Group 2 Date icon Flag - Denmark Copy 2 Icon input - Get Location Icon input - Email # Icon input - Phone Icon input - Place Group 6 ICON BLUE

Finn

Takstmann
i Finnsnes

Spar tid på å få tilbud på Takstmann fra flere, med ett skjema på få minutter. Spar penger på å la dem konkurrere om deg.

 

1. Fyll ut skjema
nedenfor

2. Velg hvilke du vil sammenligne

3. Få beste
tilbud

Tar ca. 2 minutter, lykke til!

 

Få leverandørene til å konkurrere om å gi deg det beste tilbudet!

Tjenesten er helt gratis og uforpliktende.

Få hjelp av en takstmann

Det å taksere betyr å verdsette – og som takstmann setter man da altså verdien på noe. Det betyr å finne ut hvor mye en ting er verdt i penger. Når det gjelder salg av bolig er det takstmannen som avgjør verdien på boligen ved å lage en tilstandsanalyse som forteller hvilken stand den er i.

Hva gjør en takstmann?

Skal du ha en verdivurdering av et objekt, er en takstmann den rette mannen. Et annet ord for å taksere er rett og slett å verdsette. Alt fra løsøre til tomt og bolig, bil, kunst, båt og mye mer kan takseres. Som kjent jobber de fleste takstmenn innenfor analyse av boliger og eiendomsbransjen. En takstmann vil også kunne avgjøre hvilken verdi en eventuell skade har på en bil, bolig eller båt. Hvis det skulle oppstått en konflikt mellom to bileiere kommer ofte en takstmann inn i bildet som en tredjeperson. Dette er for å avgjøre hvor stort omfanget av skadene er.

Er du på jakt etter en takstmann i Finnsnes burde du lete etter en sertifisert takstmann. Han burde ha erfaring fra objektet og området det gjelder. Takstmannen må også ha god oversikt og veldig bra kunnskaper om regler og lover innen feltet som det er snakk om. Uansett om det gjelder båt, bil eller eiendom.

Få hjelp med taksering

Trenger du hjelp til taksering hjelper en takstmann i Finnsnes deg med dette, innenfor det fagområdet hun eller han kan. De vet hvilke kriterier som er viktige og hvor de skal lete for å finne verdien på objektet. Når det gjelder salg av bolig er markedsverdi en viktig faktor. Det betyr at en flink takstmann alltid vil være oppdater på markedet og kan deretter endre verditaksten etter hva markedsverdien er.

Dersom du skal ha den meste korrekte verditakst må du oppgi all den informasjon og dokumenter du har på objektet til takstmannen i Finnsnes. Alt fra oppussing eller fiksing av skader på båt eller bil til tilstandsrapporter er relevant. Om det gjelder taksering av en bil kan det være smart å fortelle om ting du har rettet på fra EU-kontroll, hvor nye dekkene er, når ble siste oljeskift utført og lignende informasjon.

Taksering av bolig - Hva er boligen verdt?

Hva boligen din er verdt påvirkes av mange ulike faktorer som størrelse, standard, utsikt, solforhold, beliggenhet og nærhet til skoler, kollektivmuligheter og butikker. Markedet i Finnsnes spiller også inn for hva man faktisk får for boligen sin. I noen tilfeller går boligen for langt under det en takstmann har satt, mens andre ganger går den for en mye høyere pris. Derfor er det vesentlig viktig å finne en takstmann som klarer å sette den mest riktige taksten på boligen din. For å finne en takstmann som klarer dette, må du finne en takstmann som er godt kjent med ditt boligområdet i Finnsnes. Du må også huske å legge med all nødvendig og relevant informasjon om oppussing og vedlikehold som du har forbedret. Med oppussing og vedlikehold mener vi alle småting som for eksempel et malingsstrøk på veggene til et større og mer omfattende arbeid som skiftning av kjøkken, bad og lignende.

Tilstandsrapport

Du trenger ikke en tilstandsrapport om du skal selge boligen din i Finnsnes, det er nemlig ikke obligatorisk. Men om du velger å bruke det, teller det selvfølgelig positivt. Det er flere meglerbransjer som mener det burde inkluderes i et utvidet bruk av tilstandsrapporter.  I tilstandsrapporten finner du grundige og detaljerte beskrivelser av boligens status. Der har man sett på vedlikehold som har blitt gjennomført og de tekniske tilstandene. Samtidig blir også eventuelle avvik fra forventet tilstand etter en normal bruk slitasje og foreldelse og bestemte referansenivåer som byggeforskriftene beskrevet.

