Bygge ny garasje
6 min lesetid
Sist oppdatert: 20 april 2024

Kan jeg bygge garasje uten å søke?

Ja, du kan bygge garasje uten å søke, men da må du være klar over at du i så fall har begrensinger på hva du kan foreta deg i forhold til størrelse og bruksområder.
Bygge garasje uten å søke? Er den under 50 kvadratmeter, og tilfredsstiller andre krav i forhold til gesimshøyde , mønehøyde og mer, vil det være mulig å bygge uten å måtte sende søknad.
Skal du bygge garasje uten å søke må den oppfylle visse krav i forhold til størrelse, høyde, bruksområder og beliggenhet. Se hvilke i denne artikkelen.

Siden de nye byggereglene kom i juli 2015 har det blitt enklere for folk flest å kunne sette opp en garasje på eiendommen sin uten å måtte søke. Når det er sagt - du kan riktignok ikke bygge et digert palass av en garasje uten videre. Garasjer over 50 kvadratmeter krever at du må søke om byggetillatelse fra kommunen.

Dersom du skal bygge uten å søke må garasjen derfor:

 • Være under 50 kvadratmeter
 • Ha en etasje (et lite loft er lov)
 • Ikke ha kjeller
 • Gesimshøyde på maks 3 meter
 • Mønehøyde på maks 4 meter

I tillegg må du gjøre grundig research på tomten din og kommunens arealplaner før du setter i gang med byggingen. 

Kort og godt - garasjen må blant annet være i samsvar med plan- og bygningsloven, kommuneplanens arealdel, reguleringsplan og/eller bebyggelsesplan, vegloven og jernbaneloven.

Videre kan du lese mer detaljert om de ulike kriteriene og hva du må tenke over hvis du skal bygge uten å søke.

Skaff kompetanse og spar penger på garasjebygging i dag
Skal du bygge garasje er det godt å ha fagfolk i ryggen. Det er mange leverandører av garasjer rundt omkring, så hvem skal du velge? Bruk vårt skjema for å hente inn gode tilbud og gi deg selv gode sjanser for å finne en billig garasje.

Du kan bygge garasje uten å søke hvis:

Garasjen er inntil 50 kvadratmeter

Størrelsen på garasjen din spiller en stor rolle for om du slipper å søke. Er den inntil 50 kvadratmeter kan du huke av for ett av kriteriene som må være på plass for å slippe byggesøknad.

Skal garasjen være mer enn 50 kvadratmeter har du søknadsplikt og må sende søknad for å kunne reise bygget.

Men det er ikke bare lengde og bredde som har begrensinger. Høyden har også en del å si, som du kan lese mer om videre.

Garasjen er under en viss høyde

Når du bygger garasjen uten å søke, må du passe på at høyden er i samsvar med gjeldende regelverk. Skal du bygge garasjen i skrått terreng? Ja, da er kan målingene være noe annerledes enn de generelle kravene som du ser her:

 • Mønehøyde må være under 4 meter.
 • Gesimshøyden må være under 3 meter.

Hvis du ikke skal ha kjeller

Skal du bygge uten å søke kan du ikke ha kjeller. Du kan bare ha én etasje. Eller mer presist: du kan ha 1+0.3 etasje, som betyr at et lite loft er lov. 

Hvis garasjen ikke skal brukes til beboelse

Har du tenkt på mulighetene for en liten hybel på toppen av garasjen? Bygger du garasje uten å søke kan du ikke bruke den til beboelse eller overnatting. Dersom du tenkte å bruke den som boenhet må du sende byggesøknad til kommunen. 

Du kan lese mer om å bygge garasje med leilighet i denne artikkelen. 

Hvis diverse avstander er innenfor reglementet 

Garasjen må for eksempel være minst 1 meter unna en annen bygning på tomten din og 1 meter fra nabogrensen. I tillegg gjelder det å være klar over at garasjen også har en viss avstand fra sjø, vei og jernbane.

Men alt dette er bare førende regler som du kan gjøre deg kjent med tidlig. Like viktig er å gå grundig igjennom hva du faktisk kan gjøre på tomten din. Noe som leder oss til neste punkt.

Gjør god research før du begynner å bygge

Én ting er restriksjoner som gjelder hva angår størrelse på selve garasjen din. En annen er hvilke restriksjoner du kan møte på når det gjelder området du bor i.

Det første du burde gjøre er å utforske hva som er mulighetene og begrensningene på eiendommen din. For selv om det er din egen eiendom kan det faktisk finnes begrensninger i kommunale dokumenter. Eksempelvis på hva du kan bygge, hvor du kan bygge og hvor stort du kan bygge (det er dette som ofte kalles utnyttingsgrad eller grad av utbygging).

Du burde for eksempel finne ut av:

 • Kommunens reguleringsplan/arealplanlegging
 • Restriksjoner på tomt (bor du ved sjø, vei eller jernbane? Er det rasfare i området?)
 • Hvor vann- og avløpsrør går (du kan ikke bygge over vann og avløpsledninger uten å søke)
 • Er det noen dyrearter, kulturminner eller sjeldne plater i området, og som kanskje vernes?

