Helt uforpliktende og kostnadsfritt for deg

Få tilbud på takstmann

3 Fordeler ved å hente tilbud via oss

 • Spar tid, energi og penger
  Takstmenn konkurrerer med hverandre om deg som kunde, og du slipper å lete på egenhånd
 • Motta tilbud fra flere takstmenn
  Sammenlign hvor mye takseringen kommer til å koste deg hos ulike aktører
 • Velg det beste tilbudet
  Velg deretter løsningen som passer deg best, til en lavest mulig pris
Takstmann

Få riktig verdi på eiendommen din nå

Få tilbud fra flere takstmenn med ett, enkelt skjema. Tjenesten er helt gratis og uforpliktende.

3 Fordeler ved å hente tilbud via oss

 • Spar tid, energi og penger
  Takstmenn konkurrerer med hverandre om deg som kunde, og du slipper å lete på egenhånd
 • Motta tilbud fra flere takstmenn
  Sammenlign hvor mye takseringen kommer til å koste deg hos ulike aktører
 • Velg det beste tilbudet
  Velg deretter løsningen som passer deg best, til en lavest mulig pris

Få hjelp av en takstmann

Med taksering menes det å verdsette. Det betyr at en takstmann sin jobb er å sette verdien på noe - å finne ut hvor mye noe er verdt i penger. Når det kommer til eksempelvis boligsalg er det en takstmann som avgjør verdien på boligen. 

Hva gjør en takstmann?

En takstmann er en person som gjør en verdivurdering av et objekt. Å taksere betyr altså helt enkelt å verdsette. Dette kan være alt fra bolig og tomt til løsøre, kunst, bil, båt og mye mer. De fleste som jobber med taksering er likevel innenfor eiendomsbransjen og analyse av boliger. En takstmann kan også avgjøre verdien av eventuelle skader i boligen, skader på bil eller båt. Dersom det er en konflikt mellom to bileiere kommer ofte en takstmann inn som tredjeperson for å avgjøre omfang av skadene.

Når du skal finne en takstmann bør du se etter en sertifisert takstmann, og en som har erfaring innenfor området og objektet det gjelder. Takstmannen bør ha rimelig gode kunnskaper og oversikt over gjeldende lover og regler innenfor feltet det er snakk om, uansett om det er eiendom, bil eller båt.

Hjelper deg med taksering

En takstmann hjelper deg med taksering innenfor det fagfeltet han eller hun kan. Ettersom de vet hva de skal lete etter og hvilke kriterier som gjelder vil de finne ut hva objektet er verdt. I tillegg spiller selvsagt markedsverdi inn, særlig når det gjelder salg av bolig. Det vil si at en god takstmann alltid er godt oppdatert om markedet og deretter justerer verditaksten ut ifra markedsverdien.  

For å hjelpe en takstmann til å sette en så riktig verditakst som mulig bør du alltid legge frem dokumenter du har, og ellers informasjon du sitter på om objektet. Dette kan være alt fra tidligere tilstandsrapporter til oppussing eller fiksing av skader på bil eller båt. Når det gjelder bil kan det være lurt av deg å fortelle om eventuelle korrigeringer fra EU-kontroll, når oljeskifte var gjort sist, hvor gamle bildekkene er og lignende informasjon.

Takst av bolig

Trenger du en takst av boligen din? Da finnes det flere forskjellige type boligtakster å velge mellom; tilstandsrapport, verditakst og boligsalgsrapport. Det er også i flere ulike situasjoner man trenger å fastsette verdien på boligen. Boligsalg er den vanligste situasjonen man møter på, når man trenger en takst. Det er flere forskjellige faktorer som vil påvirke verdien som boligens stand, solforhold, beliggenhet, utsikt, størrelse og nærhet til butikker og lignende. For å finne den reelle verdien er det viktig at du finner en takstmann som har gode lokalkunnskaper. Legg deretter frem all informasjonen om din bolig, slik at takstmannen får den informasjonen han trenger. På denne måten vil du unngå å få en verdi som ligger langt over eller under den reelle verdien på din bolig.

Hva er boligen verdt? Taksering av bolig

Nøyaktig hva boligen er verdt kommer an på faktorer som boligens stand, størrelse, beliggenhet, utsikt, solforhold og nærhet til butikker, skoler og kollektivmuligheter. I tillegg spiller markedet inn for hva du faktisk får for boligen.