Reklamasjonsrapport

En reklamasjonsrapport en lignende tilstandsrapport, men her er oppgaven å vurdere ulike forhold ved et eierskifte av boligen som man kan klage på. Da vil takstmannen gjøre en befaring i den gjeldene boligen og vurdere den tekniske dokumentasjonen og ut i fra befaringen.

Boligsalgsrapport

Boligsalgsrapport skal gi både trygghet for selger og kjøper når det skjer et eiendomsskifte. Rapporten skal være veldig grundig med nøyaktige beskrivelser etter gjennomgang av boligen, som vil gi en detaljert informasjon om tilstanden av boligen. Grunnen til at man gjør dette er å slippe konflikter og misforståelser rundt salget. Den beste måten å gjøre dette på er at takstmannen går igjennom en sjekkliste som er detaljert. Samtidig som han vurderer mulige behov for fornyelse, reparasjoner og generelle vedlikeholdsbehov når verdien av boligen settes.

Finne verditakst

Ønsker du å finne verditaksten på boligen din, er det kalkulatorer på nettet som er enkle å bruke. Kalkulatorene vil gi deg et estimat på boligens verdi ut ifra boligtype, beliggenhet, eierform, byggeår, areal og om garasje følger med. På denne måten kan en kalkulator gi deg en pekepinn, men den holder ikke om du faktisk skal ha en verdivurdering. Skal du ha det må du kontakte en eiendomsmegler eller takstmann i Finnsnes, som går gjennom hvert rom i boligen din. Eiendomsmeglere tilbyr dette som regel gratis, om du vil ha en takstmann til en rimelig pris kan du benytte skjemaet vårt for å finne dette. Da er det heller ikke noen forpliktelser.

Hva koster en takst på bolig?

Skal du ha en boligtakst i Finnsnes vil prisene varierer etter størrelsen på boligen. Det er ikke så ulogisk da det tar mindre tid å gjennom en liten leilighet enn et stort hus. Prisen på tilstandsrapporter ligger på rundt 8500 kr opp mot 10.000 kroner. Lånetakst og verditakst ligger på en pris fra 5200 kr til 6000 kr. Etter det kan man regne med flere tjenester og tilleggspriser som blir lagt tid, for eksempel timepris, kjørelengde, konsulenttjenester, ekstra kopier av papir og mer.

Boligsalgsrapport, boligtakst og tilstandsrapport av bolig

En sertifisert takserer kan gjennomføre tre forskjellige type boligtakster i Finnsnes. Det er boligrapport, verditakst og tilstandsrapport. Når det gjelder det elektriske har man også noe som heter el-taksering.

Verditakst

Med en verditakst får du svar på verdien av boligen, her legger man vedlikehold, boligens størrelse, utsikt, bruksrettigheter, hva slags beliggenhet i Finnsnes den har og enda mer til grunne. Med en verditakst får du kun vite verdien til boligen, ikke den reelle standarden. Ønsker du opplåning på eksisterende lån eller å refinansiere lånet ditt med boligen som pant, kan du bruke en verditakst. Trenger du en verdifastsettelse ved et arveoppgjør kan du også bruke en verditakst. En verditakst koster normalt rundt 1200 kr til 2500 kr. Men husk, en verditakst er ikke det samme som en verdivurdering som en eiendomsmegler setter.

Boligsalgsrapport

Som boligeier har du ansvar for eventuelle feil av din egen bolig ved et salg. Dette betyr at man burde ha god oversikt over sin egen bolig, så du slipper å handle i en tvist med din fremtidige boligkjøper.  Selv om du ikke kjente til feilen vil du stå ansvarlig. Ønsker du å unngå dette kan du bruke en boligsalgsrapport, denne gir en mer detaljert oversikt over standarden til boligen.  Da vil en takstmann fra Finnsnes området gå grundig gjennom en normalisert sjekkliste for å se etter feil, deretter skrive en bra boligsalgsrapport som vil gi en detaljert oversikt over den faktiske standen til boligen.  Med denne type boligrapport blir det enklere å sammenligne verdien mot andre sine boliger i Finnsnes. En boligsalgsrapport har en viss gyldighetsvarighet, det betyr at du burde ha et behov for en boligsalgsrapport med klare planer om selge i nærmeste fremtid.

