Radon
4 min lesetid
Sist oppdatert: 30 april 2024

Anbefalt grenseverdi og nivå for radon

Radon blir et helseproblem når gassen konsentreres i inneluften og pustes inn i lungene. Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet anbefaler å sette inn tiltak dersom du har verdier på over 100 Bq/m³. Grenseverdien er på 200 Bq/m³ som betyr at du ikke bør ha høyere radonkonsentrasjon enn maksimalt 200 Bq/m³.
Bilde av himmel og skog. Tegnet inn Rn - koden for radon
Radon finnes både inne og ute, men det er spesielt innendørs at radongassen kan være skadelig for mennesker.

Radonkonsentrasjonen i inneluften bør være så lav som mulig. Tiltaksgrensen er satt til 100 Bq/m³ og den anbefalte grenseverdien er satt til 200 Bq/m³ (becquerel per kubikkmeter).

DSA anbefaler at du foretar radonmålinger for å konstantere om du har et radonproblem. Dersom du eksponeres for radongass over lengre tid kan du bli rammet av lungekreft.

Hjelp til radon?
Finn ut om du har radongass i inneluften hjemme. Husk at tiltaksgrensen er på 100 Bq/m³

Dette er radon

Radon er en giftig og radioaktiv gass som kan forårsake lungekreft dersom radongassen kommer ned i lungene dine.

Radon er en naturlig forekommende gass som dannes når uran og radium brytes ned i jordskorpen. 

kjemiske grunnstoffet radon vist som en terning med fakta fra periodesystemet
Radon er et kjemisk grunnstoff med symbolet "Rn" og atomnummer 86 i periodesystemet. 

Radon er et kjemisk grunnstoff med symbolet RN og atomnummer 86 i periodesystemet. 

Siden radon er luktfri og fargeløs kan du kun finne ut om du har radon i inneluften om du foretar målinger.

Skal du måle radon?
Finn ut om du har for høye radonnivåer i hjemmet ditt

Sørg for god ventilasjon

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) har satt en tiltaksgrense på 100 Bq/m³ og en grenseverdi på 200 Bq/m³. Det vil si at dersom radonnivåene er høyere enn tiltaksgrensen på 100 Bq/m³ bør det settes inn radonreduserende tiltak, du skal ikke vente til radonnivået når 200 Bq/m³ før du setter inn tiltak. 

et åpent vindu. gardin som blåser innover.
Lufting er et godt radontiltak. Begynn å lufte morgen og kveld på soverrommet. Tilførsel av frisk luft kan bidra til å redusere radonkonsentrasjonen innendørs. 

Radon fins både innendørs og utendørs, men det er spesielt innendørs radongassen kan være helseskadelig for oss mennesker. De fleste bygninger i Norge bør foreta målinger for å undersøke om radonnivået i inneluften er for høyt.

Radonkonsentrasjonen i inneluften bør være så lave som mulig og har du radonnivåer over 100 Bq/m³ bør du iverksette tiltak som kan bidra til å senke radonnivået.

Det finnes ulike måter å gjøre dette på, for eksempel ved å sørge for god ventilasjon og ved å installere radonsperrer i kjellergulvet.

Bli kvitt radon
Få hjelp av profesjonelle fagfolk

Slik kommer radon inn i hjemmet ditt

Radon siver inn i hjemmet ditt gjennom byggegrunnen, utettheter og gjennom sprekker og åpninger. Du kan også få radon gjennom springvannet dersom det kommer fra grunnen.

I Norge er det forskjeller på hvilke geografiske områder som er mest radonutsatte. Radon kommer fra berggrunnen og det finnes radon i fjellgrunnen som alunskifer og granitt.

Kjelleren og andre lukkede rom som ikke har god ventilasjon kan ha et høyere radonnivå enn andre rom i boligen din.

radonkommer inn via sprekker fra grunnen og inn til boligen.
Radon dannes ved nedbrytning av uran og thorium i berggrunnen. Radon trenger inn fra grunnen via sprekker og utettheter i grunnen eller via kjeller. Både jordluft og grunnvann inneholder Radon.

Radon fremkaller kreft

Du bør ha så lave radonnivåer som mulig i hjemmet ditt. Høye radonnivåer i inneluften kan skade helsen din.

Radon er radioaktiv og når den brytes ned blir lungene utsatt for radioaktiv stråling som igjen kan utvikle lungekreft.

Trenger du hjelp med radon?
Kom i kontakt med profesjonelle fagfolk som kan iverksette tiltak for radon

Husk å måle

Som nevnt over bør ikke radonnivået overstige 200 Bq/m³, og alle bygninger bør foreta radonmålinger i minst to måneder. Dette for å undersøke om det er nødvendig å iverksette ulike tiltak for å få ned radonkonsentrasjonen.

Radon i Norge

Det anslås at rundt 10 % av norske boliger har for høyt nivå av radon i hjemmene sine. DSA, i samarbeid med Norges geologiske undersøkelse (NGU), har utviklet et nasjonalt aksomhetskart for radon i Norge. Kartet baserer seg på radonmålinger i bygninger og kunnskap om geologiske forhold.

Disse dataene kan gi en pekepinn til kommuner for vurdering av eventuelle radonfarer.

OBS...! Husk at du må foreta egne radonmålinger i hjemmet ditt for å få eksakt informasjon om du har for høy konsentrasjon av radon i hjemmet ditt. Ingen kart kan forutsi radonkonsentrasjonen i enkeltbygninger.

Kart over radonnivåer i Norge

dette kartet kan du få en oversikt over radon i Norge.

Det er viktig å huske at radonnivået ikke bare avhenger av bygningen du bor i, men også av hvilken type jordsmonn du bor på. Noen områder har en høyere forekomst av uran i jordskorpen, noe som kan føre til høyere radonnivåer.

Hvis du er bekymret for radonnivået i boligen din, anbefaler vi at du får det målt av en profesjonell. Det finnes også radonmålere du kan kjøpe for å måle nivået selv. Uansett bør du være oppmerksom på radon og sørge for å holde nivået så lavt som mulig for å sikre god helse for deg og din familie.

Få tilbud på radonmåling eller radontiltak
Kom i kontakt med flere leverandører og velg tilbudet som passer deg best. Tjenesten er gratis og uforpliktende.

Kristine Margrethe Piñanez
Kristine Margrethe Piñanez
Kristine er innholdsprodusent hos Tjenestetorget. Hun har en master i journalistikk fra Oslomet. Hun har jobbet som innholdsprodusent i Scandinavian Technology Institute (STI) og som innholdsrådgiver i Opplysningskontoret for frukt og grønt (OFG). Hun skriver artikler om blant annet bredbånd og eiendomsmegler.

Få tilbud på radonmåling eller radontiltak

Kom i kontakt med flere leverandører og velg tilbudet som passer deg best. Tjenesten er gratis og uforpliktende.

Få flere tilbud uforpliktende og gratis

  • Beskriv ditt behov
    Ved hjelp av et enkelt skjema forteller du kort hva du er ute etter
  • Få tilbud fra flere selskaper
    Jo flere selskaper du sammenligner, jo lettere er det å finne det beste tilbudet
  • Velg det beste tilbudet
    Velg deretter løsningen som passer deg best, til en lavest mulig pris
Få tilbud på radonmåling eller radontiltak
Kom i kontakt med flere leverandører og velg tilbudet som passer deg best. Tjenesten er gratis og uforpliktende.