Bedriftsforsikring
4 min lesetid
Sist oppdatert: 12 mai 2024

Lovpålagte forsikringer | Bedrift

Som bedriftseier har du en rekke ulike hatter med ulike roller du må fylle i tillegg til at du må forholde deg til en rekke lover som regulerer forholdet mellom bedriften og dine ansatte. En av de viktigste lovene er Arbeidsmiljøloven.
En kvinne sitter ved pulten sin på kontoret, blå krykker står vedsiden av
Sørg for å ha bedriftsforsikringer som beskytter bedriftens eiendeler og dine ansatte.

Som arbeidsgiver har du en rekke krav du må forholde deg til ovenfor dine ansatte. Du vil også måtte trenge ulike bedriftsforsikringer som sikrer bedriftens økonomiske trygghet dersom noe uforutsett skulle skje.

Hva er bedriftsforsikring?

En bedriftsforsikring består av ulike forsikringer en bedrift kan ha behov for. Det kan være en forsikring som beskytter både bedriftens eiendeler, eiendomsbygget og ansatte. Det er finnes også en del ansvarsforsikringer.

Bedriftsforsikring?
Få forsikringstilbud fra erfarende rådgivere som kan bedriftsforsikring og vet hva du trenger.

Ta kontakt med et forsikringsselskap

Hvilke forsikringer du kan trenge til bedriften er ofte noe du selv må finne ut av.

Det kan derfor lønne seg å snakke med en forsikringsrådgiver som kan hjelpe deg å finne ut hvilke forsikringer du vil komme til å trenge til din bedrift.

Du får skreddersydd din bedriftsforsikrings-pakke med de forsikringene som vil være nødvendig bedriften og dine ansatte.

De viktigste pliktene du som arbeidsgiver har er omtalt i:

tegning forsikringer som arbeidsgiver bør ha
Noen forsikringer er lovpålagte, men det kan være lurt av arbeidsgiver å utvide disse forsikringene slik at du gir de ansatte god trygghet på arbeidsplassen dersom uhellet skulle oppstå som foreksempel personalforsikring og behandlingsforsikring. Pensjonssparing er obligatorisk og betalt ferie er regulert i ferieloven. 

Hvilke forsikringer er lovpålagt?

Alle arbeidsgivere er lovpålagt å ha noen forsikringer, mens andre er valgfrie. Her får du en oversikt over de lovpålagte og de viktigste forsikringene bedriften bør ha og hvilke du eventuelt kan vurdere å ha.

Disse forsikringene er lovpålagte:

 • Yrkesskadeforsikring

 • Tjenestepensjonsordning

 • Ansvarsforsikring for firmakjøretøy

VISSTE DU AT... Straffen for arbeidsgiver ved brudd på loven er inntil 3 måneders fengsel i tillegg til eventuelle bøter, ref. § 19. Dersom du ikke har de lovpålagte forsikringene i orden for din bedrift vil det påløpe et gebyr per dag frem til du har forsikringen i orden.  Ansatte er også uansett dekket for det økonomiske tapet ved yrkesskade, selv om arbeidsgiver er uforsikret.

Yrkesskadeforsikring omfatter skade og sykdom

Dette dekkes av yrkesskadeforsikringen:

 • Løpende og fremtidig inntektstap

 • Løpende og fremtidige utgifter

 • Erstatning ved skader som er påført arbeidstaker og som gir varige mén

 • Erstatning til etterlatte ved dødsfall

Selvstendig næringsdrivende

Er du selvstendig næringsdrivende eller driver et enkeltpersonsforetak er du ikke lovpålagt å ha noen forsikringer, men det kan likevel være tryggere for deg økonomisk å ha noen bedriftsforsikringer som gir erstatning dersom uhellet skulle oppstå.

Helseforsikring og yrkesskadeforsikring

Er du selvstendig næringsdrivende og arbeider på for eksempel en byggeplass kan det være lurt å ha helseforsikring i orden dersom noe skulle skje deg, siden det da ikke er bedriften du jobber hos som gir erstatning.

