Group 2 Date icon Flag - Denmark Copy 2 Icon input - Get Location Icon input - Email # Icon input - Phone Icon input - Place Group 6 ICON BLUE

Trenger du garasje-inspirasjon?

 

Linda Therese Stadeløkken

En garasje kan brukes til så mangt. Det er svært vanlig blant de fleste å oppbevare både bil og gjenstander her. I denne artikkelen får du svar på hvilke typer som finnes på markedet, hva du må tenke på før du bygger en garasje, søknadsplikt, pris og inspirasjon til utforming for smarte løsninger.

Det finnes en rekke ulike typer på markedet i dag, deriblant både enkel og dobbel garasje. Det kommer også i ulike ”forpakninger”, alt ettersom hvor mye arbeid du er villig til å gjøre selv. Hvilken som er for deg er avhengig av hva du tenker å bruke garasjen til og hvor mye du skal benytte deg av den, samt hvor mye tid du har til disposisjon for å sette den opp. Det er en klar fordel å kunne sette bilen inn i garasjen, særlig på vinterstid da det sparer deg tid. Ved å oppbevare bilen i en garasje slipper du å måtte måke snø av bien eller å skrape is av ruta. I tillegg er en garasje en flott mulighet til å oppbevare ekstra ting, hageutstyr, verktøy, gressklipper, snømåker og annet du måtte ha stående.

Ting å tenke på før anskaffelse

Noen garasjer må ha byggetillatelse, andre slipper du etter de nye reglene fra 1.juli 2015 i Plan- og bygningsloven. Det kan uansett være lurt å forhøre seg med sine naboer og kontakte kommunen før en bygger. Det du bør ha klart foran deg er et situasjonskart og/ eller tomteområde for din eiendom, reguleringsplan, kommuneplanens arealdel og vedtekter. Dette er dokumenter du skal ha satt deg godt inn i før du eventuelt begynner å bygge ny garasje.

Kommunen vil gi deg svar på om du har lov til å bygge på eiendommen din, eventuelt hvor på tomten og størrelse. Du står selv ansvarlig for å følge alle lover og regler når du bygger. Dette gjelder også hva som er kommunens arealplaner over området, og selvsagt lovverket. Les deg gjerne opp grundigere enn hva som gjennomgås i denne artikkelen på Direktoratet for byggekvalitet. Følg lenken her så finner du  lovteksten. Det vil også være en klar fordel å sjekke vegloven, jernbaneloven og annet regelverk iforhold til veier rundt der du bor.

Om du ikke søker om å bygge

Dersom du ikke skal søke om å bygge garasje, må du holde deg innenfor visse krav. Det er satt et krav på makismalt 50 kvm. Dette er bruksarealet (BRA) og bebygd areal (BYA). I tillegg er det et minstekrav på avstand til dine naboer på minimum 1 meter fra garasjen til nabogrensen, og min. 1 meter til huset eller annet bygd på tomten. Dette betyr i praksis at det må være minst 2 meter mellom garasjen og naboens hus. En garasje kan ikke ha en kjeller, og har kun lov til en etasje. Her det likevel lov å ha et oppbevaringsloft av liten størrelse, men dette må det normalt søkes om. Maksimal mønehøyde som er satt av Direktoratet for byggekvalitet er 4 meter, 3 meter gesimshøyde. Mønehøyde er totale høyde fra bunn til topp. Gesimshøyde er den høyden som skjæringspunktet mellom ytterveggens ytre flate og takflate dekker. Søk dette gjerne opp, men det vil si, på et litt mer folkelig språk, den høyden før taket begynner å skrå. Videre er det ikke lov å bruke garasjen som et sted å sove, med mindre du søker om dette.