Her er det derfor viktig å gjøre grundig research.

Kommunens reguleringsplan/arealplaner

Er det restriksjoner på bygging i området grunnet naturfarer som skred eller flomfare? 

Besøk derfor nettsidene til kommunen for å finne reguleringsplaner og situasjonskart. Det kan være lurt å ta en telefon til kommunen også. Da vil du raskt kunne kartlegge hva som er situasjonen i området hvor du bor og om du trenger å sende byggesøknad eller ikke.

Restriksjoner på tomt

Ved å gjøre deg kjent med kommunens arealplanlegging, vil du også kunne finne mer informasjon om naturpåkjenninger i området du bor i. 

Naturfarer som ras og flom kan sette en solid stopper for byggeprosjektet ditt. 

Bor du nærme vei eller jernbane? Finn i så fall ut hvilke regler kommunen din har satt i forhold til slike avstander. 

Dersom du bor nærme sjøen må du huske på 100-meters grensen. Den sier at du ikke kan bygge garasje nærmere enn 100 meter fra strandsonen. Dette kan også være tilfellet hvis du bor nærme innsjø eller vassdrag, så sørg i så fall for å gjøre deg kjent med denne regelen. 

Direktoratet for Byggkvalitet har en hendig veiviser på sine nettsider du kan benytte for å se om du må sende byggesøknad eller ikke. 

Spar penger på bygging av garasje
Skal du bygge garasje er det godt å ha fagfolk i ryggen. Det er mange leverandører av garasjer rundt omkring, så hvem skal du velge? Bruk vårt skjema for å hente inn gode tilbud og gi deg selv gode sjanser for å finne en billig garasje.

Husk å varsle kommunen når den står klar

Du skal si ifra hva du holder på med. Men avhengig av om garasjen har søknadsplikt eller ikke, varierer dette i ulik grad. Du er for eksempel ikke pliktig til å sende formelt nabovarsel hvis garasjen ikke er søknadspliktig. Når det er sagt, ta gjerne en prat med naboen og informer om hva du skal gjøre likevel.

Når garasjen din står ferdig må du huske å si ifra til din kommune når den er satt opp på eiendommen, uansett om du har søkt om å få den bygget eller ikke.

Hvorfor, lurer du?

Fordi kommunen må ha informasjonen i forhold til å holde kartene oppdatert, i tillegg til at garasjen skal registreres i matrikkelen (eiendomsregister).

Du varsler kommunen via dette skjemaet du finner på Direktoratet for Byggkvalitet sine nettsider

Sjekkliste for bygging av garasje

 1. Finn ut hvor stor garasje du har behov for: Her bør du tenke på både areal, høyde, lagring og ekstra rom.
 2. Sett opp et oversiktlig budsjett.
 3. Sett deg inn i lover og regler, veiledere, samt kommunale bestemmelser.
 4. Finn ut hvor stor del av tomta skal du utnytte.
 5. Finn ut om du må søke om byggetillatelse for garasjen.
 6. Finn den mest gunstige beliggenheten på tomta: Ta hensyn til både terreng, naboer, avtand til veier, nabotomt og eventuelle andre bygninger.
 7. Velg en utforming som harmonerer mest mulig med huset ditt ellers og øvrige bygninger.
 8. Finn ut om du har behov for brannsikring av garasjen.
 9. Sjekk grunnforholdene, som drenering, der garasjen skal stå slik at fungamentet blir godt.
 10. Husk at du må ha fall på veien foran garasjen for regnvann, og fall på selve gulvet i garasjen for smeltevann om våren.
 11. Finn en passende garasjeport som både garmonerer med bygningene ellers, og som passet til ditt behov.
 12. Om du ikke ønsker å gjøre jobben selv kan du kontakte fagpersoner som kan hjelpe deg med prosjektet.
Få tilbud på ny garasje
Sammenlign tilbud på å bygge ny garasje fra flere leverandører

Thomas Leypoldt Marthinsen
Thomas Leypoldt Marthinsen
Hei, og takk for at du leser. Har du brukt tjenesten vår og fått en bedre økonomisk hverdag etterpå? Da vil vi gjerne høre fra deg! Send oss gjerne en e-post om dine erfaringer og eventuelle innspill du måtte ha.

Få flere tilbud uforpliktende og gratis

 • Beskriv ditt behov
  Ved hjelp av et enkelt skjema forteller du kort hva du er ute etter
 • Få tilbud fra flere selskaper
  Jo flere selskaper du sammenligner, jo lettere er det å finne det beste tilbudet
 • Velg det beste tilbudet
  Velg deretter løsningen som passer deg best, til en lavest mulig pris
Få tilbud på ny garasje
Sammenlign tilbud på å bygge ny garasje fra flere leverandører