Group 2 Date icon Flag - Denmark Copy 2 Icon input - Get Location Icon input - Email # Icon input - Phone Icon input - Place Group 6 ICON BLUE

Skal du kjøpe eller leie?

 

 

Linda Therese Stadeløkken
Skal du kjøpe eller leie?
4.5 (90.37%) 27 votes

 

 

 

For mange leietakere er spørsmålet: Skal jeg fortsette å leie? Eller skal jeg hoppe ned fra gjerdet og kjøpe? Det er svært få land i verden med som kan matche Norge i andel boligeiere. Det er ikke så rart. Skattereglene favoriserer sterkt det å eie fremfor å leie:

  • Rentefradrag på 27 %. Betaler du 100 000 i renteutgifter, får du altså 27 000 kroner tilbake fra staten.
  • Gevinstskatten er 0! Kravet er bare at du selv har eid og bodd i boligen i minst ett av de siste to årene.
  • Ligningsverdien er langt lavere enn andre spareformer. Det betyr lavere formuesskatt
  • Skatt på fordelen av å bo i egen bolig (boligskatten) ble fjernet i 2005

Leietakere får ingen skattestimuli. Du kan ikke føre opp leien i selvangivelsen, med mindre det er snakk om en pendlerbolig.

Det fins ingen fasitsvar på spørsmålet om å leie vs eie.  For det første henger svaret nøye sammen med forventet utvikling i boligprisene. For det andre må du selv vurdere alle kostnader ved de konkrete leie og eie-boligene som du ser på. Er du student, kan du for eksempel få tilgang til studentboliger som leies ut med betydelig rabatt.

Det er også fort gjort å glemme at du som boligeier må betale fellesutgifter og løpende vedlikehold. Det slipper du som leietaker. Men den delen av fellesutgiftene som eventuelt går til nedbetaling av fellesgjeld, skal du som boligeier ikke ta med i regnestykket. Det er sparing, ikke en kostnad.

Glem heller ikke kjøps- og salgskostnadene ved å eie bolig. Du må for eksempel betale 2,5 prosent i dokumentavgift for å kjøpe en selveid bolig. Når du senere skal selge, må du betale mekler, annonsering, takstmann etc. For en bolig til to millioner koster fort 100 000 kroner i rene transaksjonsutgifter (dokumentavgift, mekler, annonser etc.).  Som følge av dette er svaret på eie/leiespørsmålet også avhengig av hvor lenge du skal eie boligen.

 

Eksempel:

Vi har lyst til å kjøpe en liten toroms i Oslo. Den koster 2 millioner kroner. Alternativt kan vi leie den for 10 500 kroner per måned. Vi ønsker å bo der i fem år. Leien justeres opp i tråd med konsumprisindeksen hvert år.

  • Fellesutgifter Selv om vi kjøper leiligheten, må vi betale vår del av fellesutgiftene (husleien) i sameiet. Det inkluderer blant annet kommunale avgifter, bygningsforsikring, vedlikehold, kabel-tv og nedbetaling av fellesgjeld.  Fratrukket renter og avdrag på fellesgjeld, er fellesutgiftene ca 1300 kroner per måned.
  • Renter: Den største månedlige kostnaden ved å eie bolig. Husk å ta hensyn til at vi får 28 % rentefradrag. For tida er flytende rente under 3,5 prosent. Den kan fort endre seg i perioden, men vi kan velge fem års fastrente. Da vet vi at vi betaler nøyaktig 3,5 % i hele perioden. Normalt får man bare bundet 80 % av lånet. Resten finansieres av et dyrere topplån til 5 %, som gir en veid totalrente på i underkant av 5 %.
  • Avdrag skal ikke tas med i regnestykke. Det er sparing, ikke en kostnad, men vi må selvsagt ha nok likviditet til å klare avdragene, med mindre vi velger avdragsfrihet i perioden.
  • Transaksjonskostnader: 2,5 % dokumentavgift ved kjøp + pantegebyrer mm. Salg: ca 2,5 prosent til megler + annonsering mm
  • Andre kostnader: Årlig vedlikehold på 10 000 kroner + forsikring. Dette er en relativt godt holdt bolig. Vedlikeholdet kan bli langt høyere ved kjøp av eldre leiligheter, men da vil som regel prisen være lavere.
  • Alle kostnader, med unntak av rentene, justeres i takt med konsumprisindeksen

Tips: Du husker at gevinst ved salg av bolig er skattefri, hvis du har eid og bodd i boligen minst ett av de siste to årene før du solgte? Baksiden av skattemedaljen er at tap ikke gir fradrag på skatten. Ellers ville det ikke vært symmetri i regelverket.  For å få fradragsført tap, må du faktisk flytte ut av boligen og vente med salget til det har gått ett år. Du kan gjerne leie ut boligen i mellomtiden. Og i perioder med store prisfall, kan dette faktisk lønne seg.

Hvordan velge megler?

Hvordan skal du velge riktig eiendomsmegler? Her er 6 tips for hvordan du finner den beste megleren når du skal selge bolig.

read more