Start utfylling her:

Flytter fra

Hvor skal du flytte fra?

Fylke

Adressen det skal flyttes fra

Postnummer

Poststed

Fylke

Kommune

Land

Skriv inn hvilket land du skal flytte fra

Adresse det skal flyttes fra

Postnummer

Poststed

Boligtype

Er det flere etasjer?

Hvilke etasjer bor du i?

Heis

Boligens størrelse(m2)

Lengde * bredde * antall etasjer

Hva skal flyttes?

Forventet størrelse på flyttelasset (ca)

Et tips er å dele boligens størrelse på 3 + legge til det som er av utemøbler og det som er i boder, garasje og uthus.

m3

Ønsket flyttedato

Om du er fleksibel på hentedato, skriver du dette i kommentarfeltet. Husk at flyttedatoen bør være minst 48 timer frem i tid. Da rekker flyttebyråene å håndtere henvendelsen din.

Flytter til

Hvor skal det flyttes til?

Fylke

Adressen det skal flyttes til

Postnummer

Poststed

Fylke

Kommune

Land

Skriv inn hvilket land du skal flytte til

Adresse det skal flyttes til

Om tilflyttingsadressen ikke er klar enda/lagring ønskes, skrives dette i feltet

Postnummer

Poststed

Boligtype

Er det flere etasjer?

Hvilke etasjer skal det flyttes til

Heis

Leveringsdato

Om du er fleksibel på leveringsdato, skriver du dette i kommentarfeltet.

Annet

Vil du/dere være tilstede på flyttedagen?

Vil du/dere være behjelpelig med bæring?

Ønskes utvask?

Ønskes flytteforsikring?

Det kan være lurt med tilleggsforsikring for spesielt verdifulle eller veldig skjøre gjenstander (kr. 25.000 er norm for verdifulle ting).

Ønsket forsikringsbeløp/Flyttelassets verdi

kr

Ønskes lagring?

Hvor lenge ønsker du lagring?

Ønskes pakking?

Ønsker du ikke å pakke selv kan flyttebyråene pakke for deg. Forhør deg gjerne om prisen på pakkemateriell fra byråene, det er ofte billigere enn i buttikkene.

Andre relevante opplysninger for forespørselen (valgfritt)