cmyk_SB1_SMN_verti_bw_pos
Radon
5 min lesetid
Sist oppdatert: 30 april 2024

Hva er radon og radongass?

Radon er en radioaktiv gass som kan øke risikoen for lungekreft. Derfor bør du være obs dersom du har fått målt radonnivåer over 100 Bq/m³. Strålevernsforskriften kreves at det gjøres tiltak spesielt for skoler, barnehager og utleieboliger.
Bilde av terninger med Radon og forkortelsen Rn og atomnummeret fra periodesystemet
Husk at det er viktig å foreta radonmålinger i hjemmet ditt.

Et høyt nivå, over 200 Bq/m³, av av det radioaktive grunnstoffet radon kan være farlig. Når radongassen siver inn i inneluften og pustes inn i lungene kan det bli et helseproblem

I Norge anslås det at rundt 1 million bygninger har for høye radonnivåer. Radon står for rundt 370 av 3300 lungekrefttilfellene i Norge, og rundt 300 lungekreftsdødsfall er radonrelatert. 

I denne artikkelen får du vite hva radon og radongass er, hvordan du kan utføre måling av radon, hvilke tiltak du kan gjøre selv for å redusere radon-nivåene i hjemmet og hvordan radon påvirker oss mennesker og hvorfor radon er den viktigste årsaken til lungekreft, etter røyking.

Har du målt radon?
Få gjennomført radonmåling i huset ditt

Fakta om radon

Radon ble oppdaget i 1899 av Robert Bowie Owens og Ernes Rutherford, men som en isotop av grunnstoffet, og det ble kalt niton av det latinske ordet nitens som betyr skinnende. 

Først i 1923 ble navnet radon innført. 

Alle radon-isotopene er radioaktive, naturlig forekommende radon består av 5 isotoper. Radon er ikke giftig, men øker risikoen for lungekreft når du får det i lungene. 

Radon dannes fra radium som igjen dannes fra uran. Radon finnes alle steder der det er uran, som i områder med bergarten granitt. 

Radium er et radioaktivt element, mens radon er en edelgass og et datterprodukt av uran. 

VISSTE DU AT... Selv om radon har en kort halveringstid, på 3,8 døgn, utgjør radongass en stor helserisiko. Radoneksponering er en årsak til lungekreft.

Hva er radon?

Enkelt forklart er radon en naturlig radioaktiv gass uten lukt og farge, som dannes fra grunnstoffene uran og radium i berggrunnen, som er hovedkilden til radon i norske boliger. 

Derfor er det lurt med tiltak som kan øke luftskifte i boligen din, de mest utsatte personene er gjerne de som bor på områder der berggrunnen består av alunskifer eller granitt. 

På grunn av sine radioaktive evner har radon blitt brukt til strålebehandling av kreft og som y-kilde (gammastråling) ved radiografisk kontroll av støpegods og sveisesømmer. 

For å forstå hvorfor radon er så problematisk i Norge, må vi tilbake til istiden. Når istiden forflyttet seg brøt det løs masser fra for eksempel alunskifer. Disse massene ble transportert sørover i landet og det er blant annet disse massene som utgjør en radontrussel i dag.

Radongass kan sige inn langs rørinnføringer eller sprekker i grunnmuren inn til andre boliger og bygninger. Radon medfører helseskadelige konsentrasjoner særlig i kjelleren, eller underetasjene. 

VISSTE DU AT... Radon er den tyngste av alle grunnstoffgassene ved vanlige temperaturer; 7 ganger tyngre enn luft og 100 ganger tyngre enn hydrogen. Radon tilhører edelgassene og er ett av de mest sjeldne grunnstoffene i naturen

Hvordan påvirker radon mennesker?

Radon i inneluft utgjør en stor helserisiko. Radongass er kreftfremkallende og er en av de viktigste årsakene til lungekreft, etter røyking. 

Når radongassen blir konsentrert i inneluften og pustes inn i lungene utgjør radon et stort helseproblem, fordi radon avgir alfastråling. 

Denne strålingen kan gi skader på cellene i lungene som igjen utvikles til kreftceller. Du kan ikke merke noen umiddelbare symptomer så det er viktig å foreta en radonmåling i hjemmet ditt for å få innsikt i om du har for høye radonverdier i boligen din. 

Tar røntgen av lungene for å se om kreftceller kan påvises
Radon er en av de viktigste årsakene til lungekreft, etter røyking.

Radon områder i Norge – radonkart

Norge er en av landene som har de høyeste konsentrasjonene av radon i inneluften, noe som skyldes geologi og vårt kalde klima. 

Norges sentrale instutisjon for kunnskap om berggrunn, mineralresursser, løsmasser og grunnvann i Norge er Norges Geologiske Undersøkelse (NGU). 

Her kan du også se kart over utsatte områder for radon, kartet er utviklet i samarbeid med Statens Strålevern (SSV). 

Kartet er et oversiktsbilde som kan gi deg en indikasjon på om du bor i et område som kan ha høye radonverdier. 

Dersom du ser at du bor i et område med radon bør du foreta din egen måling av radon i inneluften for å finne ut om du eventuelt må foreta deg ulike tiltak for å redusere radonnivået i hjemmet ditt. 

Få hjelp her:
Bestill radonutbedring av en fagperson

Hvordan måle radongass?

Det kan være vanskelig å finne ut om akkurat din bolig har problemer med radonnivået i inneluften, men det letteste er å måle. 

Siden radonkonsentrasjonen varierer over tid må du la boksen, eller sporfilmen, bli stående urørt i rommet som brukes mest i minst en måned, eller 2 måneder, før den sendes videre til et laboratorium som er godkjent av Statens strålevern, for fremkalling, tolkning og analyse av resultatet. 

Det anbefales å måle radon i løpet av vinteren, fra oktober til april. Da er vanligvis radonnivået på det høyeste. 

VISSTE DU AT... Dersom du skal leie ut bolig må du foreta måling av radon. Har du målt radonnivåer over 100 Bq/m³ bør du gjøre tiltak for å redusere radon, det bør være så lavt som mulig og alltid under 200 Bq/m³.

Hvordan bli kvitt radon?

For å være sikker på at radonnivået ikke skal bli høyere må du unngå å skape undertrykk i bygningen og du bør ha god ventilasjon. 

Lufter du godt nok kan du redusere radoneksponeringen og fjerne den fullstendig. Det kan være lurt å ha soverromsvinduet åpent om natten for å minske risiko for dårlig ventilasjon i rommet. 

Gjør radontiltak
Få profesjonell hjelp til tiltak mot radon i inneluft.

Kristine Margrethe Piñanez
Kristine Margrethe Piñanez
Kristine er innholdsprodusent hos Tjenestetorget. Hun har en master i journalistikk fra Oslomet. Hun har jobbet som innholdsprodusent i Scandinavian Technology Institute (STI) og som innholdsrådgiver i Opplysningskontoret for frukt og grønt (OFG). Hun skriver artikler om blant annet bredbånd og eiendomsmegler.

Få flere tilbud uforpliktende og gratis

  • Beskriv ditt behov
    Ved hjelp av et enkelt skjema forteller du kort hva du er ute etter
  • Få tilbud fra flere selskaper
    Jo flere selskaper du sammenligner, jo lettere er det å finne det beste tilbudet
  • Velg det beste tilbudet
    Velg deretter løsningen som passer deg best, til en lavest mulig pris
Gjør radontiltak
Få profesjonell hjelp til tiltak mot radon i inneluft.

Ofte stilte spørsmål om radon