  • Når du skal begynne byggeprosessen må du også være klar over vann- og avløpsrør. Det er nemlig ikke lov å bygge over vann- og avløpsledninger ettersom kommunen skal ha tilgang for vedlikehold og reparasjon. Vær derfor sikker på at du har et oppdatert kart over disse ledningene.
  • Noen områder er regulert som LNF-områder, altså landbruk, natur og friluftsformål. Bor du i et slikt område er det begrenset med muligheter for bygging. Søk opp i reglementet for informasjon i din kommuneplans arealdel.
  • Dersom du bor nærme sjøen må du ha i bakhodet 100-metersbeltet. Dette er en regel som sier at det er i utgangspunktet er forbudt å bygge nærmere sjøen enn dette, eller begrensninger for hva som kan bygges. Gjelder dette deg kan det være lurt å forhøre seg med kommunen, eventuelt søke opp i reguleringsplanen eller kommuneplanens arealdel for hva som gjelder i ditt område.
  • Noen området har fare for ras, flom, stormflo, skred og kvikkleirsskredd. Dersom du er i tvil om grunnens art må du kontakte kommunen.
  • Hvor langt er det fra planlagt sted for garasjen og jernbanespor og vei? Det er krav på en avstand på 30 meter til nærmeste jernbanespor, noe som omhandler togspor, t-banen og trikkespor. Lignende krav finnes for offentlige veier. Det stilles et krav til 15 meter til gang- og sykkelvei og kommunale veier. Er det snakk om en fylkesvei er kravet satt til 50 meter, og riksvei på 100 meter (eventuelt 50m om det er uregulert, er du usikker forhører du deg med kommunen).
  • Til slutt kan du finn ut utnyttingsgraden på tomten, altså hvor mye du har plass til etter gitte lover og regler nevnt ovenfor. Se da etter rammer for bebygd areal (BYA), bruksareal (BRA) og tomteutnyttelse (TU).

Ulike modeller

Enkel-garasjer med port gir rom nok til bilen og muligheter for noe hyller og oppbevaringer. Denne typen ligger gjerne på 25 m2. Dersom du har planer om å bruke garasjen til å oppbevare gjenstander, bør du tenke over hvor mye du tenker å sette der. Muligens bør du overvurdere plassbehovet noe, ettersom det ofte over tid blir mer ting og tang man ønsker bort. Smarte planløsninger er også svært viktig, dette kommer vi tilbake til senere.

En annen modell på garasjen er at man har en enkel garasje men med en dør på siden, som gir ekstra bredde til oppbevaring. Da er det en utvidet kvadratmeter til 28 m2.

Dobbeltgarasje er som navnet tilsier, dobbelt så stor. En slik løsning kommer med enten to porter eller en stor.  Disse kommer i en størrelse på mellom 36 m2 – 47 m2. Alternativt kan en også bygge på et loft. Ved å bygge på et loft kan man rydde ut et rom i boligen, og dermed øke boarealet. Dette vil da gi verdistigning på boligen, og kan komme godt med på et senere tidspunkt når boligen skal selges. Du kan se på det å bygge en garasje som en investering i verdiøkning av boligen, der denne verdiøkningen muligens ”betaler” for hva garasjen koster å sette opp.

Ut over dobbeltgarasje, finnes det av større arter også, der du kan få flere garasjer med flere dører og lignende. Dette går over den maksimale grensen på 50 kvm, og er derfor søknadspliktig.

Pris

Prisene varierer i linje med størrelse, materialkvalitet og hvor mye arbeid du er villig til å gjøre selv. Du kan velge å sette sammen garasjen selv, elementer eller at noen monterer den helt ferdig. Materialkvaliteten varierer med hvor trevirket kommer fra og om det er behandlet eller ikke. En dobbeltgarasje kan komme ferdig kappet (precut) til 70 000 kr, eller om du tenker at den skal være ferdig bygd vil den koste i overkant av 85 000 kr. En lenger dobbeltgarasje kan komme opp i 100 000 kr og over. Dersom du søker om større garasje, vil en garasje med tre dører komme opp mot 300 000 kr til sammenlikning. Husk med at en større garasje enn 50 kvm, må du søke om tillatelse for bygging. Dette koster også penger.

