Group 2 Date icon Flag - Denmark Copy 2 Icon input - Get Location Icon input - Email # Icon input - Phone Icon input - Place Group 6 ICON BLUE

Slik blir du kvitt økonomiske problemer

Slik blir du kvitt økonomiske problemer
4.4 (87.73%) 44 votes

 

Linda Therese Stadeløkken

1. Skaff deg oversikt

Den aller viktigste oppgaven er å skaffe oversikt over alle dine økonomiske problemer. Det finnes ikke et sentralt gjeldsregister i Norge, slik som for eksempel i Sverige. Det å skaffe oversikt over all gjeld og inkassosaker til en person, er derfor en tidkrevende operasjon hvor man må gå gjennom gammel post, sjekke selvangivelser og ta mange telefoner. Men, det er den aller viktigste jobben for å redde egen økonomi. Slurver du her, kommer du fort i bakleksa igjen.

Ta en kredittsjekk

Ring til et kredittvurderingsbyrå; Bisnode (22 45 93 00) eller Experian (815 55 454). Be om å få en kredittsjekk på deg selv. Det er gratis, men begrenset til en gang per år. Du kan også gjøre dette på nett via bisnode.com/norge.

Der ser du om det er registrert betalingsanmerkninger på ditt navn, for eksempel forliksrådsdommer, trekk i lønn eller at kreditor har tatt pant i bil eller eiendom.

Likevel er listen slett ikke uttømmende. Du kan ha mange inkassosaker som ikke har gitt deg betalingsanmerkning. Ennå. Og du kan skylde penger i øst og vest som ikke har gått til inkasso. Ennå.

Sjekk selvangivelsen

Oversikt over lån finner du i den siste selvangivelsen. Husk imidlertid at det er gamle tall. Selvangivelsen viser din økonomi per 31.12 forrige år. I desember i år er derfor tallene allerede elleve måneder foreldet.

Få med inkassosakene

Oversikt over inkasso er verre å skaffe. Begynn med å sende en forespørsel via Norske Inkassobyråers Forening på inkasso.no. Der har du mulighet til å sende en kryptert melding med ditt personnummer, som så videresendes direkte til inkassobyråene i Norge. Hvis selskapene har krav i ditt navn, sender de melding direkte til deg.

Hva med Staten?

For å få oversikt over offentlige krav, bør du ringe Statens Innkrevingssentral. De har oversikt over ubetalte bøter, NRK-lisenser, misligholdt studielån mm. Ring også til kemneren i kommunen du bor i, samt der du har bodd i tidligere, for å få vite om eventuelle skattekrav, ubetalte kommunale avgifter, banehageavgifter og så videre.

2. Når du har oversikten

Sett opp en liste med alle lån og kreditter du har, inkludert private lån. I første kolonne setter du opp den såkalte hovedstolen, det vil si hva du opprinnelig skyldte. Deretter bør du ha med renter, gebyrer og andre omkostninger, før du fører opp totalsummen lengst til venstre. Du er ikke nødt til å ha med renter, gebyrer og så videre i oversikten, det holder for så vidt med sluttsummen, men det kan være et bra verktøy hvis du eventuelt må prute ned gjelda, noe vi skal komme tilbake til.

Med en slik oversikt er halve jobben gjort. Med den i hånden, kan du gå på besøk:

Samle smålån

Den beste løsningen er som regel å løse ut dyre smålån og inkasso med ett nytt lån. Bytte ut gammel gjeld med nye penger, altså? Er ikke det som å pisse i buksa, sier du ? Nei, for det første: Alternativet er som regel å betale ned hver enkelt inkassosak og forbrukslån. Da må man avtale en månedlig sum for hver enkel kreditor og passe på at titalls avtaler overholdes hver måned. Langt fra umulig, men for mange blir oppgaven for omfattende og komplisert . Med ett nytt lån, rydder du bort titalls gamle saker og må bare forholde deg til ett trekk per måned. For det annet vil nye, friske penger gjøre deg i stand til å prute ned prisen på de gamle inkassosakene. Det er nesten umulig å si om, og eventuelt hvor mye, du kan prute ned gammel gjeld. Det avhenger av alderen på gjelda, størrelsen på forsinkelsesrenter og gebyrer, samt din totaløkonomi. Utgangspunktet er jo at du skal betale det du skylder, og inkassoselskapene har selvsagt ingen plikt til å lempe på kravene. Likevel vil de fleste gi noe rabatt på forsinkelsesrenter og gebyrer, hvis du kan betale ut det resterende innen et par uker.

Det beste er å utvide eksisterende boliglån. Det er mulig at verdien av boligen din har økt så mye at du kan utvide lånet uten at det går på bekostning av sikkerhet og rentenivå.  Begynn derfor med din nåværende bank, men be om tilbud fra andre banker før du sier ja takk.

Søk startlån

Søk om Startlån fra Husbanken via din kommune. For det første er renta svært lav, historisk sett langt lavere enn de beste boligrentene. For det annet gir de ofte lån i tilfeller hvor banken har sagt nei. Det vanligste er at Startlånet gis i forbindelse med kjøp av bolig, men det har også i økende grad blitt gitt ved opprydding av egen økonomi. Men da må du uansett ha nødvendig sikkerhet i egen bolig.

3. Klipp kredittkortene i to

Det er helt greit å ha kredittkort hvis du er økonomisk «frisk» og ikke har noen økonomiske problemer. Begynner du å skyve på kredittkortgjeld, klipp det i to. Tving deg til å leve på det du får utbetalt i lønn. Det store problemet er at folk finansierer dyre lån med nye, dyre lån.

