Regnskapsfører
7 min lesetid
Sist oppdatert: 12 mai 2024

Hva er regnskap? – En komplett guide

Regnskap er et hjelpemiddel som kan brukes til grunn for å vurdere den økonomiske stillingen til din virksomhet. Regnskapet gir rett og slett en oversikt over inntekter og kostnader samt eiendeler og gjeld i bedriften din.
REgnskap i excel som viser tall i ulike kolonner
Regnskapet brukes som grunnlag for bedriftens fremtidsutsikter.

Å føre regnskap er å registrere og holde oversikt over inntekter og kostnader.

Når du skal føre regnskap må du blant annet oppstille alle detaljer tilknyttet bedriften din, som for eksempel:

 • Inntekter

 • Kostnader

 • Eiendeler

 • Gjeld

Regnskapet skal være et hjelpemiddel som skal gi deg oversikt over hvordan din virksomhets økonomiske situasjon og utvikling.

Regnskapet er det viktigste verktøyet for den økonomiske styringen. De fleste som fører regnskap bruker gjerne et regnskapsprogram eller hyrer en regnskapsfører.

Du kan også benytte deg av Excel-ark, men det er kun dersom du har under 600 bilag i året og ikke er mva-pliktig.

Alle som driver ENK med mer enn 600 bilag, eller har et aksjeselskap for eksempel må ha et regnskapsprogram.

Trenger du hjelp?
Få noen andre til å gjøre regnskapet for deg. Finn regnskapsfører via Tjenestetorget

Hvem må føre regnskap?

Alle som selger varer eller tjenester må føre regnskap. Regnskapet er et hjelpemiddel for videre drift av virksomheten og legges til grunn for valg du kan ta i forbindelse med utvikling av bedriften.

Tjener du over 50.000 kroner i året (før fradrag og skatt) og er pliktig til å betale merverdiavgift må du levere næringsoppgave til Skatteetaten.

Bedriften kan ha bokføringsplikt uten å ha regnskapsplikt, men ikke omvendt.

Dersom du glemmer å føre regnskap eller om det er mangler i regnskapet kan du bli straffet for dette med bøter eller fengsel.

Derfor lønner det seg å være nøyaktig i regnskapsføringen.

Få hjelp her
Finn et regnskapsbyrå som kan hjelpe deg med regnskapet

Regnskapsplikt

Regnskapsplikt vil si at du skal levere årsregnskap til Brønnøysundregistrene, dette gjelder Aksjeselskap og større foretak.

Regnskapspliktige:

 • Aksjeselskap (AS)

 • Enkeltpersonforetak (ENK) med verdier over 20 millioner/ ansatte med 20 årsverk

 • Store bedrifter og virksomheter

Enkeltpersonforetak som har eiendelen verdt over 20 millioner eller ansatte som utgjør omtrent 20 årsverk, er regnskapspliktige på lik linje som Aksjeselskap og større virksomheter.

Bokføringsplikt

Bokføringsplikt betyr at du må føre regnskap. Du må sette opp bedriftens inntekter og utgifter i et regnskapssystem, og dette skal lagres i 5 år.

Du har normalt bokføringsplikt dersom du tjener over 50 000 kroner i løpet av 12 måneder.

Bokføringspliktige:

 • Må levere næringsoppgave og/ eller mva-melding til myndighetene

 • Alle som er regnskapspliktige

VISSTE DU AT... Små enkeltpersonforetak har normalt ikke regnskapsplikt og trenger ikke å føre regnskap etter regnskapsloven. Men selv om du slipper å føre regnskap, bør du ha en oversikt der inntekter og kostnader er dokumentert. Og du må bør ta vare på alle kvitteringer, fakturaer og liknende.

Hvem kan føre regnskap?

Alle kan føre regnskap, men skal du føre regnskap for andre bedrifter, virksomheter eller enkeltpersoner, er det et krav om å være autorisert som regnskapsfører.

Du kan finne ut om foretaket eller personen er autorisert via Finanstilsynets virksomhetsregister.

Har du ansatte kan du rett og slett få en ansatt til å føre regnskapet. Da er det heller ingen krav om at den ansatte må ha autorisasjon.

person som holder hvitt flagg det står hjelp på. sitter i dress ved et skrivebord med mange dokumenter og mapper
Alle kan føre regnskap, men det kan ofte være lurt å få hjelp fra en autorisert regnskapsfører som kan faget.

