Helt uforpliktende og kostnadsfritt for deg

Bestill radonmåling eller radontiltak med ett skjema

3 Fordeler ved å hente tilbud via oss

 • Spar tid, energi og penger
  Leverandører konkurrerer med hverandre om deg som kunde, og du slipper å lete på egenhånd
 • Få tilbud fra flere selskaper
  Jo flere selskaper du sammenligner, jo lettere er det å finne det beste tilbudet
 • Få jobben gjort til best mulig pris
  Velg deretter løsningen som passer deg best, til en lavest mulig pris
Radon

Sjekk forekomsten av radon i boligen din

Kom i kontakt med leverandører som kan hjelpe deg med dine radonspørsmål. Tjenesten er helt gratis og uforpliktende.

3 Fordeler ved å hente tilbud via oss

 • Spar tid, energi og penger
  Leverandører konkurrerer med hverandre om deg som kunde, og du slipper å lete på egenhånd
 • Få tilbud fra flere selskaper
  Jo flere selskaper du sammenligner, jo lettere er det å finne det beste tilbudet
 • Få jobben gjort til best mulig pris
  Velg deretter løsningen som passer deg best, til en lavest mulig pris

Radon

Radon i hus? Få hjelp til måling og tiltak

Høyt nivå av radongass i inneluften kan være farlig. Dersom du er utleier, er du pliktig til å måle nivået og komme med tiltak dersom nivåene overstiger tiltaksgrensen på 100 Bq/m3.

På denne siden kan du lese mer om radon, måling av radon og tiltak du kan gjøre for å redusere nivåene av den usynlige, luktfrie gassen.

Hva er radon?

Radon er en radioaktiv gass som finnes naturlig i jordluft flere steder da det siger opp fra berggrunnen.

I vanlig uteluft er som regel konsentrasjonen av radon så lav at den ikke utgjør en stor trussel. Radon blir først et problem når det er en høy konsentrasjon av det i inneluften.

Radongass binder seg ikke lett til andre kjemiske stoffer. Derfor vil radon lett kunne komme inn i bygninger sammen med jordluft gjennom sprekker i grunnmuren. Jordluften kommer inn i boligen på grunn av trykkforskjell, der lufttrykket i inneluften ofte er lavere enn det som er i grunnen.

Er radon farlig?

Når vi puster inn gassen kan lungene våre påvirkes av den radioaktive strålingen. Videre kan dette gi økt risiko for lungekreft. Mellom 100 til 300 tilfeller av lungekreft årlig i Norge kommer av radon i boliger (av totalt ca. 1700 lungekrefttilfeller årlig).

Det vil si at 10 til 15% av alle tilfeller for lungekreft i Norge kommer av eksponering for høye radonnivåer.

Flere studier av radongass og radonnivåer viser at radonnivå på 150Bq/m3 utgjør en signifikant helserisiko.

Hvordan måle radon i huset?

Byggegrunn, bygningsmaterialer og husholdningsvann er vanlige kilder til høyt radonnivå i inneluften. Hvordan du måler radonnivået og hvilke tiltak som kreves, avhenger av hvilken kilde det er snakk om.

I hovedsak kan du måle radon i huset på to måter:

 1. Sporfilm
 2. Elektronisk måleapparat

1. Sporfilm

Sporfilm er små bokser som plasseres i et par utvalgte rom i huset ditt. Når du mottar utstyret fra målefirmaet kan du legge radonmåleren oppå en hylle eller et skap. Da vil målingen starte med en gang. Dette er best å gjøre på minst to måneder i vinterhalvåret (midten av oktober til midten av april).

Du burde måle i rom som ligger nær bakkenivå, da radon siver opp fra bakken. Stue, kjeller og rom under 3. etasje er gode alternativer - og spesielt rom hvor du og familien benytter mye.

 • Du bør benytte minst to stk sporfilm, og helst fordel én i hver etasje
 • Plasser sporfilmen på et bord eller en hylle. Unngå å sette den på bakken, nær vinduer og ventiler

 

Når det har gått minst to måneder kan du regne måleperioden som over. Da kan du sende sporfilmen tilbake til målefirmaet for analyse.

2. Elektronisk måleapparat

Ønsker du å gjøre alt selv, kan du i stedet bruke en elektronisk måler.

Husk at om du har tenkt til å leie ut stedet som måles, må du være svært godt kjent med hvordan måleapparatet fungerer og ikke minst kunne kvalitetssikre dokumentasjonen på målingen.

Det finnes en lang rekke ulike produkter og produsenter av disse elektroniske måleapparatene. Derfor kan det være lurt å ta kontakt med en fagperson eller et selskap som leverer disse instrumentene slik at du finner riktig variant til radonmåling for din bolig.

Radonmåling i leilighet

Dersom du bor i en leilighet vil hvilken etasje du bor i spille inn på radonnivået.

Er leilighetskomplekset bygget i en skråning vil flere etasjer over bakken kunne være rammet. Radonnivået avtar likevel desto høyere opp det er snakk om og radonnivå er sjeldent et problem for toppetasjene.

Enten kan du som privatperson gjøre målinger i egen leilighet dersom du er i tvil, eller så kan sameiet gjøre radonmåling som en helhet der et representativt av antall leiligheter i hver etasje gjør en radonmåling.