Som selvstendig næringsdrivende, frilanser eller har et enkeltmannsforetak (ENK) bør du tegne frivillig yrkesskadeforsikring via NAV. Du får en årlig premie på rundt 0,4 prosent av forventet årsinntekt.

Disse forsikringene bør du som arbeidsgiver ha

De lovpålagte bedriftsforsikringene bør du som arbeidsgiver ha, det er du nødt til.

Du står fritt til å utvide forsikringene og legge til andre forsikringer, men du må tegne yrkesskadeforsikring og tjenestepensjonsordning for dine ansatte.

Disse er lovpålagte og brudd kan medføre straff.

Få tilbud på bedriftsforsikring
Ved å sammenligne flere forsikringer hos flere tilbydere kan du velge den beste løsningen for deg og dine ansatte.

Andre forsikringer som kan være lurt å ha er:

 • Firmabilforsikring

 • Ansvarsforsikring

 • Bedriftsansvarsforsikring

 • Produktansvarsforsirking

 • Profesjonsansvarforsikring

 • Styreansvarforsikring

 • Reiseforsikring

 • Helseforsikring

Noen av forsikringene nevnt over kan vike litt fra bedrift til bedrift. For eksempel er ansvarsforsikring for firmakjøretøy kun nødvendig, og lovpålagt, dersom du har firmakjøretøy.

Det er kun bedriftsforsikringene yrkesskadeforsikring og tjenestepensjonsordning som er obligatoriske. Disse bedriftsforsikringene gjelder både heltids- og deltidsansatte.

en kvinne diskuterer med advokat ang yrkesrettigheter
Ansatte har rett på yrkesskadeforsikring. Arbeidsgiver er erstatningansvarlig og vil måtte betale for de økonomiske kostnadene selv om du er uforsikret. Det kan derfor bli svært dyrt for deg å ikke ivareta arbeidstakerne sine og sørge for å ha på plass de lovpålagte bedriftsforsikringene. 

Ansatte er beskyttet selv om du er uforsikret

Dersom du som arbeidsgiver ikke har yrkesskadeforsikring, vil dine ansatte uansett være dekket for skader på jobb via yrkesskadeforsikring av alle forsikringsselskapene gjennom Yrkesskadeforsikringsforeningen (YFF).

YFF vil hjelpe din ansatte med erstatning og utbetaling, og kreve tilbake betaling for de økonomiske utgiftene, og det økonomiske tapet yrkesskaden har påført arbeidstakeren.

Du som arbeidsgiver kan dermed ende med å måtte betale en større kostnad for å ikke ha bedriftsforsikringene i orden.

Kostnaden kan være av økonomisk art samt at du kan måtte sone inntil 3 måneder i fengsel.

Alle yrkesrelaterte skader som oppstår i arbeidstiden på arbeidsplassen gir dekning og erstatning til ansatte for eventuell tap av fremtidig inntekt på grunn av yrkesskade eller yrkessykdom.

Få tilbud på bedriftsforsikring her
La forsikringsselskapene konkurrere om deg som kunde. Få den beste avtalen til en gunstig pris.

Kristine Margrethe Piñanez
Kristine Margrethe Piñanez
Kristine er innholdsprodusent hos Tjenestetorget. Hun har en master i journalistikk fra Oslomet. Hun har jobbet som innholdsprodusent i Scandinavian Technology Institute (STI) og som innholdsrådgiver i Opplysningskontoret for frukt og grønt (OFG). Hun skriver artikler om blant annet bredbånd og eiendomsmegler.

Få tilbud på bedriftsforsikring her

La forsikringsselskapene konkurrere om deg som kunde. Få den beste avtalen til en gunstig pris.

Få flere tilbud uforpliktende og gratis

 • Beskriv ditt behov
  Ved hjelp av et enkelt skjema forteller du kort hva du er ute etter
 • Få tilbud fra flere selskaper
  Jo flere selskaper du sammenligner, jo lettere er det å finne det beste tilbudet
 • Velg det beste tilbudet
  Velg deretter løsningen som passer deg best, til en lavest mulig pris
Få tilbud på bedriftsforsikring her
La forsikringsselskapene konkurrere om deg som kunde. Få den beste avtalen til en gunstig pris.