Noen ganger går boligen for langt over det en takstmann har satt, andre ganger under. Det er derfor viktig at du finner en takstmann som setter en så riktig taksering av boligen som mulig.

Dette gjør du ved å finne en takstmann som kan ditt boligområde, samt legger frem all relevant informasjon om eventuelt vedlikehold og oppussingsarbeid du har gjort. Vedlikehold og oppussing gjelder alt fra enkle småting som malingsstrøk på veggene til mer omfattende arbeid som utskiftning av bad, kjøkken eller lignende.

Tilstandsrapport

Tilstandsrapport er ikke obligatorisk ved boligsalg, men vil helt klart telle positivt dersom du har det og flere meglerbransjer mener det bør bli utvidet bruk av tilstandsrapporter. I selve rapporten er det grundige beskrivelser og detaljer av boligens status der en takstmann har sett på de tekniske tilstandene og vedlikehold som har blitt gjort. I tillegg vil en takstmann beskrive eventuelle avvik fra bestemte referansenivåer som byggeforskriftene og normale forventinger om tilstand etter normal bruk slitasje og foreldelse.

Reklamasjonsrapport

Reklamasjonsrapport er en slags tilstandsrapport, men der hvor oppdraget er å vurdere forhold som kan klages på når det er eierskifte av boligen. I dette tilfellet gjør en takstmann en befaring på stedet og vurderer ut ifra befaringen og teknisk dokumentasjon.

Boligsalgsrapport

Boligsalgsrapport gir trygghet for både kjøper og selger når det er eiendomsskifte. Denne rapporten lages av en takstmann og er svært grundig med nøye beskrivelser etter en gjennomgang av boligen som skal gi detaljert informasjon om tilstanden. Dette gjøres for å slippe misforståelser og konflikter rundt salget. Det er derfor viktig at en takstmann går gjennom en detaljert sjekkliste og vurderer eventuelt behov for reparasjoner, fornyelser og ellers vedlikehold når boligens verdi settes.

Finne verditakst

For å finne verditaksten kan du benytte flere enkle kalkulatorer på nett. Disse kalkulatorene gir derimot kun et estimat på hva boligen er verdt ut ifra hvor boligen ligger, boligtype, areal, eierform, byggeår og om det er medfølgende garasje eller ikke. Slike kalkulatorer kan gi deg en indikasjon, men holder ikke om du skal ha en faktisk verdivurdering. Da må du ta kontakt med en takstmann eller eiendomsmegler som går gjennom boligen rom for rom. Dette kan du få gratis hos noen eiendomsmeglere, eller du kan benytte Tjenestetorget sitt skjema til å finne en takstmann til en rimelig pris. Slik slipper du også å ha noen forpliktelser.

Hva koster en takst på bolig?

En boligtakst varier i pris etter hvor stor bolig det er snakk om. Dette er kanskje ikke så rart når et hus tar langt lenger tid å gå igjennom enn en mindre leilighet. Derfor vil også en takstmann prise oppdragene forskjellig.

Tilstandsrapporter ligger på en pris rundt 8 500,- og opp til 10 000,-. Verditakst og lånetakst ligger på mellom 5200,- til 6000,-. Deretter kan en rekke tilleggspriser og tjenester legges til av en takstmann, slik som kjørelengde, timepris, ekstra kopier av papirer, konsulenttjenester og mer.

Tilstandsrapport av bolig, boligsalgsrapport og boligtakst
Det finnes tre ulike typer boligtakst som en sertifisert takstmann kan gjennomføre. Dette er tilstandsrapport, boligrapport og verditakst. I tillegg har du el-taksering når det gjelder det elektriske.

Verditakst

En verditakst vil gi svar på boligens verdi, og her legges boligens størrelse, vedlikehold, beliggenhet, utsikt, bruksrettigheter og mer til grunne. En verditakst gir derimot kun svar på verdien av boligen, ikke den faktiske tilstanden. En verditakst av en takstmann kan også brukes dersom du ønsker å refinansiere lånet ditt eller ta opp mer lån med boligen som pant. Eventuelt også dersom man trenger en enkel verdifastsettelse til arveoppgjøret. Prisen på en verditakst ligger normalt sett på 1200 til 2500 kroner. Husk at en verditakst ikke er en verdivurdering slik som en eiendomsmegler setter.