Hvordan føre regnskap?

Det er forskjellige muligheter for regnskapsføring. Du kan enten hyre en regnskapsfører til å gjøre hele eller deler av regnskapet for deg, eller du kan føre regnskapet selv ved hjelp av et regnskapsprogram.

Det er opp til deg.

Det viktigste med regnskapet er at du får full oversikt over den økonomiske situasjonen til din bedrift.

Finn regnskapsfører
Med ett enkelt skjema får du tilbud fra flere regnskapsførere slik at du kan velge det beste tilbudet

Selv om det kan koste noe å hyre en regnskapsfører, kan du fort tjene inn kronene på skatten. Autoriserte regnskapsførere er gode på regnskap og vet hvordan du kan spare mer penger.

Regnskap: Resultat og balanse

Regnskapet er altså en oppstilling over inntekter, kostnader, eiendeler og gjeld. Og de to viktigste komponentene i et regnskap består av balansen og resultatet.

Balansen viser den finansielle stillingen, mens resultatet viser den økonomiske utviklingen på hvordan fortjenesten har fremkommet.

Hva er balanse?

Balansen bedriver hvilken egenkapital, gjeldsposter og eiendeler.

Selskapets økonomiske stilling består av to sider og det skal være en balanse mellom eiendelene på en side og egenkapital og gjeldsposter på den andre. Summen av disse skal være null.

Eiendeler, egenkapital og gjeld

Eiendeler betyr virksomhetens realkapital som produksjonsmaskiner og bygningsmidler (annleggsmidler) og, eller varer og bankinnskudd (omløpsmidler).

Egenkapital og gjeld forteller deg hvordan eiendelene er finansiert.

Årsregnskapet skal inneholde balanse, ta gjerne en titt innom Lovdatas nettsider for mer informasjon og detaljert beskrivelse av hvordan du kan stille opp balansen i regnskapet.

Regnskap: 2 ulike former

Det er to hovedtyper eller former for regnskap:

 • Årsregnskap

 • Driftsregnskap

Driftsregnskapet er et internregnskap og reguleres ikke av offentlig lovverk. Dette er et regnskapet er et hjelpemiddel og et kontroll- og oppfølgingsverktøy som bedriften som underlag for å styring.

Driftsregnskapet brukes gjerne til å lære mer om verdiskapningen.

Norges Regnskapslov regulerer årsregnskapet og angir kriterier for hvem som er regnskapspliktige. Årsregnskapet skal leveres til Regnskapsregisteret i Brønnøysundregistrene.

Årsregnskapet består blant annet av:

 • Resultatregnskap

 • Balanse

 • Noter

 • Oversikt over kontantstrøm i selskapet

Årsrapporten består av årsregnskapet, som består av 4 hoveddeler (se over), og årsberetningen. Det er kun store virksomheter og bedrifter som har en salgsinntekt på over 70 millioner kroner som må levere årsberetning.

Regnskap - notater, diagram,excel
Regnskapet skal gi deg full oversikt over den økonomiske situasjonen i bedriften din.

Regnskapsprinsipper – Hva er det?

De 5 grunnleggende prinsippene skal sørge for at regnskapsføringen foregår etter loven om årsregnskap (regnskapsloven).

De fem regnskapsprinsippene er:

 • Transaksjonsprinsippet – Prisen for varer eller tjenester føres inn i regnskapet på samme tidspunkt som den ble levert eller utført. Dersom en verdistigning skjer i ettertid skal likevel verdien på det tidspunktet handelen fant sted føres inn. 

 • Opptjeningsprinsippet – Du skal føre inn inntekten for varen eller tjenesten etter de er utlevert eller utført. Du kan ikke regnskapsføre et salg du forventer.

 • Sammenstillingsprinsippet – Utgifter som knyttes til salg av varer eller tjenester skal føres inn i regnskapet når salget er gjennomført. Utgifter som ikke knyttes til salg kan regnskapføres med en gang. 

 • Forsiktighetsprinsippet – Eiendeler bedriften eier som taper i verdi skal regnskapsføres til riktig verdi – det de er verdt. Eiendelen skal nedskrives når verditapet er varig. MERK: Eiendeler som går opp i verdi skal ikke skrives opp, med unntak av børsnoterte aksjer. 

 • Sikringsprinsippet – Gevinst og tap skal resultatføres i samme periode. Prinsippet er tenkt som en motvekt til forsiktighetsprinsippet. 