Kredittsperre

Har du vansker med å si nei når selgeren i butikken lokker med nedbetaling av dyre kjøp? Da kan det være lurt å opprette en frivillig kredittsperre. Dette er en sperre som kan oppheves av deg selv, når som helst, men siden det er en litt omstendelig prosess å oppheve den, vil det hindre dumme spontankjøp. Mne hvis du for eksempel skal søke om et boliglån eller refinansieringslån, må du oppheve sperren på forhånd. Det er gratis å sperre seg selv for kreditt, og kan gjøre det på nett, for eksempel via bisnode.com/norge

Salgsperre

Har du problemer med å si nei til “gode” tilbud? Svært mange av de jeg har møtt i Luksusfellen har ubetalte regninger til abonnement som de sa ja til over telefon. Alt fra bokklubber og trankapsler til herresokker (!) og Disney-service. Ofte fungerer abonnementet slik at du du får et svært gunstig åpningstilbud, og deretter får du tilsendt månedlige pakker, med mindre du avbestiller.

Ingenting galt sagt om trankapsler og barnebokklubber, men hvis du er en person med dårlig økonomisk styring, er også sannsynligheten større for at du gjentatte ganger glemmer å avlyse pakken. Løsning: Du kan enkelt sperre deg for telefonselgere ved å legge inn ditt fødselsnummer hos statlige Brønnøysundregistrene på www.brreg.no, du finner sperren på forsiden.

4. Gratis rådgivning!

Ring til din kommune og spør om du kan få snakke med en økonomisk rådgiver. Alle kommuner skal ha dette tilbudet, som er gratis. De kan hjelpe med:

  • Få oversikt over gjelden
  • Beregne din betjeningsevne
  • Forhandle med kreditorer om utenrettslige ordninger
  • Legge til rette for refinansiering eller
  • Forberede søknad om gjeldsordning.

Ulempen er at ventetida for å få time kan være flere måneder, for ikke å snakke om behandlingstida. Imens løper forsinkelsesrenter og omkostninger. Det er heller ikke sikkert at de ønsker å hjelpe deg med hele lista overfor.  I mange tilfeller må du selv skaffe oversikt og siden forhandle med kreditorene.

5. Gjeldsforhandling

Hvis gjelden er relativt fersk og primært knyttet til hodeløst forbruk, vil kommunen(med rette) kanskje si at de må prioritere personer hvor problemene er mindre selvforskyldte. Hvis ikke kommunen kan hjelpe deg, kan du søke hjelp hos private rådgivere i forhold til dine økonomiske problemer. Samtidig er det viktig at du er skeptisk til dem som er nystartet, mangler referanser eller foreslår forskuddsbetaling med en ullen forhandlingsavtale.

a. Prioriter regninger fra staten: Staten er de siste som gir slipp på kravet sitt. Og purregebyrene er dyre.

b. Ikke mislighold boliglånet: Sørg for at det er penger på konto når terminbeløpet trekkes.

c. Sliter du kortsiktig? Be om betalingsutsettelse eller avdragsfrihet.

d. Ring til inkassoselskapene: Vær høflig. Fortell at du jobber med å få opp inntektene og gi dem en nedbetalingsplan.

e. Kan du selge noe? Må du ha både bil og båt? Ved å legge om ditt forbruksmønster kan du få inn litt penger og spare månedlige utgifter. Samtidig viser du kreditorene at du mener alvor. Det kan gi deg goodwill. Salgssummen kan hjelpe deg til å nedbetale krav som har gitt deg betalingsanmerkninger. Det er viktig for å kunne be om refinansiering i banken.

f. Vær tålmodig! Det kan gå opptil fire uker fra du har betalt til anmerkninger er slettet. Det er inkassobyrået som sletter anmerkningen. Heldigvis er det slutt på tida hvor anmerkningene ble slettet først tre år etter at krevet var nedbetalt.

g. Kan du tjene mer? Det er svært få inntekter som er skattefrie. Her er et unntak: Skatteloven gir skatteamnesti for «bagatellmessige beløp». Grensen går ved 1000 kroner fra én arbeidsgiver i løpet av et år, men fra ideelle organisasjoner kan du motta 4000 kroner.

h. Rentefritak: Du kan få rentefritak i Lånekassen, blant annet hvis du skal studere videre, tar førstegangstjeneste eller har langvarig sykdom. Du kan også få det hvis du har svært lav inntekt. Kravet er at du må ha hatt sammenhengende fulltidsarbeid i minst tolv måneder. Skal du ha fullt rentefritak i 2015 må ikke brutto person- og kapitalinntekt overstige 247 000 kr.

Finansiering av gjeld

Om du har økonomiske problemer som kredittkortgjeld eller flere smålån, bør du refinansiere så fort som mulig for å spare penger. Gjennom Tjenestetorget kan du enkelt får tilbud om refinansiering av kredittkortgjeld og andre smålån. Siden du fyller ut kun ett skjema, sparer det deg for mye tid, og du kan bruke tiden din på gjøre andre tiltak for å komme deg ut av dine økonomiske problemer.

Du fyller ut kun ett skjema og velger hvilke du ønsker tilbud fra. Når du mottar tilbudene, velger du enkelt det tilbudet som passer det best. Det er helt gratis og uforpliktende. Det betyr at du faktisk kan la være å velge noen av tilbudene om du ikke er fornøyd.

Hjelp til å samle smålån?

Inkassogjelden blant unge øker, men hva er konsekvensene. Tjenestetorget hjelper deg med å spare penger og hvordan du kan ta grep til å samle dine smålån.

read more