cmyk_SB1_SMN_verti_bw_pos
Radon
4 min lesetid
Sist oppdatert: 29 april 2024

Hvordan oppstår radongass?

Radongass oppstår ved nedbryting av de radioaktive grunnstoffene uran og thorium fra mineraler i berggrunnen. Radon er en luktfri gass som dannes i jordskorpa.
Bilde av radon i periodesystemet som en terning.
Radon kan føre til helseskader. Sjekk hjemmet for radonnivåer.

Radongass oppstår ved nedbrytning av radioaktive stoffer. Radon er en luktfri gass som dannes fra mineraler i berggrunnen, særlig i områder med alunskifer og granitter i bakken.

Omtrent 1 million bygninger i Norge har for høye radonnivåer og hvert år dør rundt 300 mennesker av radonrelatert lungekreft. Det er spesielt røykere, eller tidligere røykere, som er i faresonen.

Har du et høyt nivå av radon i boligen din, over 200 bq/m, bør du iverksette tiltak for å bli kvitt radongassen.

Bli kvitt radon
Få hjelp av profesjonelle fagfolk

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet, tidligere statens strålevern, mener radonproblematikken må tas på alvor i samfunnet.

Radon i inneluft utgjør en stor helserisiko. Dersom radongassen kommer inn i inneluften og ned i lungene dine blir du utsatt for radioaktiv stråling og faren for å bli rammet av lungekreft økes.

Hva er radongass?

Radongass er en radioaktiv gass som hverken kan sees eller luktes.

bilde av radon symbolet og et forstørrelsesglass som ser på byggegrunnen
Radon kan hverken sees eller luktes. Radongassen kommer oppgjennom byggegrunnen og inn i hjemmet. 

Radongass dannes ved nedbrytning av radioaktive grunnstoffer som uran og thorium.

Radon er ett av de mest sjeldne grunnstoffene i naturen og den tyngste av alle gasser ved vanlige temperaturer.

Radon utgjør en helserisiko

Radon er kun helseskadelig når gassen trenger inn i boligen og radon oppkonsentreres i innemiljøet vårt.

Dersom du har for høye radonkosentrasjoner i hjemmet ditt kan dette være svært helseskadelig. Får du radongass ned i lungene dine kan det medføre en høyere risiko for lungekreft.

VISSTE DU AT... Etter røyking er radon den viktigste årsaken til lungekreft.

Hvor finnes radongass?

I enkelte bydeler i Oslo kommune er det målt høye radonnivåer og dermed er det høy helserisiko i enkelte områder.

Måle radon?
Få hjelp til å måle radon i hjemmet ditt

Oslo ligger omtrent på landsgjennomsnittet for radonkonsentrasjon i inneluften. På grunn av Norges geologi og vårt kalde klima er Norge ett av landene som har de høyeste konsentrasjonene av radon i inneluften.

Se gjerne kart over radonnivåer i Norge. Her kan du zoome inn og få en bedre oversikt over radonnivået på din adresse.

Husk å måle radon i boligen din

Har du lurt på hvordan radongassen trenger seg inn i boligen din? Hovedkilden til radon finnes i byggegrunnen.

Siden du hverken kan se eller lukte radongassen er det nødvendig å foreta egne målinger for radon. Siden gassen er radioaktiv kan den måles via sporfilm eller elektroniske målere.

Mål radon hjemme
Få tilbud på radonmåling og tiltak for radon via Tjenestetorget

Den vanligste tiden å foreta slike målinger er i høst- eller vintermånedene. Du får en mer nøyaktig måling av radonverdiene, som gjerne er høyere på den tiden av året siden det ikke luftes så mye i de kalde vintermånedene.

Hvor kommer radonstrålingen fra?

Det er som oftest mest radon i boliger, fritidshus og hytter, men det kan også komme radonstråling fra arbeidsplassen, bakken, rom og egne kropper.

Hvordan kommer radongassen inn i boligen?

Radonnivået i inneluften avhenger av husets grunn, veggmaterialets tettethet, luftvekslingen i rommet og lufttrykket.

Dersom det er radium i grunnvannet vil det inneholde radon, men det forsvinner når vi spyler vannet. Det er kun et problem dersom du har egen brønn – da vil du bli nødt til å "lufte" vannet før du tar det inn i huset.

Fjerne radon?
Få hjelp av profesjonelle fagfolk for å utføre tiltak mot høy radonkonsentrasjon i inneluften

Hvordan bli kvitt radongass?

Du kan lufte mer for å kvitte deg med et høyt radonnivå i inneluften.

 • Ventiler mer

 • Balanser ventilasjonssystemet

For å sikre et godt inneklima er det nødvendig med balansert ventilasjon i alle boliger, dette sparer deg også for penger på oppvarming (og dermed strøm: vinn, vinn!).

Luften som boligen din puster er luften du puster – derfor er det lurt å sørge for at luften er godt ventilert og frisk slik at du også holder deg frisk.

Kristine Margrethe Piñanez
Kristine Margrethe Piñanez
Kristine er innholdsprodusent hos Tjenestetorget. Hun har en master i journalistikk fra Oslomet. Hun har jobbet som innholdsprodusent i Scandinavian Technology Institute (STI) og som innholdsrådgiver i Opplysningskontoret for frukt og grønt (OFG). Hun skriver artikler om blant annet bredbånd og eiendomsmegler.

Få flere tilbud uforpliktende og gratis

 • Beskriv ditt behov
  Ved hjelp av et enkelt skjema forteller du kort hva du er ute etter
 • Få tilbud fra flere selskaper
  Jo flere selskaper du sammenligner, jo lettere er det å finne det beste tilbudet
 • Velg det beste tilbudet
  Velg deretter løsningen som passer deg best, til en lavest mulig pris
Få bedre inneklima
Få utført tiltak mot høy radonkonsentrasjon i inneluften.