Radon
4 min lesetid
Sist oppdatert: 30 april 2024

Radon symptomer

Du får ingen symptomer dersom radongassen har kommet ned i lungene dine. Er du eksponert for radon over lengre tid kan du bli rammet av lungekreft. Radon tar livet av 300 mennesker hvert år.
bilde av et hus som er trist (med sur munn) og forstørrelsesglass som ser på bygningen bak (sprekker mellom byggestenene).
Radon blir et problem når gassen siver inn i inneluften og pustes ned i lungene.

Radon er et helseproblem når gassen siver inn i inneluften og pustes ned i lungene. Når radon nedbrytes avgir den alfa-, beta- og gammastråling. 

Siden gassen er usynlig og luktfri finnes det ingen symptomer på at du har fått gassen ned i lungene dine. 

Helsen vår påvirkes av radioaktivitet. Kreft, fosterskader, abort og misdannelser er alvorlige helsefarer som er forårsaket av radioaktiv stråling. Dersom du er eksponert for radongass over lengre tid kan du utvikle lungekreft. 

Trenger du hjelp med radon?
Kom i kontakt med profesjonelle fagfolk som kan iverksette tiltak for radon

Radon dannes i berggrunnen fra grunnstoffene uran og radium, dette er en kontinuerlig prosess som skjer helt naturlig. Berggrunnen er den viktigste kilden til radon i boliger, gassen siver opp med jordlufta mellom utettheter og sprekker i byggegrunnen og bygningen.

bilde av radon som kommer inn i huset - tegning
Siden du hverken kan se eller lukte radon bør du foreta en egen måling for å finne ut om du har for høy radonkonsentrasjon i hjemmet ditt.

Radon gir ingen symptomer

Radon, også referert til som radongass, er en naturlig radioaktiv gass uten lukt og farge.

Siden du hverken kan lukte, se eller merke radongass får du ingen direkte symptomer. Puster du derfor inn luft med høye nivåer av radon, over 200 Bq/m³ kan du bli utsatt for strålinger når radongassen brytes ned i lungene dine.

Bli kvitt radon
Få hjelp av profesjonelle fagfolk

Radon er den andre årsaken til lungekreft etter røyking, og en varig eksponering for radongass kan føre til pustevansker og allergier over tid og etter en stund: lungekreft.

Hvordan kommer radon inn?

bilde av radongass som siver opp gjennom sprekker i jordskorpa
Radon dannes i berggrunnen. Radongassen kan sive opp gjennom utettheter og sprekker i byggegrunnen og bygningen og komme inn i hjemmene våre. 

Mange hus har en farlig gass i inneluften, særlig boliger bygd på fjellgrunn utgjør en risiko for å ha radongass innvendig.

Radon kommer opp fra grunnen under bakken og inn i boligen. Vi puster den inn i lungene våre og får ingen symptomer, før det kan være for sent.

DSA anbefaler radonmåling

Den eneste måten du kan finne ut om du her for høye nivåer av radon i hjemmet Ditte er å foreta målinger. En måling kan gi deg en indikasjon på om du trenger å iverksette tiltak for å få bort radongassen i inneluften.

Det er ikke mulig å fastslå radonkonsentrasjonen uten at det foretas en måling. Derfor bør alle boliger måles.

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA), tidligere statens strålevern, mener alle bør måle radon i hjemmet. Det bør iverksettes radontiltak dersom radonnivået er for høyt, mellom 100 til 200 Bq/m³.

Måle radon?
Finn ut om du har for høye radonnivåer i hjemmet ditt

Radon kan fremkalle lungekreft

Radon står for omtrent 300 lungekreft relaterte dødsfall. Radon i boliger gir høy risiko for lungekreft etter røyking. Bare røyking gir en større fare.

Radonverdier på over 1000 Bq/m³ tilsvarer å røyke mellom 10 og 20 sigaretter daglig. Derfor er risiko for å utvikle lungekreft hos røykere mye høyere enn ikke-røykere.

Radon er farlig

Radon har en "levetid" på nesten 4 døgn; 3,8. Det er nok tid til at radongassen kan komme inn i hjemmet slik at vi puster den inn. 

Når radon brytes ned sendes det ut alfastråling, sammen med beta- og gammastråling. Lungene blir derfor skadet av radioaktiv stråling.

Gjennomfør radonmåling og radontiltak

Hvis du er engstelig for radon, og ikke har fått målt i huset ditt, kan du begynne med å lufte litt ekstra. 

bilde av vindu som er åpnet
Lufting kan redusere radonnivået i inneluften. Det er lurt å lufte soverrommet hver dag. 

Sov med vinduet påent dersom det er mulig (hvis det ikke er for kaldt). Begynn og lufte soverrommet før du legger deg og når du står opp.

Har du lukket ventilene er det lurt å åpne disse. Dette er et enkelt tiltak som kan bidra til at inneluften blir bedre. 

Få gjennomført radonmåling i vintermånedene, det er da radonnivåene er høyest (siden vi gjerne lufter mindre om vinteren). Du måler radon i 2 måneder, opp til 8 uker, ogfår du påvist radongass-verdier som er over den anbefalte grenseverdien på 100 Bq/m3, bør du sette inn ekstra ventiler for utskiftningen av luften i hjemmet.

Får du påvist høyere radonverdier ved radonmåling, mer enn 200 Bq/m3, bør du ta kontakt med et spesialfirma og få hjelp av profesjonnelle fagfolk som vet hva som bør gjørea av tiltak for å senke radonnivåene i hjemmet ditt.

Anbefalte tiltak via ulik radonkonsentrasjon i hjemmet

 • Har du lavere radonkonsentrasjon som er under 100 Bq/m³ kan du gjennomføre enkle tiltak som økt ventilering.

 • Ligger radonkonsentrasjonen mellom 100 og 200 Bq/m³ bør det iverksettes flere tiltak enn kun lufting.

 • Har du radonnivåer som er høyere enn 200 Bq/m³, bør du få profesjonell hjelp og få utført tiltak som reduserer radonkosentrasjonen i hjemmet ditt. Til verdiene er så lave som mulig.

Få tilbud på radonmåling eller radontiltak
Kom i kontakt med flere leverandører og velg tilbudet som passer deg best. Tjenesten er gratis og uforpliktende.

Kristine Margrethe Piñanez
Kristine Margrethe Piñanez
Kristine er innholdsprodusent hos Tjenestetorget. Hun har en master i journalistikk fra Oslomet. Hun har jobbet som innholdsprodusent i Scandinavian Technology Institute (STI) og som innholdsrådgiver i Opplysningskontoret for frukt og grønt (OFG). Hun skriver artikler om blant annet bredbånd og eiendomsmegler.

Få tilbud på radonmåling eller radontiltak

Kom i kontakt med flere leverandører og velg tilbudet som passer deg best. Tjenesten er gratis og uforpliktende.

Få flere tilbud uforpliktende og gratis

 • Beskriv ditt behov
  Ved hjelp av et enkelt skjema forteller du kort hva du er ute etter
 • Få tilbud fra flere selskaper
  Jo flere selskaper du sammenligner, jo lettere er det å finne det beste tilbudet
 • Velg det beste tilbudet
  Velg deretter løsningen som passer deg best, til en lavest mulig pris
Få tilbud på radonmåling eller radontiltak
Kom i kontakt med flere leverandører og velg tilbudet som passer deg best. Tjenesten er gratis og uforpliktende.