Boligsalgsrapport

Når du som boligeier skal selge boligen din har du selv ansvar for feil. Det vil si at du bør har grei oversikt over egen bolig slik at du ikke havner i en tvist med din fremtidige boligkjøper. Du står nemlig ansvarlig selv om du ikke hadde kjennskap til feilen. For å unngå dette bør du benytte deg av en boligsalgsrapport gjort av en takstmann som gir detaljert oversikt over boligens stand. Her går nemlig takstmannen grundig gjennom en standardisert sjekkliste for å se om det er feil og skriver deretter en god boligsalgsrapport som gir detaljert oversikt over boligens faktiske stand. En slik boligrapport gjør det også enkelt å sammenligne verdien mot andre boliger. Husk at en boligsalgsrapport har en bestemt gyldighetsvarighet. Du bør altså ha behov for en detaljert boligsalgsrapport og ha klare planer om salg i nærmeste fremtid.

I en boligsalgsrapport vil det fremgå eventuelt behov for reparasjoner, fornyelser og ellers vedlikeholdsarbeid. Særlig bad, kjøkken, våtrom og kjeller eller loft ses på. Dette betyr ikke at du må pusse opp kjelleren eller lignende, men rette opp eventuelle feil slik som mugg. Dette vil helt klart lønne seg i forhold til verdien av boligen og salgsprosessen. I tillegg ser en takstmann på det elektriske anlegget og brannsikkerheten.

Ettersom en boligsalgsrapport er mer omfattende er også prislappen høyere. Det vil si at du ofte må ut med 10 000 til 20 000 kroner. Om du ønsker arealberegning og verdivurdering kan du også få dette.

Tilstandsrapport
Om du ønsker en grundig kontroll og omfattende, detaljert rapport er tilstandsrapport det du skal gå for. Her leter en takstmann etter fukt med måleapparater, takdekket sjekkes og utvendig panel. Videre sjekkes det etter vannskader bak fliser og vegger, sluk på badet og kjøkkenet sjekkes og mer.

El-taksering

El-taksering skal sikre at det elektriske er i god stand for brannsikkerhet og sier noe om verdien av boligens elektriske installasjoner. Dette gjøres av en takstmann med en el-kontroll der det elektriske sjekkes og kontrolleres at det ikke er noen feil. Mange oppdager ikke slike feil ved overtakelse av eldre boliger og ser behov for oppgradering av eldre el-anlegg. Å ha en jevnlig el-kontroll er derfor svært viktig for å sikre seg mot brannfarer, og ikke minst er det mye etterspurt fra forsikringsselskaper. En slik el-taksering er også en relativt ny standard i boligsalgsrapporten fra takstmannen. Du bør derfor forsikre deg om at din takstmann faktisk gjennomfører en slik el-taksering og el-kontroll. 

Hva er bilen verdt? Taksering av bil

Taksering av bil kan enten være hva bilen er verdt eller en taksering av bilskader som bulk, steinsprut eller skader som krever billakkering. Uansett om du har planer om å selge bilen din eller ikke, så vil det være interessant å vite hva bilen er verdt. Dette kan for eksempel være praktisk i forhold til forsikring. Her kan en takstmann hjelpe deg med å enklere finne ut hvor mye du bør forsikre bilen for, og om du skal gå for delkasko eller kasko. Eventuelt om bilen er veldig lite verdt om en ansvarsforsikring er tilstrekkelig, selv om det oftest anbefales å ha en av kasko-avtalene.

Enkelte selskaper gjennomfører faktisk prisvurdering av bilen din helt kostnadsfritt, men som oftest gitt at du har planer om å selge bilen.

Når du får skade på bilen meldes dette fra som deg som eier til forsikringsselskaper som igjen sender en takstmann for skadetaksering. Altså utfører forsikringsselskapet taksering av skader på bilen om du velger å bruke forsikringen din for å fikse skaden. Mange finner det likevel greit å få gjennomført en taksering privat for å ha kontroll. Særlig dersom det er motpartens forsikringsselskap som skal dekke skadene. Om det er snakk om en omfattende skade kan det tross alt være snakk om mange tusen kroners forskjell, og ikke alle takstmenn er like grundige eller setter en noe for høy takst ettersom de er leid inn fra forsikringsselskapene.

