Group 2 768 - Logo Logo/white Copy 9 Date icon Flag - Denmark Copy 2 Icon input - Get Location Icon input - Email # Icon input - Phone Icon input - Place Group 6 ICON BLUE 768 - Logo Logo/white Copy 9

Status på virksomheten

Virksomhetens forsikringsbehov

Velg forsikringstypen(e) din virksomhet ønsker tilbud på. Om nødvendig kan du presisere nærmere hva du ønsker forsikret i kommentarfeltet nederst.

Denne informasjonen hjelper forsikringstilbyderne med å gi deg et mest mulig presist tilbud.

×
  • For virksomheter som skal tegne lovpålagt pensjonsavtale for ansatte.

  • En ansvarsforsikring beskytter i tilfeller hvor virksomheten blir erstatningsansvarlig.

  • En personforsikring sikrer de ansatte i virksomheten.

  • Forsikring av virksomhetens kjøretøy.

  • Transportforsikring dekker eiendeler i virksomhetens kjøretøy.

  • Forsikring av virksomhetens eiendeler, bygninger eller varer.

  • En forsikringstype for redere, fiskere og fiskeoppdrettere.

  • Spesifiser hva du ønsker forsikret i kommentarfeltet under.

Om relevant, gi en kortfattet beskrivelse av hva du ønsker forsikret.

Får du ikke fullført skjemaet nå? Fyll inn epost-adressen din, så vil du motta en link som kan brukes for å fortsette utfyllingen på et senere tidspunkt.