Yrkesskadeforsikring - Sammenlign priser og betingelser

Priser og betingelser på yrkesskadeforsikringer og andre bedriftsforsikringer varierer mye mellom de ulike forsikringsselskapene.

Sammenlign tilbud for yrkesskadeforsikring fra flere forsikringsselskaper raskt og enkelt. Tjenesten er gratis og uforpliktende.

Råd om
forsikring
Av Hallgeir Kvadsheim, Økonomisk rådgiver.

Samle dine forsikringer i ett selskap og oppnå rabatter! Enkelte selskap kan gi deg opp mot 20 % rabatt hvis du samler tre eller flere forsikringer i samme selskap.

Les alle tips

Samle dine forsikringer og oppnå rabatt

Selskapene kan gi deg opp mot 20 % rabatt hvis du samler tre eller flere forsikringer i samme selskap. Totalprisen bør da måles opp mot det å kjøpe enkeltforsikringer fra ulike forsikringsselskap.

Dobbel skadeforsikring

Det er ikke slik at du får dobbelt forsikringsutbetaling selv om du har dobbelt skadeforsikring.

Bilforsikring

Bør man ha kasko? Som tommelfingerregel kan du droppe kasko hvis bilen er verdt mindre enn kr. 100 000. Da kan det lønne seg å bytte til delkasko som dekker brann, innbrudd, tyveri og glasskade på bilen.

Øker du egenandelen synker prisen

Egenandel og pris står egentlig i et motsetningsforhold til hverandre. Øker du egenandelen, synker prisen. Hvis du øker egenandelen på tingforsikringene, kan du bruke besparelsene på å kjøpe personforsikringer. Dermed får du en bredere forsikringsdekning - til samme pris som før.

Start utfylling her!

Merk av de forsikringene du ønsker tilbud på

Pensjonsforsikring
For bedrifter som skal tegne lovpålagt pensjonsavtale for ansatte.
Ansvarsforsikring
En ansvarsforsikring beskytter hvis bedriften blir erstatningsansvarlig.
Personforsikring
For bedrifter som skal sikre sine ansatte.
Kjøretøyforsikring
For bedrifter som skal forsikre sine kjøretøy.
Transportforsikring
For bedrifter som sender eller mottar varer og gods, eller har eiendeler i biler.
Eiendomsforsikring
For bedrifter som skal sikre sine eiendeler, bygninger eller varer.
Båt og fiskeoppdrett
For deg som er reder, båteier, fisker eller fiskeoppdretter.
Annen forsikring

Beskriv kort hva du ønsker forsikret (valgfritt)