Group 2 Date icon Flag - Denmark Copy 2 Icon input - Get Location Icon input - Email # Icon input - Phone Icon input - Place Group 6 ICON BLUE

Tap ved salg av bolig

Tap ved salg av bolig?
4.5 (89.17%) 24 votes

 

Linda Therese Stadeløkken

Det fins en del som har tap på boligkjøpet, for eksempel fordi de strakk seg for langt i budrunden eller har kjøpt bolig på et sted med dårligere prisutvikling. Samlivsbrudd gjør også at mange må selge før de har fått særlig gevinst. Du kan senke boligskatt på salg av bolig, og du har mulighet til å trekke fra tap og ulike kostnader.

 

Tap ved salg av bolig

Om du selger bolig med tap, kan du da trekke fra tapet? Tolvmånedersregelen gjelder også for tapsfradrag, ikke bare gevinst, men da med motsatt fortegn: Hvis du har eid og bodd i en bolig mindre enn tolv måneder, får du fradrag for tapet. Bikker du tolv måneder, har du ikke lenger rett til fradrag. Så, med andre ord, er det viktig at du ikke venter for lenge.

 

EKSEMPEL

I fjor flyttet du inn i din nye leilighet. I april legger du leiligheten ut for salg, og samme uke godtar du et bud. Du flytter ikke ut av boligen før etter sommerferien og bor da i boligen i over 12 måneder. I dette eksempelet ville du likevel fått tapsfradrag, siden du kjøpte den i juni og skjæringsdato for salget var april året etterpå, det vil si mindre enn 12 måneder.

 

Husk at du ikke bare kan trekke fra selve tapet, men også:

  • meklerkostnader
  • annonseringer
  • utgifter til takstmann
  • dokumentavgift ved kjøpet
  • oppgraderinger

 

For å nevne noe. Når det gjelder sistnevnte punkt, er det viktig å skille mellom oppgraderinger/påkostninger og det som regnes som mer normalt vedlikehold. Vedlikehold er definert som arbeid som utføres for å bringe eiendommen tilbake i den stand den tidligere har vært i som ny. Arbeid som fører eiendommen til en bedre eller annen stand enn den opprinnelige, er påkostning. Men en forbedring behøver ikke bety standardheving. Forvirret? Ok, la oss si at du bytter ut et ettlags vindu med et tolags. Da boligen var ny, var ettlags vindu vanlig standard. Nå er det tolags eller bedre som er vanlig standard. Forbedringen er altså ingen standardheving og derfor ingen påkostning, men vedlikehold. Men bytter du ut ettlags med trelags isolerglass, er det påkostning, og kan trekkes fra salgssummen, hvis det er innenfor tolvmånedersreglen.

 

Skatteetaten har gitt en del eksempler på de to ulike gruppene:

 

Trekke fra kostnader ved vedlikehold

Kostnader til utskifting eller vedlikehold av følgende gjenstander:

•          Fastmontert utstyr for oppvarming av bygning, herunder vedovn, panelovn, olje/.

•          Parafinbrenner, peis, sentralfyranlegg, mv.

•          Badekar/dusj/håndvask/varmtvannsbereder.

•          Hvitevarer som ikke kan tas med ved salg av bygningen uten særskilt avtale med selger

•          Fastmontert vaskemaskin i felles rom til felles bruk f.eks. i flermannsbolig

•          Vegg-til-vegg teppe.

•          Markiser, persienner.

•          Felles anlegg for radio/fjernsyn.

•          Heisanlegg.

•          Kjølerom med maskiner.

•          Elektrisk anlegg (til og med kontaktpunkt i vegg eller tak).

•          Førstegangs maling av hus (men de påfølgende malingsjobbene blir naturligvis vedlikehold)

 

 

Trekke fra kostnader med påkostning

•          Utskifting av vedovn til parafinbrenner med tilhørende tank.

•          Tilsvarende gjelder hvor det er brukt bedre eller dyrere materialer enn opprinnelig, for eksempel dersom det er brukt glassert takstein istedenfor sementstein.

•          Vindu: Skiftes et koblet vindu (middels standard tidligere) med et vindu med to lags isolerglass (middels standard i dag), er ikke dette påkostning. Skiftes det derimot ut med et vindu med tre lags glass (høy standard i dag), må fradraget begrenses til hva det ville koste å skifte ut vinduet med to lags glass. De resterende kostnader er påkostning.

•          Riving/flytting av vegg for å gjøre to små rom til ett stort.

 

Valg av eiendomsmegler viktig

Husk også at valg av megler er avgjørende for salgsresultatet. Det er stor forskjell mellom en god og dårlig eiendomsmegler – og kan bety flere hundre tusen. Fyll ut skjemaet nedenfor og få beste tilbud fra flere eiendomsmeglere i ditt område. På den måten er det lettere å sammenligne, og du vil være sikker på at du får en god pris!

 

Vurderer du å selge?

Det finnes flere måter å gjøre det lettere for deg å selge boligen på. En av dem er å finne riktig eiendomsmegler. Hvordan finner du den rette for deg som ikke koster skjorta?

read more