette opp feil som for eksempel mugg. Det vil lønne seg med tanke på verdien til boligen og selve salgsprosessen. Takstmannen ser også på brannsikkerheten og det elektriske anlegget.

En boligsalgsrapport er mye dyrere på grunn av den er mer omfattende. Med dyrt mener vi at du må betale mellom 10.000 kr til 20.000 kr. Ønsker du en verdivurdering og arealberegning er det også muligheter for å få dette.

3. Tilstandsrapport pris

Dersom du vil ha en omfattende og grundig kontroll og en detaljert rapport, er tilstandsrapport det du burde velge. Da vil det brukes måleapparat som skal lete etter fukt, utvendig panel sjekkes og takdekket. Vannskader på vegger og fliser sjekkes, samt sluk på kjøkken og bad og mye mer sjekkes.

Du kan lese mer om disse tre formene for boligtakst i denne nyttige artikkelen.

El-taksering

En el-taksering er en kontroll utført av en el-takstmann som sjekker elektriske i boligen er i bra stand med tanke på brannsikkerhet. Samtidig sier det noe om verdien av den elektriske installasjonen på boligen din.

Ved en el-kontroll kontrolleres med andre ord det elektriske, og det sjekkes for at det ikke er noen feil.

Det er ikke så lett å se elektriske feil av en gammel bolig ved overtakelse. Derfor ser mange et behov for å oppgradere el-anlegget hvis det er gammelt. Med en jevnlig el-kontroll sikrer du deg mot brannfare.

En el-taksering er en relativt ny standard i boligsalgsrapporten fra takstmannen i Troms og Finnmark. Derfor bør du passe på at takstmannen du bruker faktisk utfører en el-taksering og el-kontroll.

Hva er bilen verdt?

Selv om mange kanskje først og fremst forbinder en takstmann med verdivurdering av bolig, er det også vanlig å finne takst på bil.

En taksering av en bil kan være hva bilen din er verdt hvis du skal selge, eller en vurdering av oppståtte skader som trenger reparasjon.

Taksering av bil

Uavhengig om du skal selge bilen eller ei, så er det interessant å vite hva verdien er. Denne informasjonen kan være relevant med tanke på forsikring. Vet du verdien på bilen din, vet du hvor mye du må forsikre den for.

Trenger du kasko eller delkasko får du løst der og da. Er ikke bilen verdt noe særlig kan det være aktuelt med en ansvarsforsikring, selv om det ofte er anbefalt å ha en av kasko avtalene.

Du kan lese mer om de ulike bilforsikringene i denne artikkelen

Det er noen selskaper i Troms og Finnmark som gjennomfører prisvurdering av bilen uten kostnader, men dette er som regel basert på at du har planlagt å selge bilen din.

Får du en skade på bilen din må du melde fra til forsikringsselskapet ditt. Da vil forsikringsselskapet sende en takstmann for skadetaksering. Velger du å benytte deg av forsikringen for å ordne skaden, vil forsikringsselskapet utføre en taksering av skaden som ble påført bilen din.

Allikevel er det mange som synes det er greit å ta en taksering privat for å beholde kontrollen. Dette gjelder spesielt dersom motparten sitt forsikringsselskap skade dekke skadene som er påført bilen din.

Hvis det er en stor og omfattende skade kan det være snakk om mange tusen kroner i forskjell. Ikke alle takstmenn er like grundige når de sjekker, og flere setter ofte en litt høyere takst hvis det er forsikringsselskapene som leier dem inn.

Finn takstmann nær deg

Troms og Finnmark har siden 2020 vært sammenslått til det som nå er Norges største fylke. Det kan med andre ord være en rekke takstmenn i området ditt.

Men sørg for at du begynner å lete etter takstmenn i området hvor du selv bor.

For eksempel - bor du i Trømsø? Ja, da er det nok bedre at du finner en takstmann som har spesielt god kjennskap til boligmarkedet i Tromsø.

Trykk på lokasjonene under for å lese mer om å få tilbud fra flere takstmenn i ditt område.

Få riktig verdi på eiendommen din nå
Få tilbud fra flere takstmenn i Troms og Finnmark med ett, enkelt skjema. Tjenesten er helt gratis og uforpliktende.

Få riktig verdi på eiendommen din nå

Få tilbud fra flere takstmenn i Troms og Finnmark med ett, enkelt skjema. Tjenesten er helt gratis og uforpliktende.
Vurder tjenesten vår
Vurder denne tjenesten ved å klikke på antall stjerner du synes vi fortjener.