Termografering og tetthetskontroll

Luftlekkasjer gir energitap når varm luft lekker ut og kald uteluft trekker inn. Dette koster penger, gir redusert komfort, og kan medføre økt risiko for kondens og soppvekst. 

Ved å fylle ut skjemaet under, vil du motta tilbud fra leverandører av termografering som du selv velger. Sammenlikn tilbud, finn beste leverandør og spar penger!

Tjenesten er gratis og uforpliktende!

Råd om
... termografering
Av Hallgeir Kvadsheim, Økonomisk rådgiver.

Termografering er et godt verktøy for å finne ut hvordan du isolerer boligen din best mulig. Det er ikke alltid det dyreste tiltaket som er mest effektivt.

Les alle tips

Hvordan best isolere din bolig

Termografering er et godt verktøy for å finne ut hvordan du isolerer boligen din best mulig. Det er ikke alltid at den dyreste etterisoleringer er mest effektiv for akkurat ditt hus.

Termografering kan påvise dårlig utført arbeid

Har du en bolig som er under fem år, kan du bruke termografering for å påvise dårlig utført arbeid ved eventuell reklamasjon.

Støtteordninger fra ENOVA

Husk at du kan få økonomisk støtte til svært mange ENØK-tiltak. Det kan faktisk vippe økonomien i prosjektet over til det lønnsomme. Men sjekk med kommunen eller ENOVA før du går i gang, av og til kreves det at jobben utføres på en spesiell måte for å få støtten.

Skal du bo lenge i huset eller selge neste år?

Ikke alle tiltak lønner seg ved et raskt videresalg. Men skal du selv bo lenge i huset, øker lønnsomheten i prosjektet.

Gi lik informasjon til de leverandørene du forhører deg med

For at du skal kunne få sammenlignbare tilbud må du gi de samme type informasjon. Ellers risikerer du å sammenligne epler og pærer. Derfor kan det være en fordel å bruke ett standardisert skjema som her på Tjenestetorget, som sendes ut på anbud til de leverandørene av termografering du selv velger.

Start utfylling her!

Bygningstype

Byggeår

Bygningstype

Antall etasjer

Hva er grunnen til at du ønsker termografering / tetthetskontroll? (Kryss av for en eller flere)
Har høye oppvarmingskostnader uten god forklaring
Planlegger å iverksette endringer eller rehabilitering
Opplever kalde gulv, trekkfullt hus eller kalde gufs fra trapperom eller øvre etasjer
Har mistanke om fuktskader eller mugg-/soppvekst
Har eldre bolig som er bygget på/om
Mistenker dårlig utført byggearbeide (grunnlag for reklamasjon)
Skal kjøpe hus, eller ønsker å bygge nytt og ønsker å dokumentere utført standard
Usikker/annet

Utbedring og tilltak

Ønskes rådgivning om utbedringer og tiltak i etterkant av termograferingen?

Kontaktopplysninger

Navn

Evt. Firmanavn

Adresse

Postnummer

Poststed

Fylke

Kommune

Telefonnummer

E-post

Ønskes rådgivning om utbedringer og tiltak i etterkant av termograferingen?
Jeg fikk en grei oversikt over alternative termografileverandører. Prisforhandllinger gikk fint og utførelsen var meget bra.
Emil S. Werring, Oslo
Fikk telefon fra et av firma som drev med termofotografering etter noen timer, enda jeg sendte forespørsel på kvelden. Det viste seg at Tjenestetorget har ett godt konsept.
Odd Henrik Aabol, Stavern