Group 2 Date icon Flag - Denmark Copy 2 Icon input - Get Location Icon input - Email # Icon input - Phone Icon input - Place Group 6 ICON BLUE

Forsikringer

Spar flere tusen kroner i året på å bytte forsikringsselskap. Nå kan du sammenligne og finne beste tilbud raskt og enkelt. Tjenesten er gratis og uforpliktende.
Lykke til!
Finn beste forsikring></img>

<!--<h3>Anbefales</h3>-->
<p class=Godt råd

Sjekk alltid priser og vilkår hos flere forsikringsselskaper"

Dan Bendik Lindberg

Økonomisk rådgiver i Tjenestetorget

og mange flere

Sammenlign

+ mange flere

Velg forsikringer

Velg 3 eller flere forsikringer - få lavere pris

Bil / Bobil

Hus

Båt

Innbo

Campingvogn

Hytte

Moped

Landbruksbygg

MC / ATV

Reise

Traktor

Liv

Forsikringssum til utbetaling ved død.

Veteranbil

Gjelder biler eldre enn 30 år

Uførhet

Snøscooter

Barn

En barneforsikring gir erstatning ved medisinsk invaliditet grunnet ulykke og sykdom. Dekker også utgifter til behandling, tannlege, reiser m.m. i varierende grad.

Dyr

Ulykke

Ulykkesforsikring dekker fysisk skade på en person forårsaket av en "plutselig og uforutsett ytre begivenhet”. Det betyr at en ulykkesforsikring f.eks. IKKE dekker skader etter sykdom, og heller ikke psykiske skader. Om dette ønskes velg Livsforsikring.

Behandlingsforsikring

Tannhelseforsikring

Lett å velge forsikring når alle gir pris ut i fra like forutsetninger. Årlig forsikringpremie var i mitt tilfelle kr 8880.-. Nå har jeg en årlig premie på kr 6240.-. Jeg sparte kr 2640.-!
Ingrid B. Karlsen, Drammen
Kjapt og greit, fikk gode tilbud som endte med at jeg kjøpte forsikring hos et av forsikringselskapene. Anbefales :-)
Erik Serck-Hanssen, Oslo