Tilstandsrapport på bil

Skal du selge bilen har du som selger en opplysningsplikt. Det vil si at du står ansvarlig for å ha god oversikt over bilens skader og brukspåvirkning. Dette vil en tilstandsrapport hjelpe deg med, og du kan være trygg på at du gir riktige opplysninger til kjøperen av bilen din. I tillegg slipper du å tenke på at kjøperen kan kreve ulike krav av deg som selger i fremtiden for mangler eller slitasje som ikke var opplyst om. Du sikrer deg altså økonomisk ved å få en slik rapport av en takstmann.

Tilstandsrapport på bil brukes for å kartlegge tilstanden på bilen og finne eventuelle feil og mangler som bilen kan ha. Når du skal velge verksted som skal gjennomføre tilstandsrapporten bør du finne noen som følger et skjema som gir utfyllende informasjon. Dette sikrer at du får tilbake en god og detaljert rapport som tydelig indikerer hva som bør utbedres. Et slikt skjema er det langt i fra alle bilverksteder som følger, og fra flere ulike tester kommer det frem ganske ulik praksis. Dette resulterer også i at ikke alle verksteder faktisk ser grundig nok på bilens sammensetning og noterer ned avvik fra normalen.

En tilstandsrapport er også nyttig i forhold til å vite hva slags service som trengs. Husk at nylig service vil øke prisen på bilen noe dersom du har planer om å selge den.

Pass også på at enkelte verksteder ikke gjennomfører en tilstandsrapport, men en såkalt teknisk kontroll. Disse to sjekkene er ikke det samme siden en teknisk kontroll ikke har samme detaljnivå som en tilstandsrapport. Teknisk kontroll er det som sjekkes når du sender bilen på EU-kontrollen. Altså sjekkes bilens tekniske feil som påvirker sikkerhet og miljø.  En tilstandsrapport gjort av en takstmann viser i tillegg kosmetiske feil og ellers slitasje. Med andre ord er en tilstandsrapport mye mer detaljert og her vil det også fremgå slitasje som i fremtiden kan måtte bli fikset på slik som bremseklossene. 

Testprisen ligger på rundt 1000 kroner til 2000 kroner.  

Hva er båten verdt? Taksering av båt

Som både bolig og bil kan båten takseres for å finne den faktiske verdien av båten. Dette er nyttig ved både kjøp og salg, skader og valg av forsikring. Mange tror at når det gjelder båter så er det bare å se hva samme type båt går for på nettsider som Finn.no. Dette er ikke alltid riktig ettersom flere båteiere legger ut båten til en pris de selv setter, og deretter henger flere seg på og legger sin båt på samme prisnivå. For å finne ut hva båten din faktisk er verdt bør du derfor skaffe deg en takstmann som kan gjøre en ordentlig taksering av båten. Kun slik vil du finne ut den faktiske verdien. Nettopp derfor er det også anbefalt for deg som skal kjøpe en bruktbåt og benytte deg av en takstmann om selger ikke har gjort dette. Da vet du hva du betaler for og er sikker på at du ikke betaler for mye.

Akkurat når det gjelder verdien av båten er det ikke bare tilstand på båten og motor, årgang og tilleggsutstyr som bestemmer den faktiske verdien. Her gjelder nemlig popularitet på båttypen en hel del og markedsverdien bestemmer mye. Dette er noe som svinger mye i ulike sesonger og markedet endres stadig. Profesjonelle og dyktige forhandlere bruker gjerne flere måter for å sette en riktig pris, slik som annonser i flere medier, datatakst, kontroller og egne erfaringer i bransjen. Som privatperson skjønner du kanskje derfor at det å sette en verdi på båten din selv og legge ut annonse på Finn.no ikke alltid er tilstrekkelig. Du vil jo gjerne ha så mye som mulig for båten du skal selge, men salgsprosessen bør jo helst også gå unna raskt og ikke ta flere år. Benytt deg derfor av en takstmann eller forhandler innen båt-bransjen.

Ønsker du likevel å gjøre det selv bør du benytte deg av verktøy som er tilgjengelig. Det finnes blant annet en app kalt ”Second Hand Price” som beregner markedspris for brukte båter og motorer. Dette er praktisk både for deg som selger og for kjøper innen det private markedet. Applikasjonen er nemlig bygd basert på informasjon fra datakast, firmaer, takstmenn og forsikringsselskaper. Da får du i det minste en god pekepinn.

