cmyk_SB1_SMN_verti_bw_pos
Helt uforpliktende og kostnadsfritt for deg

Easynet

Selv om det er investert mye i fibernettet de siste årene, er det fremdeles mange som bor utenfor dekningsområdet. Heller ikke DSL-løsninger gjennom kobbernettet kan tas for gitt i dette vårt langstrakte land. Mobilt bredbånd vil som regel være et alternativ, men også det har sine begrensninger. Og da særlig for den som stiller høye krav til månedlig databruk.

I slike tilfeller kan radiobredbånd ofte være løsningen. Radiobredbånd er gjerne tilgjengelig der få andre muligheter er det og tilbyr i motsetning til mobilt bredbånd fri databruk. Easynet var blant de første norske bredbåndsleverandørene som tilbød denne typen bredbånd.

Radiobredbånd i praksis

Easynets kunder måtte bo eller ha hytte i nærheten av en basestasjon for å kunne benytte seg av nettet deres. Helst skulle det også være fri sikt til denne. Hastigheten på radiobredbånd er nemlig avhengig av avstanden og sikten til basestasjonen.

I sin alminnelighet opplevde Easynets kunder imidlertid gode og stabile forbindelser med kapasitet til å utføre vanlige oppgaver.

Signalet fra basestasjonen mottok man via en antenne. For best mulig signal var denne installert utendørs, enten av en av Easynets montører eller av en nevenyttig kunde selv.

Easynet blir historie

Alt har en ende, og for Easynet kom den i form av et aksjeoppkjøp. Det var det PowerTech som sto bak. PowerTech inngikk en avtale med Easynet og kjøpte like så greit samtlige av aksjene deres. For PowerTech betød oppkjøpet at de hadde infrastrukturen til å kunne tilby internettilgang der hvor de tidligere ikke kunne det. Mens for Easynet betød det altså slutten som selvstendig varemerke.

PowerTech tilbyr i dag radiobredbånd til sine kunder i Oslo og Akershus. Mest aktuelt er teknologien som sagt i områder med begrenset til ingen fiber- eller kobberdekning. Men den brukes også en del som såkalt redundant internettaksess. Det vil kort fortalt si at det er en løsning som slår inn hvis hovednettet av en eller annen grunn skulle være ute av funksjon.

Sammenlign pris på bredbånd
Kom i kontakt med bredbåndsleverandører som tilbyr internett der du trenger det.

Sammenlign pris på bredbånd

Kom i kontakt med bredbåndsleverandører som tilbyr internett der du trenger det.
Vurder tjenesten vår
Vurder denne tjenesten ved å klikke på antall stjerner du synes vi fortjener.
Denne nettsiden bruker cookies for analyse- og markedsføringsformål.
Les mer