Eventuelle behov for fornyelse, vedlikeholdsarbeid eller reparasjoner vil komme frem i en boligsalgsrapport. Soverom, bad, kjeller, loft og kjøkken er rommene som det sees spesielt på. Dette betyr ikke at man må pusse opp loftet eller lignende men rette opp feil som for eksempel mugg. Det vil lønne seg med tanke på verdien til boligen og selve salgsprosessen. Takstmannen ser også på brannsikkerheten og det elektriske anlegget.

En boligsalgsrapport er mye dyrere på grunn av den er mer omfattende. Med dyrt mener vi at du må betale mellom 10.000 kr til 20.000 kr. Ønsker du en verdivurdering og arealberegning er det også muligheter for å få dette.

Tilstandsrapport

Dersom du vil ha en omfattende og grundig kontroll og en detaljert rapport, er tilstandsrapport det du burde velge. Da vil det brukes måleapparat som skal lete etter fukt, utvendig panel sjekkes og takdekket. Vannskader på vegger og fliser sjekkes, samt sluk på kjøkken og bad og mye mer sjekkes.

El-taksering

Med en el-taksering vil det sikres at det elektriske er i bra stand med tanke på brannsikkerhet, samtidig som det sier noe om verdien av den elektriske installasjonen på boligen din. Ved en el-kontroll så kontrolleres det elektriske og sjekkes for at det ikke er noen feil. Det er ikke så lett å se elektriske feil av en gammel bolig ved overtakelse, derfor ser mange et behov for å oppgradere el-anlegget hvis det er gammelt. Med en jevnlig el-kontroll sikrer du deg mot brannfare, og ikke minst så er det etterspurt blant forsikringsselskapene. En el-taksering er en ganske ny standard i boligsalgsrapporten fra takstmannen i Finnsnes. Derfor må du passe på at takstmannen du bruker faktisk utfører en el-taksering og el-kontroll.

Hva er bilen verdt? Taksering av bil

En taksering av en bil kan være hva bilen din er verdt eller en taksering av skader som steinsprut, bulk eller en skade som gjør at du trenger en lakkering. Uavhengig om du skal selge bilen eller ei, så er det interessant å vite hva verdien er. Denne informasjonen kan være relevant med tanke på forsikring. Vet du verdien på bilen din, vet du hvor mye du må forsikre den for. Trenger du kasko eller delkasko får du løst der og da. Er ikke bilen verdt noe særlig kan det være aktuelt med en ansvarsforsikring, selv om det ofte er anbefalt å ha en av kasko avtalene.

Det er noen selskaper i Finnsnes som gjennomfører prisvurdering av bilen uten kostnader, men dette er som regel basert på at du har planlagt å selge bilen din.

Får du en skade på bilen din må du melde fra til forsikringsselskapet ditt. Da vil forsikringsselskapet sende en takstmann for skadetaksering. Velger du å benytte deg av forsikringen for å ordne skaden, vil forsikringsselskapet utføre en taksering av skaden som ble påført bilen din. Allikevel er det mange som synes det er greit å ta en taksering privat for å beholde kontrollen. Dette gjelder spesielt dersom motparten sitt forsikringsselskap skade dekke skadene som er påført bilen din. Hvis det er en stor og omfattende skade kan det være snakk om mange tusen kroner i forskjell. Ikke alle takstmenn er like grundige når de sjekker, og flere setter ofte en litt høyere takst hvis det er forsikringsselskapene som leier dem inn.

Tilstandsrapport bil

Selger du bilen din har du opplysningsplikt som selger. Det betyr at du er ansvarlig for at du har god oversikt over skadene på bilen og brukspåvirkning. Får å få litt hjelp til dette kan du bestille en tilstandsrapport. Da kan du være sikker på at du gir riktig informasjon til de potensielle kjøperen av din bil. Samtidig slipper du å bekymre deg for at kjøperne stiller forskjellige krav til deg i fremtiden, som selger for mangler eller slitasje som du ikke oppga. Med andre ord så sikrer du deg økonomisk.