VISSTE DU AT... Små foretak og foretak som ikke har økonomisk vinning som formål kan fravike fra enkelte av de grunnleggende regnskapsprinsippene.

Regnskapsprogram eller regnskapsbyrå?

Du må velge selv om du ønsker hjelp fra et regnskapsbyrå eller et regnskapskontor med å føre regnskapet. Eller om du ønsker å føre alt selv. 

Det er også mulig å kun benytte en regnskapsfører til deler av jobben. 

De fleste vil trenge et regnskapsprogram eller et regnskapssystem til å føre regnskapet og få oversikt over den økonomiske stillingen til bedriften. 

HUSK AT... Det er kun enkeltpersonforetak som tjener under 50 000 kroner i løpet av 12 måneder som kan føre regnskapet i en Excel-mal eller liknende, alle andre må bruke et regnskapsprogram for regnskapsføring. 

Det er mange forskjellige regnskapsprogrammer du kan velge i mellom så det kan være lurt å først prøve de ulike i en periode for å se hvilken som passer deg best. De fleste aktørene har tilbud om en gratis periode slik at du får prøvet deg frem. 

Eller du kan ta kontakt med en regnskapsfører og få hjelp til hva som kan være best for deg og din virksomhet, ikke alle er et regnskapshode. 

På jakt etter regnskapsfører?
Få hjelp til regnskapet og andre økonomiske tjenester, så kan du fokusere på de viktige tingene

Revisjon og regnskap 

Revisjon og regnskap handler begge om bedriftsøkonomi og regnskap, så det kan være vanskelig å skille på de to, men det er noen forskjeller. Blant annet kan du ikke gjøre egen revisjon og være egen revisor. Du kan ettergå regnskapet selv og sjekke at alt er korrekt, men selve revisjonsjobben må en ekstern utføre. 

Enkelt fortalt er revisjon en kontroll av regnskapet. En revisor skal kvalitetssikre og bekrefte regnskapet, mens en regnskapsfører registrerer, avstemmer og rapporterer til de offentlige myndighetene og eiere av virksomheten. 

Både revisor og regnskapsfører kan veilede og gi råd innen økonomi. 

En kvinne som ser over regnskapet og sjekker at det er i orden
Når du skal føre regnskapet er det viktig at alt stemmer, dersom noe er feil kan du oppleve å få bøter. 

Hva er en revisor og må du ha det?

Revisjonsplikt baseres på foretakets organisasjonsform og virksomhetens størrelse. Revisjonsplikten inntrer når foretaket er regnskapspliktig. Alle som må levere revidert årsbudsjett skal ha revisor. 

Som oftest er det bedriftens leder eller økonomisjef som velger regnskapsfører, mens generalforsamlingen velger revisor. 

Enkeltpersonforetak har normalt kun bokføringsplikt og trenger ikke revisor, kun regnskapsfører. 

Syns du dette kan virke litt mye å sette seg inn i, så kan du ta det helt med ro.

Senk skuldrene, det er bare å klikke deg videre på knappen nedenfor og vente på tilbud fra regnskapsførere som kan gjøre jobben for deg! Tjenestetorget sørger for at du får den beste prisen og personen – prøv nå!

Redd regnskapet
Få tilbud fra dyktige regnskapsførere fra hele landet. Velg det beste tilbudet enkelt via Tjenestetorget.
Kristine Margrethe Piñanez
Kristine Margrethe Piñanez
Kristine er innholdsprodusent hos Tjenestetorget. Hun har en master i journalistikk fra Oslomet. Hun har jobbet som innholdsprodusent i Scandinavian Technology Institute (STI) og som innholdsrådgiver i Opplysningskontoret for frukt og grønt (OFG). Hun skriver artikler om blant annet bredbånd og eiendomsmegler.

Få flere tilbud uforpliktende og gratis

 • Beskriv ditt behov
  Ved hjelp av et enkelt skjema forteller du kort hva du er ute etter
 • Få tilbud fra flere selskaper
  Jo flere selskaper du sammenligner, jo lettere er det å finne det beste tilbudet
 • Velg det beste tilbudet
  Velg deretter løsningen som passer deg best, til en lavest mulig pris
Redd regnskapet
Få tilbud fra dyktige regnskapsførere fra hele landet. Velg det beste tilbudet enkelt via Tjenestetorget.