En takstmann kan likevel hjelpe deg langt mer enn en applikasjon. En rekke takseringsselskaper hjelper også til ved kjøp av båt prosessen der de gjennomgår båten, sjekker prisvurderingen, kontraktsutforming og eiendomsrett og heftelser. I tillegg kan du få god veiledning om hva du bør lete etter og hvilke båter som holder en god verdi som andre-eier. Slik veiledning får du ikke gjennom noen app.

Tilstandsrapport på båt

Tilstandsrapport på båt gir en grundig beskrivelse av båtens objektive data som årsmodell, type, fabrikat, nummere, vekt, CE-godkjenning og mer. I tillegg sjekkes båten for slitasje, vedlikeholdsarbeid oppgis og eventuelt skiftning av motor legges frem. Alt av vedlikeholdsarbeid skrives ned, og bruksskader og foreldelse blir dokumentert i detalj. En tilstandsrapport skal altså inneholde mye informasjon slik at kjøperen er trygg på båtens faktiske tilstand. Alt av restaureringer og mangler eller problemer skal derfor fremgå. En tilstandsrapport sikrer deg som selger slik at du ikke får noen krav på deg i senere tid som mangel av opplysning, og kan være en god betryggelse for kjøperen.

Noen takstmenn er med på en prøvekjøring og vurderer el-anlegg og annet utstyr, men ikke alle går så langt i detalj. Du bør altså sikre at du får en så detaljert tilstandsrapport som du ønsker eller har behov for. Dette gjør du ved å ha en god dialog med takstmann eller fagpersonen i båtbransjen som skal gjennomføre en tilstandsrapport.

Tilstandsgrad – TG1, TG2 og TG3

I en mer teknisk rapport gjort av takstmann brukes tilstandsgrader for å si noe om byggtekniske avvik eller tilstandssvekkelser. I rapporten settes derfor TG0, TG1, TG2, TG3 eller TGiU på bakgrunn av tilstand. Det gjør det enkelt for deg å få oversikt over de viktigste forholdene, samt en kommentar fra takstmannen.

Tilstandsgrad

Tilstand i forhold til referansenivået

Beskrivelse

TG0

Ingen avvik

Tilstanden tilsvarer valgt referansenivå eller bedre. Ingen symptomer på avvik.

TG1

Ikke vesentlig avvik

Byggverket eller bygningsdelen har normal slitasje og er vedlikeholdt. Synlige avvik eller mangler på dokumentasjon er ikke vesentlig i forhold til referansenivået.

eller

Ingen vesentlige oppståtte konsekvenser.

TG2

Vesentlig avvik

Byggverket eller bygningsdelen er sterkt nedslitt i forhold til referansenivået.

eller

Det er kort gjenværende brukstid.

eller

Det er mangelfullt eller feil utført.

eller

Det er mangelfullt eller feil vedlikeholdt.

TG3

Stort eller alvorlig avvik

Byggverket eller bygningsdelen har totalt eller nært forestående funksjonssvikt.

TGiU

Ikke undersøkt - Mulig risiko

Bygningsdelene er ikke tilgjengelig for inspeksjon, og det mangler dokumentasjon for riktig utførelse samtidig som mulig skjult avvik innebærer vesentlige konsekvenser og risiko. Det er behov for mer omfattende undersøkelser for å avdekke eventuelle avvik.

Finn pris på takstmann

Benytt deg av TjenesteTorget sitt skjema for å få tilbud på takstmann. Dette tilbudet er helt uforpliktende, og du finner raskt og enkelt ut hva det koster for den takstmannen du er på jakt etter, uansett om det gjelder bolig, bil eller båt. Dersom ingen av tilbudene står i stil med hva du ønsker kan du selvsagt takke nei til tilbudet.

Få riktig verdi på eiendommen din nå
Få tilbud fra flere takstmenn med ett, enkelt skjema. Tjenesten er helt gratis og uforpliktende.

Få riktig verdi på eiendommen din nå

Få tilbud fra flere takstmenn med ett, enkelt skjema. Tjenesten er helt gratis og uforpliktende.