Typiske kilder til radonproblemer

Videre kan du lese mer om typiske kilder til radonproblem, og hvilke tiltak som kan rettes mot de ulike kildene.

Typiske kilder:

 • Husholdningsvannet
 • Radon i byggegrunnen
 • Bygningsmaterialer

Radonmåling i husholdningsvann

Radonmåling i vann er viktig fordi brønnvann kan inneholde radioaktivt radium og radon. Fra Drikkevannsforskriftene er det satt et maksimalt radonnivå på 100 Bq/l.

Radon som har kommet ut i luften - for eksempel ved dusjing - kan øke radonmengden i inneluften. Det er altså det vi puster inn - ikke det vi drikker som utgjør potensiell helsefare.

Radonmåling i byggegrunn

Dersom du skal bygge en eiendom på egen tomt er det viktig at du har sjekket radonkonsentrasjonen i byggegrunnen. Det er lovpålagt å forebygge radonproblem i nybygg.

Her finnes det både en komplett radonundersøkelse eller du kan gjennomføre en gjør-det-selv variant om det er snakk om et mindre bygg slik som en enebolig eller hytte. Ved gjør det selv varianten så sender du inn en stein fra tomten til for eksempel Radonlab og de gjennomfører en analyse. 

Radonmåling i bygningsmaterialer/fyllmasser

Under bygninger kan fyllmasser bestå av bergarter som inneholder høye store mengder radium og uran. Dette kan bidra til økt nivå av radon i inneluften.

Hvilke tiltak kan du gjøre?

Har du gjennomført radonmåling i din bolig, og funnet ut at du har for høy radonkonsentrasjon? Da finnes det ulike tiltak som kan vurderes, avhengig av hva som er kilden til radonforekomsten.

Tiltak mot radon i byggegrunnen

Når det gjelder radon i byggegrunnen, er de mest brukte variantene for å redusere radon i inneluften:

 • Trykkredusering/ventilering av grunnen
 • Tetting mot grunnen
 • Ventilasjon

Tiltak mot radon i vannet

Om kilden til radonproblemet kommer fra husholdningsvannet, finnes det også her ulike løsninger.

 • Lufting
 • Filtrering
 • Lagring

Etter at et tiltak er gjennomført bør en ny radonmåling gjøres for å sikre at tiltaket eller tiltakene har hatt en effekt.

Tiltak mot radon i bygningsmaterialet

Er det bygningsmaterialene som viser seg å være kilden til radonproblemet, kan ofte kombinasjoner av ventilasjon og tetting bidra til reduksjon av radonnivået.

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet

Om du lurer på hvor mye radon som er i ditt område, har Statens strålevern (Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet) og NGU (Norges geologiske undersøkelse) utarbeidet et radonkart slik at du kan sjekke dette.

Det er forskjellige grader aktsomhet når det kommer til radonfare. Gradene er delt opp i fire:

 1. Særlig høy aktsomhetsgrad
 2. Høy aktsomhetsgrad
 3. Moderat eller lav aktsomhetsgrad
 4. Usikkert

Omtrent 10% av norske bolighus ligger i områder med høy og særlig høy radonfare. Kartet gir kun en indikasjon på om du bør sjekke radonnivået med en radonmåling, ikke om ditt hus har for høye radonkonsentrasjoner.

Selv om kartet kanskje ikke viser stor fare i akkurat ditt område, anbefaler Statens Strålevern likevel å gjennomføre en radonmåling i boligen din.

Det kan forekomme høye konsentrasjoner av radon hvor som helst i Norge selv om kartet sier noe annet.

Er et området merket med høy aktsomhet vil det si at det er statistisk sett høyere sjanse for at du finner radonverdier i et hus som ligger i det området. Det vil ikke si noe om sikkerheten for ditt hus. Kun en radonmåling av inneluften vil si om det er et radonproblem.

De forskjellige gradene er definert slik:

 1. Særlig høy aktsomhet: Høy sjanse for radon
 2. Høy aktsomhet: minst 20% av boligene har statistikk sett radonkonsentrasjoner over anbefalt grense. Som ligger på 200 Bq/ m³
 3. Moderat til lav aktsomhet: Det er lavere fare for radon enn i boliger med høy. Det kan fortsatt være
 4. Usikker: Hvis det ikke er nok inneluftmålinger på stedet eller tilstrekkelig med grunnlag til å si at aktsomheten er høy, moderat eller lav.

Få pris på radonmåling

Hva det koster å gjennomføre en radonmåling og tiltak for radon vil variere fra selskap til selskap, og hvilke tiltak det er snakk om.

Sporfilm ligger på en pris på rundt 250kr til 500kr per stykk der fremkalling, analyse og rapportering er inkludert. Mens elektroniske målere ligger på rundt 1500 til 4000 kroner for det private markedet.

For å få en konkret pris kan du benytte skjemaet vårt - da vil du få et godt og uforpliktende tilbud!

Sjekk forekomsten av radon i boligen din

Kom i kontakt med leverandører som kan hjelpe deg med dine radonspørsmål. Tjenesten er helt gratis og uforpliktende.