Group 2 Date icon Flag - Denmark Copy 2 Icon input - Get Location Icon input - Email # Icon input - Phone Icon input - Place Group 6 ICON BLUE

Traktorforsikring

En traktorforsikring kan du kjøpe for en traktor som enten eies av privatperson, gårdbruker, idrettslag eller borettslag.

Det er store forskjeller på vilkår og priser mellom de ulike forsikringsselskapene. Sammenlign og se hvem som gir deg best tilbud.

1. Fyll ut skjema
nedenfor

2. Velg hvilke du vil sammenligne

3. Få beste
tilbud

Tar ca. 2 minutter, lykke til!

Få leverandørene til å konkurrere om å gi deg det beste tilbudet!

Tjenesten er helt gratis og uforpliktende.

Traktorforsikring

En traktor som enten eies av privatperson, gårdbruker, idrettslag eller borettslag bør ha en traktorforsikring.

De aller fleste forsikringsselskaper tilbyr en form for traktorforsikring, men ikke alle har en egen forsikring direkte til traktor. I noen tilfeller forsikres traktoren under en mer generell arbeidsmaskinforsikring. Det er ikke så store forskjeller på disse forsikringene, men det lønner seg likevel å sette seg godt inn i vilkårene.

Det finnes typisk tre typer traktorforsikring; ansvar, delkasko og kasko.

Hvilke traktorer kan du forsikre?

Hovedsakelig er det kun norskregistrerte traktorer, i tillegg til ATV registrert som traktor (inntil 40 km/t) til privat bruk og eie.

Ansvarsforsikring på traktor

Ansvar er lovpålagt på traktor og dekker skade ved ulykke på fører, passasjer og utenforstående. Men en ansvarsforsikring på traktor dekker du også skader som blir påført andre kjøretøy eller bygninger, samt gjenstander på traktoren. Du får også rettshjelp inkludert.

Delkasko på traktor

I delkasko er ansvar allerede inkludert. I tillegg dekker vanligvis delkasko brannskader, eksplosjonsskader, smelteskader på elektrisk anlegg som følge av kortslutning, tyveri av traktor og utstyr som er fastmontert på traktoren. Hærverk ved forsøk på tyveri er også inkludert. I tillegg er veihjelp ved utelåsing, sykdom, driftsstopp og ulykke dekket i delkasko.

Kasko på traktor

Kasko er den traktorforsikringen som har best dekning. På grunn av dette er det også den dyreste. Kasko dekker alt det delkasko dekker, men også skade på traktor som følge av utforkjøring, velt, hærverk, kollisjon og annen skade på traktoren som følge av tilfeldig og plutselig ytre påvirkning. Du får som oftest også veihjelp i hele Europa.

Juridisk hjelp med traktorforsikring

Uansett hvilken traktorforsikring du velger, er kostnader til juridisk hjelp dekt dersom du skulle komme i en rettslig tvist som involverer traktoren din.

Vanligvis dekker ikke traktorforsikringen maskinskade eller ulykke som fører til død eller medisinsk invaliditet. Der forsikringen av traktor går inn under arbeidsmaskinforsikring, vil det normalt være dekket av kasko.

Imidlertid, kan du kjøpe en tilleggsforsikring for vanlig traktorforsikring som dekker førerskade som fører til død eller medisinsk invaliditet.

Pris på traktorforsikring

Prisene varierer mye på traktorforsikring mellom de ulike forsikringsselskapene. I tillegg er det ulikheter i hva som dekkes under de ulike type forsikringene.

For å sikre at du får best mulig traktorforsikring – til best mulig pris, lønner det seg å sammenligne tilbud fra flere. Det kan du enkelt gjøre ved å fylt ut skjemaet på Tjenestetorget og velge hvilke forsikringsselskaper du ønsker tilbud fra. Du vil dermed bli kontaktet med et tilbud fra hver enkelt.

Da kan du enkelt sammenligne og velge beste tilbud for deg. Og, du sparer masse tid ved å bruke ett skjema.

Forsikringsselskaper i Norge

Det finnes mange forskjellige forsikringsselskaper i Norge. Noen av selskapene som tilbyr traktorforsikring er: Codan, DNB, Eika, Frende, Gjensidige, IF, KLP, Nemi, Rema, Storebrand, Sparebank 1, Tide, Troll, Tryg og Vardia.

Les flere artikler om Forsikring

Beste reiseforsikring – slik finner du den

På jakt etter en test som forteller deg hvilken reiseforsikring du bør velge? Husk på at det viktigste for å finne beste reiseforsikring for deg er nettopp å gjøre egne undersøkelser også.