Regnskapsfører
4 min lesetid
Sist oppdatert: 12 mai 2024

Hva er mva?

Mva er en forkortelse for merverdiavgift. Denne avgiften betaler du på varer og tjenester som du kjøper fra enkeltpersoner eller selskap og virksomheter. Et mva-regnskap gir deg en oversikt over hvor mye skyldig merverdiavgift som skal betales inn til staten eller tilbakebetales til deg.
En pakke med mange lapper på og en av dem står det bokstavene MVA på. et vektorbilde
Mva er en skatt du betaler på varer og tjenester. Er du næringsdrivende og mva-pliktig skal du sende inn mva-regnskap.

Alle betaler merverdiavgift (mva). Dette er en skatt som du betaler på alle varer og tjenester, men det å være mva pliktiger rettet til næringslivet. 

Alle virksomheter som er merverdiavgiftsregistrert og dermed ansett som mva pliktige, skal sende inn et mva-regnskap til staten.

Men å begi seg ut på regnskap kan virke skremmende. Regnskap kan være tidkrevende og små feil kan gi deg store kostnader i etterkant. Det er lett å misforstå fradragsreglene, særlig om du ikke er regnskapsfører, siden det finnes et hav av regler rundt denne skatten. 

Senk skuldrene og la heller noen andre ta jobben for deg. Bruk heller tiden på noe annet. 

Få hjelp med mva
Finn en regnskapsfører via Tjenestetorget. Her kan du få sammenlignet ulike regnskapsførere

Dette er mva enkelt forklart

Mva er en statlig avgift og alle mva-registrerte foretak skal legge til mva på fakturaene sine (utgående mva), samtidig får de fradrag fra mva på egne innkjøp til bedriften (inngående mva).

Mva er derfor hverken en utgift eller en inntekt.

Merverdiavgift (mva) er en skatt forbruker betaler på alle varer og tjenester, mens for bedrifter og organisasjoner er mva som regel ingen kostnad. Du betaler mva på alle innkjøp, men denne får du som oftest fradrag for. 

Ulike merverdiavgiftssatser

Den generelle satsen for merverdiavgift er 25 prosent. Denne avgiften legges til på slutten av alle varer og tjenester, men enkelte bransjer og områder har egne mva-satser. 

Ved næringsmidler som mat og drikke settes mva-satsen til 15 prosent, mens persontransport, kinobilletter og annet settes til 12 prosent. 

Satser for merverdiavgift
Generell sats 25 %
Næringsmidler 15 %
Persontransport, kinobilletter, utleie av rom og lignende 12 %
Helsetjenester, undervisning, bank og finans 0 %
Kunst og egne litterære og kunsteriske verk 0 %
en person som ligger med hodet på pulten over mange dokumenter og en kalkulator
Regnskap kan være tidkrevende og virke vanskelig for mange og det er lett å misforstå mva-reglene. Få heller en regnskapsfører til å gjøre jobben for deg.

Hva er utgående merverdiavgift?

Utgående merverdiavgift er den momsen som kreves inn ved salg av varer og tjenester. Denne avgiften skal beregnes til både privatpersoner og næringsdrivende. 

Det er kun næringsdrivende som er registrert i merverdiavgiftsregisteret som kan beregne eller angi mva i et salgsdokument. 

Utgående merverdiavgift beregnes også når du som næringsdrivende tar ut en vare fra virksomheten din til for eksempel privat bruk. 

Hva er inngående merverdiavgift?

Inngående merverdiavgift er skatt ved kjøp av avgiftspliktige varer eller tjenester. 

Er du registrert som næringsdrivende kan du få fradrag for inngående mva i oppgjøret med skatteetaten. Du skal kun betale differansen mellom utgående og inngående mva i avregningsperioden. 

Mva for små foretak

Nyoppstartede foretak er som regel ikke mva-registrerte. Disse skal ikke legge til mva på salgsprisen og de får heller ikke fradrag for mva på utgiftene sine. 

Det er kun når foretaket passerer 50 000 kroner at foretaket skal registreres i merverdiavgiftsregisteret. 

Mva for næringsdrivende 

Når du er næringsdrivende må du betale merverdiavgift på alt du kjøper inn til bedriften din, men som oftest kan du få fradrag på denne avgiften.