For å kartlegge tilstanden på bilen og finne feil og mangler som kan foreligge brukes det en tilstandsrapport på bil. Velg et verksted i Finnsnes som gir utfyllende informasjon og følger et skjema når du skal få en tilstandsrapport. Da sikrer du deg en god og detaljer rapport som vil indikere klart og tydelig hva som burde utbedres. Det er langt i fra alle verksteder i Finnsnes som benytter seg av et slikt skjema, flere tester viser at praksisen er ganske ulik fra de forskjellige verksteder i Finnsnes. Resultatet av dette er at ikke alle verkstedene i Finnsnes er grundige nok. De ser ikke noe på sammensetningen til bilen og noterer ikke avvik fra normalen.

Det vil bli lettere å vite hva slags service du trenger om du har en tilstandsrapport. Dersom du skal selge bilen din i nærmeste fremtid er det viktig å vite at nylig service vil øke prisen på bilen din. Husk å vær påpasselig på at verkstedene i Finnsnes gjennomfører en teknisk kontroll, ikke en tilstandsrapport.  Disse to rapportene er ikke like, en teknisk kontroll har ikke den samme detaljerte nivået som en tilstandsrapport. Hvis du sender bilen din på EU-kontroll så sjekker de det som skal sjekkes ved en teknisk kontroll. Med andre ord så sjekker de bilens tekniske feil som vil påvirke miljøet og sikkerheten. En tilstandsrapport vil derimot vise slitasje og kosmetiske feil. Det betyr at en tilstandsrapport har mye mer detaljer. Her kommer det også frem slitasje som kanskje i fremtiden må fikses på som bremseklosser og lignende.

Testprisen ligger omkring 1000 kr til 2000 kr.

Hva er båten verdt? Taksering av båt

Som både bil og bolig kan også båten din takseres for å finne den reelle verdien av båten. Dette kan være nyttig for de som har planlagt å selge eller kjøpe, valg av forsikring og skader. Flere tror at det bare er å gå inn å se på Finn.no og finne ut hva slags priser det er på båten de har lyst på. Men dette stemmer ikke alltid. Flere båteiere setter sin egen pris, også følger andre etter på samme prisnivå. Hvis du skal finne den reelle verdien på båten burde du skaffe deg en takstmann i Finnsnes. Han kan ta en ordentlig taksering av din båt, slik at du finner ut den faktiske verdien på båten din. Dette er den eneste måten du kan finne ut hvilken faktiske verdi båten din har. Det er også derfor anbefalt at du som skal kjøpe deg en brukt båt, bruker en takstmann i Finnsnes dersom ikke selger har gjort dette. Da er du sikker på at du ikke betaler for mye, samtidig som du vet hva du betaler for.

Når det kommer til båten sin verdi er det ikke kun tilstand på motor og båten. Tilleggsutstyr og årgang spiller også inn for hva den faktiske verdien er. Popularitet på de forskjellige båttypene og markedsverdien bestemmer mye. Markedet endrer seg kontinuerlig og svinger ofte mye i forskjellige sesonger. Dyktige og profesjonelle forhandlere i Finnsnes har bedre forutsetninger for å sette en riktig pris en privatpersoner. De benytter seg av flere metoder, de har annonser i flere medier, datatakst, egne erfaringer og kontroller i bransjen. Da kan du kanskje skjønne at når en privatperson legger ut en annonse hvor han bestemte verdien selv, ikke er helt tilstrekkelig. Selvfølgelig vil de fleste ha mest mulig for båten sin, men salgsprosessen burde jo ikke holde på i mange år. Hvis du benytter deg av en forhandler eller takstmann innen bransjen vil det gå smidig samtidig som du får den riktige verdien. Du finner takstmann som kan taksere båten din i Finnsnes.

Om du allikevel ønsker å selge båten din selv bør du bruke alle de verktøy du kan få tak i. Du finner blant annet en app som heter «Second Hand Price», denne beregner markedsverdien på brukte motorer og båter. Denne er praktisk både for kjøper og selger innen det private markedet. Denne applikasjonen er bygd basert på info fra firmaer, datakast, forsikringsselskaper og takstmenn.

Bruker du et takseringsselskap i Finnsnes kan de hjelpe deg mye mer enn hvilken som helt applikasjon. De vil også hjelpe deg som kjøper med hele prosessen, hvor de da går igjennom båten, kontraktsutforming, sjekker prisvurdering, sjekker eiendomsrett og heftelser. Du vil samtidig få bra veiledning om hvilke båter som holder på verdien og hva du bør lete etter. Sånn veiledning vil du ikke få fra en app.