XL- BYGG har blant de mest solgte ferdigtegnede garasjene i Norge.  Noe lignende dette er også en god mulighet om du ikke har noen håndverkere til å gjøre hele jobben.

Ferdigstilt garasje

Etter at du har bygget garasjen og den er helt ferdigstilt, må du gi beskjed til kommunen slik at de får tegnet det inn i kommunens kartdata. Dette gjøres enkelt ved å fylle ut skjema om bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt. Her finner du dokumentet som er nødvendig.

Utnytt garasjen best mulig

Etter at hele prosessen med anskaffelse er ferdig kan du endelig begynne å benytte deg av garasjen. Nå har bilen et fast sted å stå, samtidig som du kan få ut ting av huset og boden. Har du mye verktøy som benyttes på en regelmessig basis kan du gjøre noe lignende som er gjort på bildet under. Her har du alt av verktøy lett tilgjengelig og veldig oversiktlig.

Garasje-inspirasjon

Når alt har sin plass blir det mer rom, og mindre rot.

Bruker du derimot ikke verktøyet så veldig ofte, kan du plassere det i en boks eller en verktøykasse. Da får du plass til andre ting som står høyere på prioriteringslista. Tenk hele tiden på smarte løsninger og hvordan få plass til mest mulig, men at det er ryddig og lett tilgjengelig. Prøv å unngå at ting ligger slengt, eller at en boks ikke blir ordentlig lukket, har ting i svarte søppelposer og lignende.

Tips til organisering kan være å sette inn hyller eller skuffer, og benytt deg av bokser. Navngi gjerne med merkelapper slik at når man leter etter noe finner man det med en gang. Det finnes en rekke hylleløsninger som gis bort mot henting, så benytt deg gjerne av sider som Finn.no til å hente diverse som gjør at garasjen blir enkel å organisere. Prøv så godt det lar seg gjøre å utnytte den plassen du har ved å utnytte hele veggen, fra bunn til topp. Ønsker du å oppbevare syklene kan du installere et sykkelstativ som gjør at syklene henger fra veggen eller taket. Over sykkelstativet på veggen kan man oppbevare bokser. Dersom dette hørtes ut som en god løsning, kan det å sette opp oppbevaringsmuligheter langs veggen være noe for deg. Her kan du også gjerne henge kurver og lignende. Disse kurvene vil gjøre det enkelt å finne frem ting og legge det bort igjen, eksempelvis hoppetau, fotballer, badminton, rulleskøyter og annet man bruker jevnlig, men som ikke skal stå fremme hele tiden. Dersom du låser garasjen sikrer du også for tyveri av dyre gjenstander.

Diverse av hagegjenstander kan legges i en boks eller kurv, og spader kan henges opp på veggen. Ha også gjerne en boks til brukte batterier, en til lyspærer, en til panteflasker og en til glassflasker for enkel organisering av avfall. Da kan dette kastes når det passer deg og har hopet seg opp over tid, i istedenfor at du må se det ligge i gangen eller tar opp plass i kjelleren.

Trenger du et arbeidsbord, kan du enten gå til innkjøp av et eller snekre et ”fold-up”  bord som enkelt tas opp når det er bruk for det, men til vanlig er hengt langs veggen.

For å summere er det bare fantasien som setter grenser for hvordan du former din garasje, men husk: smarte løsninger som er plassbesparende.

Dersom du nå sitter med en fornemmelse av at en garasje hadde kommet nyttig, kan du få et tilbud på å bygge din egen garasje ved å følge skjema vårt her.

Vurderer du å bygge garasje?

Fyll ut skjema under for å få et uforpliktende tilbud fra Tjenestetorget. Det er gratis, raskt og du kan enkelt takke nei til tilbudene du får om du ikke er fornøyd!