La noen andre ta jobben
Finn en regnskapsfører via Tjenestetorget. Her kan du få sammenlignet ulike regnskapsførere

Omsetningen skal ha en viss størrelse for at du må være avgiftspliktig. 

Dersom du selger mva-pliktige tjenester og varer for over 50 000 kroner innenfor 12 måneder, må du registrere deg i Merverdiavgiftsregisteret. For veldedige og humanitære organisasjoner er grensen satt til 140 000 kroner. 

Avgiften er knyttet til hva som omsettes av varer og tjenester, uavhengig av størrelse på selskapet: enkeltpersonforetak eller aksjeselskap.

Hva inneholder et mva-regnskap?

Et mva-regnskap, også kalt momsoppgave eller mva-oppgave, skal inneholde en oversikt over hvor mye mva du har mottatt ved salg av varer og tjenester, samt hvor mye mva du har betalt for varer eller tjenester til foretaket ditt. 

Få hjelp med mva
Finn en regnskapsfører via Tjenestetorget. Her kan du få sammenlignet ulike regnskapsførere

Månedlig termin for innlevering av mva-melding

Du skal levere mva-meldingen via skatteetaten, regnskapssystem eller regnskapsfører.

HUSK AT... Er du mva-pliktig skal du levere mva-meldingen selv om du ikke har omsatt noe i de aktuelle månedene.

Mva-regnskapet skal dokumentere differansen mellom kjøpsmoms og salgsmoms. 

Har du solgt for mer mva på varer og tjenester, enn du har kjøpt inn til bedriften, skal du betale differansen inn til staten. Dette beløpet skal dokumenteres i mva-regnskapet. 

Dersom du har betalt merverdiavgift, enn du har fått inn ved salg av varer og tjenester, skal regnskapet vise hvor mye mva som skal tilbake betales til deg. 

Finn regnskapsfører her
Tjenestetorget sammenligner tilbud fra flere regnskapsførere og regnskapskontor slik at du skal få den beste avtalen.

Terminene for innlevering er:

 1. termin for januar og februar leveres 10. april.

 2. termin for mars og april leveres 10 juni.

 3. termin for mai og juni leveres 31. august.

 4. termin for juli og august leveres 10. oktober.

 5. termin for september og oktober leveres 10 desember

 6. termin for november og desember leveres 10 februar.

VISSTE DU AT... Den årlige mva-meldingen har betalingsfrist 10 mars, for å søke om å sende inn årlig mva-melding er fristen for dette 1. februar. Du kan søke om årlig innlevering (årsterminoppgave) når du har vært mva-registrert i minst ett år og omsetningen din er under 1 million kroner.

Få hjelp til regnskapet 

En dyktig regnskapsfører kan hjelpe deg med regnskapet. Det er lov å være ærlig – ingen kan alt.

Regnskapsføring er en egen utdanning så la heller en autorisert regnskapsfører hjelpe deg slik at du kan konsentrere deg om andre ting. 

Få et feilfritt regnskap, levert i tide med hjelp fra en god regnskapsfører. 

Få regnskapet unnagjort
Finn en dyktig regnskapsfører trygt og enkelt via Tjenestetorget. La oss hjelpe deg.

Kristine Margrethe Piñanez
Kristine Margrethe Piñanez
Kristine er innholdsprodusent hos Tjenestetorget. Hun har en master i journalistikk fra Oslomet. Hun har jobbet som innholdsprodusent i Scandinavian Technology Institute (STI) og som innholdsrådgiver i Opplysningskontoret for frukt og grønt (OFG). Hun skriver artikler om blant annet bredbånd og eiendomsmegler.

Få regnskapet unnagjort

Finn en dyktig regnskapsfører trygt og enkelt via Tjenestetorget. La oss hjelpe deg.

Få flere tilbud uforpliktende og gratis

 • Beskriv ditt behov
  Ved hjelp av et enkelt skjema forteller du kort hva du er ute etter
 • Få tilbud fra flere selskaper
  Jo flere selskaper du sammenligner, jo lettere er det å finne det beste tilbudet
 • Velg det beste tilbudet
  Velg deretter løsningen som passer deg best, til en lavest mulig pris
Få regnskapet unnagjort
Finn en dyktig regnskapsfører trygt og enkelt via Tjenestetorget. La oss hjelpe deg.