Tilstandsrapport på båt

Med en tilstand for båt vil du få en nøyaktig og detaljert beskrivelse av båtens objektive data som type, årsmodell, nummere, vekt, CE-godkjenning, fabrikat og mye mer. Båten blir også sjekket for slitasje, vedlikeholdsarbeid må oppgis og eventuelle skiftninger av motor må du legge frem. Alt vedrørende vedlikeholdsarbeid blir notert ned, skader ved bruk og foreldelse blir dokumentert til den minste detalj. Tilstandsrapporten skal inneholde masse informasjon, slik at de som er interessert i å kjøpe den kan føle seg trygg på hvilken stand båten faktisk er i. Alle mangler, problemer og restaureringer skal derfor komme frem i tilstandsrapporten. Har du som selger en tilstandsrapport vil du sikre deg for fremtidige krav om eventuelle mangler. Det kan også være betryggende for kjøperen.

Det er stor variasjon på de ulike takstmennene i Finnsnes, noen blir med på prøve kjøring og vurdering av el-anlegg og annet utstyr, mens noen går ikke så mye inn i detaljene. Derfor er det viktig at du sikrer deg selv med en mest mulig detaljert tilstandsrapport som du har behov for. Ved å ha en god dialog med fagpersoner eller takstmannen som skal gjennomføre tilstandsrapporten vil du få til den etter dine behov.

Tilstandsgrad – TG1, TG2 og TG3

Tilstandsgrader brukes i en mer teknisk rapport, denne sier noe om tilstandssvekkelser eller byggetekniske avvik. På bakgrunnen av tilstanden settes det derfor TG0, TG1, TG2, TG3 eller TGiU i rapporten. Dette gir deg en bedre oversikt over de mest relevante og viktige forholdene og en kommentar.

Tilstandsgrad Tilstand i forhold til referansenivået Beskrivelse
TG0 Ingen avvik Tilstanden tilsvarer valgt referansenivå eller bedre. Ingen symptomer på avvik.
TG1 Ikke vesentlig avvik Byggverket eller bygningsdelen har normal slitasje og er vedlikeholdt. Synlige avvik eller mangler på dokumentasjon er ikke vesentlig i forhold til referansenivået.

eller

Ingen vesentlige oppståtte konsekvenser.

TG2 Vesentlig avvik Byggverket eller bygningsdelen er sterkt nedslitt i forhold til referansenivået.

eller

Det er kort gjenværende brukstid.

eller

Det er mangelfullt eller feil utført.

eller

Det er mangelfullt eller feil vedlikeholdt.

TG3 Stort eller alvorlig avvik Byggverket eller bygningsdelen har totalt eller nært forestående funksjonssvikt.
TGiU Ikke undersøkt - Mulig risiko Bygningsdelene er ikke tilgjengelig for inspeksjon, og det mangler dokumentasjon for riktig utførelse samtidig som mulig skjult avvik innebærer vesentlige konsekvenser og risiko. Det er behov for mer omfattende undersøkelser for å avdekke eventuelle avvik.

Finn pris på takstmann

Ønsker du et tilbud på takstmann i Finnsnes er du velkommen til å bruke vårt skjema. Tilbudene du mottar er helt uforpliktende. Du finner raskt ut av hvor mye det koster for en takstmann, uansett om det gjelder taksering av båt, bil eller bolig. Dersom ingen av tilbudene faller i smak med hva du ønsker, kan du selvfølgelig takke nei til tilbudet.

Mer om Finnsnes

Finnsnes er en by i Lenvik kommune som ligger i Troms fylke. I Lenvik kommune er det hele 11618 antall innbyggere. Disse er fordelt på 892.46 km², som betyr 13.0 innbyggere per km². Av disse er 50.9 % menn og 49.1 % kvinner. Det er 5590 sysselsatte personer i Lenvik kommune, hvorav gjennomsnittlig bruttoinntekt er på 374600 kroner. Videre er gjennomsnittlig gjeld på 515500 norske kroner.

Les flere artikler

No Results Found

The page you requested could not be found. Try refining your search, or use the navigation above to locate the post.