Sparing og Investering

Solid økonomi gjennom alle livets faser er en forutsetning for et trygt og godt liv. Det er derfor viktig å velge en spareform som gir deg en slik trygghet - både nå og for fremtiden. La eksperter med lang erfaring gjennomgå din økonomiske situasjon og gi deg gode råd.

Fyll ut skjemaet under, og send din henvendelse til de banker/rådgivere du selv velger. Tjenesten er gratis og uforpliktende for deg.
 

Siden 2004 har Tjenestetorget hjulpet over 450.000 privatpersoner med å innhente tilbud på produkter og tjenester.

Råd om
sparing
Av Hallgeir Kvadsheim, Økonomisk rådgiver.

Å bytte bank for å få bedre sparerente er noe av det enkleste som fins. Som regel er det nok med en telefon til din nye bank, så ordner den resten.

Les alle tips

Pass på sparerenta!

Det er store forskjeller mellom bankenes rente på høyrentekonti. Det lønner seg å flytte til en bedre bank. Hvis du har satt av 50 000 kroner i fem år, sparer du nær 3 000 kroner hvis du flytter til en bank med ett lite prosentpoeng bedre rente.

Høy risiko = lang sparetid

Jo lenger sparetid, jo høyere risiko kan du ta med sparepengene. For høyere risiko vil normalt gi høyere avkastning (rente) til deg. Kan sparepengene din stå i ro i minst 5-10 år, egner aksjefond seg svært godt. Med kortere sparehorisont bør du velge lavere risiko, som bankinnskudd eller rentefond.

Landets beste spareordning for deg som ung!

Ingen spareordning kan måle seg med Boligsparing for ungdom (BSU). Renta er gjerne 1-2 prosentpoeng over vanlig sparerente, du får skattefradrag for årlig innskudd og du sparer opp egenkapital til fremtidig boligkjøp. For et kinderegg!

Ingen gratis lunsj

Du bær være på vakt hvis noen tilbyr et spareprodukt som virker for godt til å være sant. Lokkes det med 10-15 prosent garantert avkastning i året, bør man rygge unna. Dessverre er det altfor mange nordmenn som hopper på slike tilbud og blir bondefanget av useriøse meglerhus eller i pyramidespill.

Bytt bank

Å bytte bank for å få bedre sparerente er noe av det enkleste som fins. Som regel er det nok med en telefon til din nye bank, så ordner den resten. Du kan også fint bytte BSU-bank uten at du bryter BSU-kontrakten.

Smart spareavtale

Det kan være smart å sette opp et fast månedlig trekk til et spareprodukt, for eksempel aksjefond. Da blir du mindre avhengig av å gå inn i markedet på “riktig” tidspunkt, samtidig med at du får tid til å tilpasse forbruket til et nytt nivå hvor noe av pengene går til sparing.

Start utfylling her!

Type spare-/investeringsprodukter du ønsker informasjon om?

Ønsket månedlig sparebeløp (valgfritt)

Er du usikker på månedlig sparebeløp, la feltet stå åpent.

kr

Engangsbeløp/egenkapital du ønsker å spare/investere (valgfritt)

kr

Din årsinntekt før skatt?

kr

Din alder

år

Hvilke spare-/investeringsprodukter har du i dag? (valgfritt)