Group 2 Date icon Flag - Denmark Copy 2 Icon input - Get Location Icon input - Email # Icon input - Phone Icon input - Place Group 6 ICON BLUE

Pensjonssparing

Vet du hvor mye du får utbetalt som pensjonist?

Pensjon er de pengene du skal leve av når du blir pensjonist. Staten og arbeidsgiver bidrar med noe. Resten må du sørge for selv. Det finnes flere aktører på markedet som kan tilby spareløsninger tilpasset ditt behov. La eksperter med lang erfaring gi deg gode råd. 

Fyll ut skjemaet under og velg selv hvilke tilbydere av pensjonssparing du ønsker å sende din henvendelse til, helt uforpliktende og gratis.

Råd om
pensjon
Av Øyvind Warhuus, Økonomisk rådgiver i Tjenestetorget.

Med den nye pensjonsreformen kan alle ta ut pensjon allerede fra fylte 62 år. Jo tidligere du vil gå av, jo mer penger bør du sette av til sparing.

Les alle tips

Finn DIN pensjon

Logg deg inn på nettjenesten Din Pensjon hos NAV. Du finner den her: http://www.nav.no/Pensjon/Din+pensjon. Her får du oversikt over pensjonen du hittil har tjent opp i folketrygden, eventuell AFP , samt den opptjente tjenestepensjonen din fra de største offentlige og private leverandørene.

Har din arbeidsgiver god pensjonsordning?

Velg en arbeidsgiver som har en god pensjonsordning. Helst AFP. Eller sagt på en annen måte: Hvis du kan velge mellom to like interessante jobber, bør du vurdere pensjonsordningene opp mot eventuelle lønnsforskjeller. Du blir nemlig ikke fordelsbeskattet av en god pensjonsordning.

Spare i bolig

Når du er 30-40 år, bør hovedfokus på din private pensjonssparing være å nedbetale gjelden på egen bolig. Iallfall til du har betalt ned så mye av lånet at du får bankens beste lånerente. Når du blir pensjonist, kan du enkelt låne opp på boligen din, hvis det blir nødvendig.

Gå av med pensjon tidlig?

Med den nye pensjonsreformen kan alle ta ut pensjon allerede fra fylte 62 år. Du behøver ikke vente til 67 år. Ulempen er at årlig pensjon blir lavere, både fordi du har tjent opp færre år og fordi du må fordele pengene over flere år. Jo tidligere du vil gå av, jo mer penger bør du sette av til sparing, for eksempel i aksjefond.

Nær pensjonsalder?

Når du nærmer deg 60 år, bør mer av sparingen snu seg mot mindre risikable spareformer, som obligasjonsfond og pengemarkedsfond. Du kan snakke med banken om å få en uttaksavtale, det vil si at penger flyttes fra aksjefond over til rentefond eller bankbok i mindre biter måned for måned.

Samle fripolisene dine

Hver gang du skifter arbeidsgiver, blir det løst ut en fripolise fra den forrige jobben din. Har du skiftet jobb mange ganger, kan du ha mange fripoliser liggende, gjerne i ulike livselskaper. Du bør samle disse fripolisene hos ett selskap. Hvis ikke spiser kostnadene opp mye av avkastningen. Sjekk om du har fripoliser på nettstedet norskpensjon.no.

Start utfylling her!

Ønsker du en uforpliktende rådgivningstime?

Din årsinntekt før skatt

kr

Dagens pensjonsordning

Har du pensjonsordning i dag?

Gjennom arbeidsgiver eller privat.

Hvilke type pensjonsordning har du gjennom din arbeidsgiver?

Tillegsinformasjon om dine pensjonsordninger (valgfritt)

Privat pensjonssparing

Ønsket månedlig sparebeløp til privat pensjonssparing?

Er du usikker på månedlig sparebeløp, la feltet stå tomt.

kr

Er det spesielle spare- og investeringsprodukter du ønsker å vite mer om?
Huk av for en eller flere alternativer

Individuell pensjonssparing (IPS)
Fondssparing
Sparing i aksjer
Bankinnskudd (sparekonto)
Spareprodukter med garantert avkastning
Andre spareprodukter
Ikke tatt standpunkt til dette enda