Helt uforpliktende og kostnadsfritt for deg

Finn din beste advokat i Narvik

 • 1
  Beskriv ditt behov
  Ved hjelp av et enkelt skjema forteller du kort hva du er ute etter
 • 2
  Få tilbud fra flere selskaper
  Jo flere selskaper du sammenligner, jo lettere er det å finne det beste tilbudet
 • 3
  Velg det beste tilbudet
  Velg deretter løsningen som passer deg best, til en lavest mulig pris
Finn din beste advokat i %location%

Dette tar ikke mer enn 2 minutter av din tid

Få tilbud fra flere dyktige advokater i Narvik med ett skjema. Tjenesten er gratis og helt uforpliktende.

Informasjonen din sendes kun til advokatene du mottar tilbud fra, og brukes ikke til noe annet.
 • 1
  Beskriv ditt behov
  Ved hjelp av et enkelt skjema forteller du kort hva du er ute etter
 • 2
  Få tilbud fra flere selskaper
  Jo flere selskaper du sammenligner, jo lettere er det å finne det beste tilbudet
 • 3
  Velg det beste tilbudet
  Velg deretter løsningen som passer deg best, til en lavest mulig pris

Advokat Narvik

Advokat

En advokat, også tidligere kalt sakfører, yter rettslige tjenester til blant annet offentlige myndigheter og institusjoner, foreninger, bedrifter og privatpersoner.

Advokathjelp i Narvik

Det er vanskelig å finne rett advokat for sin sak. Noen er for dyre, mens andre mangler kompetanse innenfor området. Gjennom å bruke denne anbudstjenesten vil du selv kunne sammenligne og velge hvilke advokater i Narvik du ønsker et tilbud fra. Deretter vil du bli kontaktet og få et tilbud fra hver advokat. Du velger enkelt det tilbudet som passer deg best!
Selve tjenesten er gratis og helt uforpliktende å bruke. Det betyr at det koster deg ingenting med mindre du velger et av tilbudene du mottar.

Forskjell på jurist og advokat?

En jurist er en som har fullført juss studiet (master i rettsvitenskap, tidligere cand.jur.). Som jurist kan de velge å jobbe som advokat/rettshjelper, dommer eller i private/offentlig virksomhet. For å ha praksis som advokat eller rettshjelper, må de ha bevilling, En rettshjelper er også kjent som en autorisert jurist. En advokat kan føre sak for retten mens en rettshjelper må søke retten om tillatelse for hver sak. Over tid, vil forskjellen kun være av det formelle.

Når trenger du advokat?

Om du blir siktet i en straffesak, vil du som regel ha krav på en forsvarer, eller forsvarsadvokat i forbindelse med strafferett. Hvis du videre er offer for en straffbar handling, kan du også ha rett til en bistandsadvokat. Det er også mulig å anskaffe en advokat for å bistå med personlig rådgivning, som i forbindelse med en samboerkontrakt i Narvik. For bedrifter og virksomheter vil det være naturlig å ha tilgang til en fast og stabil advokatforbindelse, eller til og med ha en advokat eller jurist fast ansatt.

Hva gjør en advokat?

En advokat gir juridisk rådgivning, i tillegg til å forhandle på vegne av klienter og fører saker for retten. Jobben til en advokat handler ofte om å vurdere en klients sak og gir råd om hvordan saken kan og bør følges opp.

Advokater spesialiserer seg ofte innen enkelte områder. På bakgrunn av dette har et advokatfirma ofte flere dyktige advokater tilgjengelig. På den måten kan et advokatfirma i Narvik hjelpe i mange forskjellige saker da de har advokater som har mye kunnskap innen ulike områder.

Områder en advokat kan hjelpe til med er mange. Eksempelvis kan det være transaksjoner, avgift og skatt, teknologi, eiendom, skade på person og eiendom, media, krangel, skilsmisse, samboerkontrakt, arv, samt andre områder som både bedrifter og privatpersoner kan ha behov for bistand innenfor.

En advokat kan eksempelvis hjelpe deg med:

 • Arbeidsrett
 • Familiegjenforening
 • Husleierett
 • Avtalerett
 • Arverett

Fri rettshjelp i Narvik

Hva man har krav på av fri rettshjelp er helt situasjonsavhengig. Det er derfor viktig å legge fram sin sak til flere advokater og få et tilbud om juridisk rådgivning.

Fri rettshjelp betyr at staten dekker kostnadene ved rettshjelp fra advokater og andre autoriserte rettshjelpere.

Det er hovedsakelig personer som får fri rettshjelp, og ikke bedrifter/organisasjoner. Om du har krav på fri rettshjelp i Narvik avhenger av hvilken sakstype du har, og i mange tilfeller også om du har for høy inntekt og formue. Oppfyller du innteksts- og formuesgrenser behandles søknadene om fritt rettsråd normalt av egenvalgt advokat/rettshjelper. Dette gjelder spesielt prioriterte saker som tap av arbeid eller leid bolig, klage på vedtak om trygd, erstatning for personskade/tap av forsørger/voldsoffer, samt uenigheter om barn og eiendeler ved samlivsbrudd.

Erstatning og erstatningsrett

For å få erstatning må du komme innunder erstatningsrett. Erstatningsrett omhandler vilkårene for å kreve økonomisk erstatning for påført tap eller skade. Den sier noe om betingelsene for erstatningsansvar, samt reglene for hvordan erstatningen skal beregnes (erstatningsutmålingen).

Om du har krav på erstatning avhenger av den enkelte sak og om du oppfyller visse krav. Etter norsk erstatningsrett må hovedsakelig tre vilkår være oppfylt for at en skadelidt skal få tilkjent erstatning:

 1. Den skadelidte handlingen har ført til et økonomisk tap
 2. Skadevolderen (den som har påført skaden) må ha foretatt en ansvarsbetingende handling, eller det må foreligge annet ansvarsgrunnlag
 3. Det må være en faktisk og rettslig årsakssammenheng mellom skade og handlingen

Søk om advokat i Narvik via Tjenestetorget

Det finnes mange advokater i Narvik og det lønner seg å sjekke priser hos flere. Gjennom Tjenestetorget kan du raskt og enkelt få tilbud fra flere advokater – gjennom ett skjema!

Du fyller ut ett skjema og velger hvilke leverandører/bedrifter du ønsker tilbud fra i ditt område. Kort tid etter vil du bli kontaktet med tilbud fra de du har valgt. På den måten kan du enkelt velge tilbudet som passer deg best! Vi har lagd vår tjeneste slik at det skal være enkelt og oversiktlig å finne frem.

Med Tjenestetorget sparer du både tid – og penger! Ettersom tjenesten er gratis og uforpliktende å bruke, har du så å si ingenting å tape. Du slipper å sende inn utallige søknader for å få tilbud. Jobben blir nemlig gjort for deg gjennom ett enkelt skjema. Enklere og raskere blir det ikke.

Dette tar ikke mer enn 2 minutter av din tid

Få tilbud fra flere dyktige advokater i Narvik med ett skjema. Tjenesten er gratis og helt uforpliktende.