Radon
4 min lesetid
Sist oppdatert: 30 april 2024

Hvordan påvirker radon mennesker?

Ved påvirkning av radon over lengre tid økes risikoen for å bli rammet lungekreft betraktelig. Radon står for rundt 300 dødsfall hvert år. Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) vil at kommunene skal bli bedre til å informere innbyggerne om radon.
bilde av periodesystemet: radon er uthevet
Radon er et radioaktivt grunnstoff. Radon har atomnummer 86 og atomsymbol Rn, radon tilhører edelgassene, i periodesystemet.

Radongass kommer inn sammen med luften fra bakken. Et for høyt nivå av radon i boliger kan være helseskadelig. Radonkonsentrasjonen i inneluften skal ikke overstige grenseverdien på 200 Bq/ m³. Via sporfilm eller elektrisk måleapparat kan du måle radon i hjemmet ditt.

Radon er en naturlig radioaktiv gass uten farge og lukt. Radongassen dannes kontinuerlig i berggrunnen fra grunnstoffene radium og uran. 

bilde av byggekart og radon fra periodesystemet
Radon dannes i byggegrunnen og kan sive opp fra grunnen og inn i boligen din. Det er viktig å måle radon i hjemmet. 

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA), tidligere statens strålevern, anbefaler at det måles nivåer av radon i hjemmet og at det iverksettes radontiltak dersom radonnivået ligger mellom 100 og 200Bq/ m³

VISSTE DU AT... Bq/ m³ betyr becquerel per kubikkmeter (1000 liter) luft. Becquerel er radioaktiviteten til radon per sekund.

Et for høyt nivå av radon i boliger kan være helseskadelig. Radonkonsentrasjonen i inneluften skal ikke overstige grenseverdien på 200 Bq/ m³. Via sporfilm eller elektrisk måleapparat kan du måle radon i hjemmet ditt.

Radon i hjemmet?
Få hjelp til radonmåling og radontiltak

Radon øker risikoen for lungekreft

Dersom du eksponeres for radon over lengre tid kan det resultere i en økt risiko for å bli rammet av lungekreft. Hvert år dør rundt 300 mennesker av radonrelatert lungekreft.

Det er primært røykere som er i faresonen, men ingen har godt av for høye nivåer av radon i hjemmet sitt.

Et hus som regnes og ikke ha noen problemer med radon har gjerne radonnivåer på rundt 50 til 70 Bq/m³.

VISSTE DU AT... Røyker du 20 sigaretter daglig tilsvarer dette omtrent 800 Bq/m³ til 1000 Bq/m³. Derfor er risiko for å utvikle lungekreft hos røykere mye høyere enn ikke-røykere, i boliger som har høy radonkonsentrasjon i inneluften.

Radon i boliger

I Norge er det mange områder med radiumrike bergarter som alunskifer, granitt og pegmatitter. Dette kan bidra til høye radonnivåer i hjemmet og utsette deg for radioaktiv stråling.

Det er de geologiske forholdene i Norge, klima og byggeskikk som gjør at det er mye radon i bygninger i Norge. DSA (Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet) anbefaler at det foretas målinger for radon i alle boliger og bygninger.

bilde av terninger som det står informasjon om radon på fra periodesystemet
Dersom radon pustes inn i lungene blir du påvirket av radioaktiv stråling og dette kan igjen føre til lungekreft. 

Tiltak mot radon

Det anbefales at det settes inn tiltak for å redusere den radioaktive radonkonsentrasjonen i inneluften dersom verdiene er høyere enn 100 Bq/m³. Den anbefalte grenseverdien er satt til 200 Bq/m³.

Det anbefales å innhente hjelp fra profesjonelle fagfolk for å få best resultat og bli kvitt radongassen i inneluften. 

Problem med radon?
Få hjelp av profesjonelle fagfolk! Høyt nivå av radongass i inneluften kan være farlig

Utettheter mot grunnen gjør at radon lettere trenger inn i huset. Erfaring viser at nivået av radon kan øke ved eldre boliger, derfor er det viktig å undersøke hvordan boligen din er bygd og hvor tett byggegrunnen er.

Bor du i et område der det viser seg å være høye konsentrasjoner av radon, se gjerne kart over radon i Norge, bør du foreta målinger og måle radonkonsentrasjonen over to måneder for å se om du kan være eksponert for radioaktiv stråling fra radon.

HUSK AT... Direktoratet for strålevern og atomkraft, tidligere statens strålevern, anbefaler at radon verdiene i hjemmet ikke overstiger 100 Bq/m³.

Mål radon i to måneder

Radon utgjør en stor helserisiko dersom gassen kommer inn i inneluften og ned i lungene dine. Siden det er umulig å lukte eller se radon, bør du måle radon, i minst to måneder, i løpet av vintermånedene.

Da får du en oversikt over hvor høyt nivå av radongass du er eksponert for inne. Via Tjenestetorget kan du også få hjelp av profesjonelle fagfolk til å bli kvitt høye radon verdier i hjemmet ditt.

bilde av jordoverflate som er sprekket og bokstavene radon kommer opp som røyk
Radon kommer opp fra berggrunnen og siver inn i inneluften. Du kan hverken se eller lukte radon. 

Radon tiltak

Dersom du er engstelig for radon i hjem ditt og ikke har fått utført en måling enda kan du begynne med å lufte litt ekstra hjemme. 

Sørg for god ventilering

Det kan være smart å begynne å lufte soverommet litt oftere, hvis du ikke gjør det. Begynn å lufte før du legger deg og når du står opp. Hvis du kan - sov med vinduet åpent. 

Sjekk at ventilene dine er åpne så du får luftet litt ekstra. 

Husk: Gjennomfør radonmåling

Disse tiltakene er enkle og lette å gjennomføre. Men du bør samtidig måle radon i hjemmet ditt. For dersom du får påvist verdier av radongass som er over den anbefalte grenseverdien på 100 Bq/m³.

Har du for høye verdier av radon, på mer enn 200 Bq/m³, ved en radonmåling, bør du få hjelp til å iverksette gode radontiltak fra profesjonelle fagfolk

Måle radon?
Få hjelp til måling og tiltak av radon i hjemmet ditt.

Kristine Margrethe Piñanez
Kristine Margrethe Piñanez
Kristine er innholdsprodusent hos Tjenestetorget. Hun har en master i journalistikk fra Oslomet. Hun har jobbet som innholdsprodusent i Scandinavian Technology Institute (STI) og som innholdsrådgiver i Opplysningskontoret for frukt og grønt (OFG). Hun skriver artikler om blant annet bredbånd og eiendomsmegler.

Måle radon?

Få hjelp til måling og tiltak av radon i hjemmet ditt.

Få flere tilbud uforpliktende og gratis

  • Beskriv ditt behov
    Ved hjelp av et enkelt skjema forteller du kort hva du er ute etter
  • Få tilbud fra flere selskaper
    Jo flere selskaper du sammenligner, jo lettere er det å finne det beste tilbudet
  • Velg det beste tilbudet
    Velg deretter løsningen som passer deg best, til en lavest mulig pris
Måle radon?
Få hjelp til måling og tiltak av radon i hjemmet ditt.